© Getty Images

Slik takler dere alvorlig sykdom sammen

18 råd til hvordan dere tar vare på kjærligheten i en alvorlig livskrise.

11. august 2015 av Tone Solberg

En av tre nordmenn opplever å få kreft i løpet av livet. I et parforhold der den ene, eller begge, blir syke, vil relasjonen ofte farges av sykdomserfaringen.

Sykdom er en del av livet, det er ikke en følge av feil eller svakhet. Det er et aspekt av å være i livet. Å forstå det kan hjelpe til å få en moden og aksepterende holdning når sykdommen kommer – hos seg selv eller hos andre. Det kan minske på følelser av skam, skuffelser og grubling.

Psykolog og samlivsterapeut Britt Eriksson både vet og har selv erfart at det å være pårørende til en alvorlig syk person er utfordrende. Det blir mange flere praktiske oppgaver, men mest av alt er det en psykisk belastning da det innebærer å være med på en følelsesmessig berg og dalbane sammen med – men likevel i skyggen av den som er syk.

© Getty Images/Inger Marie Grini

Psykologparet Britt Eriksson og Helge Poulsen fikk bruk for all sin erfaring og klokskap da han fikk to kreftdiagnoser etter hverandre.

Vanskelig for pårørende

Mange studier og forskning viser at de som står nær mange ganger har det vanskeligere psykisk en den som er syk. Pårørende til personer med alvorlige sykdommer, som kreft, har økt risiko for selv å bli syk – noe helsevesenet så langt viser lite oppmerksomhet.

Flere studier viser at den psykiske belastningen kan være større hos de pårørende enn hos de syke, nesten dobbelt så mange har depresjonssymptomer og nesten tre ganger så mange opplever mye stress i forhold til de som er syke.

Den som er syk følger et behandlingsopplegg, et planlagt forløp – og kan med det gjøre noe. Partneren kan oppleve hjelpeløshet fordi det ikke er noe man kan gjøre, annet enn å se at partneren lider og har smerter.

Når partneren blir alvorlig syk

Å ikke kunne hjelpe eller lindre gir en stor stressrisiko. Vanlige symptomer er muskelspenninger, depresjon og nedsatt immunforsvar.

Å være utenfor skaper utrygghet, å ikke være med i prosessene kan føre til en opplevelse av å miste overblikk og kontroll. Det er velkjent at den viktigste støtten for den som er syk kommer fra de nære. Det påvirker både velbefinnende og livskvalitet.

Forskning viser at mange pårørende til kreftsyke har det meste av oppmerksomheten på sin partner og setter sine egne behov til side og fortrenger eget indre stress. Men det finnes ting du kan gjøre:

 

1. Delta så mye du kan

Vær med på alle de møter, undersøkelser, behandlinger du kan. Vær aktiv. Den som er syk får ikke alltid alt med seg, får bomull i hodet og hører ikke.

Skriv ned og så kan dere gå igjennom det sammen etterpå. Nye spørsmål kan komme opp og tas med til neste gang

2. Hold deg oppdatert

Det er en fordel å være oppdatert da det vanligvis er den pårørende som får spørsmål om undersøkelser og prøveresultater.

3. Krev informasjon

Få ærlig og sann informasjon fra sykehus om diagnoser og prognoser. Forskning viser at de fleste ønsker omfattende informasjon. (85 % vill ha så mye informasjon så raskt som mulig).

4. Les dere opp sammen

Det er viktig å få samme info, sykdommer rammer begge to. Det beste er å starte reisen sammen, den skal pågå i noen år.

Lær og les mere på nettet – sammen! Det styrker selvfølelsen og gjør at det er lettere å bidra mer, og lettere å akseptere situasjonen.

5. Ikke prøv å skåne partneren

Om du som syk ønsker å «beskytte» din partner får du mindre støtte selv og din partner får ikke muligheten å vokse med oppgaven. Det blir en bjørnetjeneste.

Å være sann er best for begge. Fortielse eller løgner låser mye energi.

6. Rydd opp i gammel gruff

Om dere er i en vanskelig fase relasjonsmessig når sykdom rammer, søk hjelp til å «rense» forholdet så dere kan bruke energien der den trengs mest.

7. Støp et nytt fundament for forholdet

Et parforhold går igjennom mange faser, ved sykdom kan et annet nivå av omsorg oppleves.

Bli partnere i det å bli bedre eller i det å leve med sykdom og ta vare på hverandre så lenge dere har hverandre!

8. Stress ned

Ditt indre stress påvirker partnerens stressnivå. Hvis du tar ansvar for ditt stress hjelper du også partneren. Hvordan reduserer du stress og overbelastning vanligvis?

Gjør mer av det. Lær nye teknikker om det du kan ikke er tilstrekkelig. For eksempel å meditere.

Visste du at meditasjon kan hjelpe deg gjennom en livskrise?

9. Opplev mestring som pårørende

Vær klar over at det du gjør, gjør en forskjell. Å oppleve at dine bidrag spiller en rolle for din partner gir en mestringstro og selvtillit.

10. Ikke vær verdensmester

Vær åpen på hvordan du har det. Du kan ikke være stor og sterk hele tiden. Om du blir deprimert og alene blir du en dårligere støtte.

11. Tør å være svak

Lær å utvikle selvmedfølelse, og kjenne en indre styrke som tillater å vise sin svakhet. Livet inneholder vanskelige steg. Det gjelder alle mennesker.

Alle er vi utilstrekkelige og vi kan ikke strekke til for alt og alle. Du må være i balanse om du skal kunne støtte andre.

12. Informer arbeidsplassen din

Du kan trenge forståelse for at du kan må ha fri for å bli med din partner, eller noen ganger være hjemme. Be om økt fleksibilitet hvis det er mulig.

13. Kommuniser smart

Bruk sosiale medier for det det er verdt – det er entydig bra å kommunisere med andre.

14. Prioriter søvn

Sov når du kan. Ta powernaps. I perioder kan det være best for begge med ulike soverom.

15. Fyll opp lagrene

Du trenger energi – gå turer, tren, og spis sunn mat. Ta massasje. Begge to! Dere trenger det.

16. Ta imot 

Ta imot det du blir tilbudt av støtte, praktisk hjelp eller samtaler. Det er enormt flott å vite at andre følger med, kanskje mediterer for deg/dere, tar dere med i bønner, sender sms.

Du/dere orker kanskje ikke besøk i perioder, men det er veldig avlastende å vite at andre følger med.

17. Vær nær hverandre

Ha mye kroppskontakt. Det er godt og beroliger. Hvis det er smerter, ha øyekontakt, hold hender, bruk lett berøring. Hold, stryk, kose!

18. Ta med deg erfaringene

Innen psykologien snakker vi i dag ikke bare om posttraumatisk stress.

Et nytt begrep har kommet til: Posttraumatisk vekst der det å erkjenne og romme følelser kan gi en positiv opplevelse av personlig læring og utvikling som resultat av å gå igjennom krise.

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...