© Getty Images

Bli kronisk frisk uten stress

Taras eksperter Fedon Lindberg og Rebekka Nøkling gir deg gode råd for et bedre liv i vår krevende, moderne hverdag.

31. mars 2015 av Rebakka Nøkling og Fedon Lindberg

Hva betyr det å være 100 prosent frisk? Hvis du våknet en dag og følte deg helt frisk, hvordan ville det kjennes? Det finnes sikkert mange svar på dette spørsmålet, men flertallet av dem som blir spurt svarer at de ville føle seg: full av energi, rolig, avslappet og uten smerter. 

Mange føler at de bare har tid til det som haster. Men hvorfor er det slik?

Svaret er ikke enkelt, men kanskje er det slik at det er en for stor avstand mellom det man egentlig vil i livet og mener er viktig og det man bare må gjøre i hverdagen? 

Likevel har de fleste blitt lei av å høre om den berømte tidsklemmen, med det resultat at det egentlig er lettere å resignere og bare godta livet slik det er.


God helse er viktig 

Men vi vet at mye dreier seg om innstilling og at du i mye større grad kan påvirke deg selv og din hverdag – ved å påvirke måten du tenker på, hvordan du stresser ned, hva og hvordan du spiser og hvordan du selv kan ta et bevisst valg på hvordan du vil møte hverdagens små og store utfordringer.

Enkel hverdagsøvelse i mindfulness

Å leve sunt bør ikke oppleves som en straff. Det kan være mye god helse også i «utskeielser», bare du nyter dem og har en rimelig balanse ellers. 

Og når de fleste får tenkt seg om, noe som ofte dessverre først skjer når man blir syk, ja så vil for de fleste god helse, gode relasjoner til nær familie og venner og et bra arbeidsmiljø oppleves som mye viktigere, enn materiell velstand. Men mange blir ikke klar over dette før det nesten er for sent.

Første skritt i riktig retning er å innse og bli bevisst på at det enkle ofte er det beste – også når vi snakker om å sette i gang større eller mindre livsstilsendringer for å skape en hverdag med mindre stress og mer livslyst. For husk: det er lov å skynde seg sakte!

Derfor bør du meditere når du er syk


Bli kronisk frisk

Hva betyr det egentlig å være frisk? Fravær av sykdom betyr ikke at man er frisk. Omvendt kan man føle seg frisk selv om man er rammet av sykdom. 

Vi tror at du både kan trene deg opp fysisk og mentalt, ved å forene kropp og sinn – og til å bli «kronisk frisk». På samme måte som en toppidrettsutøver gjør det før et stort mesterskap, fordi det å være frisk handler mye om fravær av plager og smerter, men kanskje aller mest om mestringsfølelsen som gir økt selvtillit, overskudd og livsglede – for en selv – men som også spres videre til de som er rundt deg og til dine «lagkamerater»!

Så vi, sammen med tusenvis av forskere rundt om i verden, mener at god helse skapes av mennesker og i samspill med andre mennesker du omgås med i hverdagen – og ikke av helsevesenet alene, som mange tror. 

Å holde seg frisk ved å redusere hverdagsstresset ved hjelp av mentale treningsteknikker og et balansert og sunt kosthold, ja så legges det også til rette for en grobunn hvor håpet om at livet kan bli bedre kan få vokse. Livslysten vil dermed gradvis øke i takt med demobiliseringen av det «negative lagrede stresset» som alt for mange av oss bærer på.


Kroniske sykdommer

Dagens helsevesen, som kanskje heller burde omtales som sykevesen, er ekstremt effektivt i å behandle akutt sykdom. Men det kommer likevel til kort i forbindelse med kroniske sykdommer med flere årsaker. 

Brekker du armen, er årsaken enkel og løsningen opplagt. Problemet med kroniske sykdommer er at de som regel har mange årsaksfaktorer hvor stress, genetiske faktorer, sammensatte miljøfaktorer og livsstil spiller inn.

Dagens skolemedisin kan behandle symptomene ved slike kroniske tilstander, men altfor ofte klarer den ikke å behandle de bakenforliggende og sammensatte årsakene. Da må en helt annen forståelse til, og ikke minst erkjennelsen av at pasienten må være sentral i behandlingen og at kroppen besitter vesentlige ressurser som kan bidra til selvheling. 

Legene må åpne opp for «å se hele mennesket» og vi mener at det holistiske menneskesynet allerede må integreres helt fra begynnelsen: fra det forebyggende arbeidet, når sykdomsdiagnosen stilles og videre under og etter den medisinske behandlingen.

Heldigvis er det stadig flere forskere, leger og politikere som har tatt dette innover seg – og du kan selv bidra til en positiv endring ved å starte med å bli bedre kjent med dine fysiske, psykiske og emosjonelle sider – for å finne den optimale likevekten og få din «energikonto» i balanse.


Positiv selvutvikling 

Vi trenger et helsesystem som inspirerer, motiverer og hjelper folk slik at de kan ta helsefremmende valg. Motivasjon er resultat av følelser, ikke intellekt. 

Årsakene og løsningene ligger mellom ørene. Å mestre endring innebærer å evne å omsette ønsker til praksis. Når man ikke lykkes oppstår kronisk stress, noe som skyldes mestringssvikt og avstand mellom opplevd nåsituasjon og ønskede mål. 

Kyndig veiledning og oppfølging er derfor svært viktig for mange. Kunnskap er en forutsetning, men ikke nok. Motivasjon og mestring over tid er viktigst – og derfor vil vi hjelpe deg med dette i denne serien. 

For husk: du kan ikke alltid endre verden rundt deg, men du kan endre på måten du reagerer og forholder deg til den, ikke minst til dine personlige relasjoner – og det gir mye rom for positiv selvutvikling og stressmestring!

Cand. Scient. Rebekka Nøkling (44) er mental trener og stressmestringscoach med medisinsk genforskningsbakgrunn og eier Livslyst & Motivasjon Senteret (livslystogmotivasjon.no). Hun er også MediYoga-instruktør spesialisert på: stress og utbrenthet, kreft, kvinnelige hormoner og depresjoner.

Dr. Fedon Lindberg (56) er lege, spesialist i indremedisin og ernæringsekspert. Hans klinikker i Oslo, Bergen, Stavanger og Arendal (fedon.no) har opparbeidet seg en betydelig spisskompetanse innen tverrfaglig og helhetlig forebygging, utredning og behandling av livsstilsrelaterte sykdommer. Fedon har utgitt 15 bøker om kosthold og helse.

 

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...