© Getty Images

Slik blir du en bedre lytter

Bryr du deg om dem du snakker med? Da må du begynne å lytte! Slik øver du deg opp i den utdøende kunsten å lytte.

2. april 2013 av Stine Welhaven

Å høre gjør vi automatisk, men det å lytte er en egenskap. En usedvanlig viktig og ofte undervurdert egenskap, ifølge ekspertene.

- Helt fra vi er små blir vi oppdratt mer til å snakke enn til å lytte. Livene våre handler om å produsere og levere på jobb og privat - derfor er det større fokus på evnen til å snakke om seg selv enn det å være en god lytter, forklarer Annette Øverby, psykologspesialisten som driver psykologpraksis.no.

Er du flink nok til å lytte? 8 øvelser for å bli en bedre lytter

Det er mange gode grunner til å endre på dette fokuset. Hva slags lytter du er, har nemlig stor innvirkning på relasjonene dine. Det er veldig tydelig for omverdenen om du lytter eller bare hører etter.

- Vi er mer opptatt av hva vi selv skal si enn å stille oppfølgingsspørsmål til det den andre har sagt. Men det er stor forskjell på om den du snakker med lytter for å høre hva du sier, eller hører etter for å se hva det vekker i henne selv, sier psykologen.

Viktig å lytte

Kunsten å lytte er uhyre viktig, mest av alt fordi det knytter bånd. Når du virkelig lytter til en venn eller partner, opplever den andre at du er interessert.

Du tar deg tid, du bryr deg, du aksepterer og anerkjenner. Du får samtalepartneren til å føle seg viktig. Å lytte skaper dermed en intimitet og nærhet som gjør at dere føler at dere står hverandre nær.

Aktiv og interessert lytting er dermed en avgjørende byggestein i private relasjoner, men faktisk minst like viktig på jobb. 

© Getty Images

Nøkkelen til suksess

Forfatteren av boken «Power Listening: Mastering the Most Critical Business Skill of All», Bernard Ferrari, hevder at god lytting er nøkkelen til suksess fordi det er kilden til ny innsikt og nye ideer.

Alt fokuset på hvordan vi fremstår og presenterer oss selv gjør at vi går glipp av muligheter, ifølge forfatteren.

Jo bedre du er til å lytte, desto bedre blir du til å ta beslutninger.

- Å lytte er alfa og omega for jobbsuksess. Det er slik du får ny informasjon og kunnskap. Mange av oss føler at vi må si noe intelligent, og bruker mye krefter på å tenke ut hva vi skal si neste gang vi kommer til orde. Men da får du jo ikke med deg alt som blir sagt, og kan lett komme med kommentarer som ikke er helt relevante, sier Henny Ekerhovd i Procoaching.

Vår moderne livsstil

Forsøk på å virke smart kan dermed gjøre at du fremstår som det stikk motsatte, mens å lytte kan lede deg rett til det mest relevante spørsmålet eller den slående kommentaren du så gjerne vil komme med.

Dessuten gjelder selvfølgelig alle de interpersonelle aspektene minst like mye i forhold til kolleger, ansatte og sjefer som på privaten.

Ironisk nok er kunsten å lytte noe som bare blir vanskeligere og vanskeligere for oss. Vår moderne livsstil legger rett og slett ikke til rette for det.

De aller fleste av oss har jo dager som er mer enn fulle med rike privatliv på toppen av leveringspress på jobb. Vi har lite tid og skal hele tiden noe annet. Legg til iPaden, mobilen og radioen eller tv i bakgrunnen, og det er lett å se at vi rett og slett er overlesset av informasjon og aktivitet.

Dermed heves terskelen for å stoppe og lytte.

Sliten etter en hektisk hverdag? Smarte grep som gir deg ny livsgnist på 4 uker!

Overvurderer oss selv

- Det blir flere og flere krav til alt vi skal rekke. Livsstilen vår dyrker derfor en slags «What’s in it for me»-holdning som ikke akkurat fremmer lytting. Tempoet vi holder gjør at vi stort sett har en mangel på tid. Dette gjør det vanskelig å være en god lytter. Det å bli lyttet til ordentlig, er derfor en mangelvare for mange jeg møter, forklarer psykologen.

- Vi undervurderer lett det å lytte fordi det er noe vi kan gjøre mens vi gjør andre ting, supplerer Ekerhovd.

Henny Ekerhovd mener kunsten å lytte kan læres via mindfulness-moten som er over oss. Filosofiens fokus på oppmerksomt nærvær er på mange måter den viktigste forutsetningen for lytting, ifølge coachen.

- Å lytte aktivt krever at du bruker alle sansene og virkelig er tilstede. Det er det samme du jobber mot med mindfulnessteknikker. Du kan ikke være en god lytter uten å være mindful. Lærer du deg mindfulness, blir du også en bedre lytter, avslutter Ekerhovd.

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...