Stillhet
Stillhet:

Ta det innover deg, når du er helt alene og uten forstyrrende støy - sunt og veldig deilig!

© Getty Images

– Er du klar over alle helsegevinstene med stillhet?

Gjør deg selv en tjeneste – og les hva som skjer i hjernen når den utsettes for stillhet!

16. juli 2017 av Lisbeth Pettersen

At støy er skadelig for oss har vi visst i flerfoldige tiår, uten at det nødvendigvis har ført til en konklusjon om at stillhet er bra. 

Kunstnere vet at den kan hjelpe dem «ut av boksen». Spirituelt søkende har utforsket den til alle tider, og samtidig oppdaget noe om seg selv. 

De har båret på hemmeligheten om den stille revolusjonen. Visst at «tomme øyeblikk» kan forløse kreativitet. Sette fri tanken. Gi ro til fordypning.

Men det er først det siste tiåret at forskningen har gitt oss konkrete svar på hva som faktisk skjer med hjernen når den utsettes for stillhet. 

Mindfulness og meditasjon med Lisbeth Pettersen
MINDFULNESS-EKSPERT:

Lisbeth Pettersen har i flere år vært Taras faste spaltist om mindfulness og meditasjon. Hun coacher også Taras lesere.

© Esten Borgos

Noen eksempler:

I 2006 undersøkte den italienske legen og kardiologen Luciano Bernardi hvordan musikk virker på blodtrykket, hjertefrekvensen og blodsirkulasjonen. Han slo fast at forskjellige typer musikk gir ulike fysiologiske reaksjoner, som igjen korresponderer med diverse følelser.

Men det viktigste funnet skjedde i pausen! I de to stille minuttene mellom musikkstykkene. Bernardi oppdaget til sin forundring at stillhet ga mer ro enn noen form for avslappende musikk. Det virket også som kontrasten mellom «støy» og «stillhet» hjalp gruppen til å gi slipp, dermed fulgte en enda dypere avspenning i den stille fasen.

I et annet forsøk, ved Duke University, ble fire grupper med mus utsatt for ulike lydkilder: musikk, støy og anrop av babymus. Kontrollgruppen ble holdt to timer i stillhet.

Alle gruppene reagerte positivt, men det viste seg at kontrollgruppen hadde de mest drastiske nevrologiske endringene. Hos musene som var i stillhet vokste det nye hjerneceller i hippocampus, området av hjernen som er ansvarlig for koding av nye minner.

Så hva er det med stillhet?

For journalisten og forfatteren Kristin Flood er stillhet blitt en måte å leve på. Hun har skrevet flere bøker om temaet, blant andre Amor Fati og Nærvær. 

Kristin har i en årrekke holdt skrive- og meditasjonskurs i Italia og Norge. Hvorfor er stillhet så tiltrekkende på henne?

Journalist og forfatter Kristin Flood
Ekspert:

Journalist og forfatter Kristin Flood.

– Jeg er fascinert av hvordan stillhet åpner for nye og spennende oppdagelser, visdom og innsikt. I dyp stillhet ser jeg med nye øyne. Stillheten virker som en døråpner. Det som er autentisk, det sanneste i oss, blir tydeligere.

– Hvordan ble du oppmerksom på at det finnes en observerende virkelighet bak følelser og det skravlende sinnet?

– Under de første stillhetsretreatene jeg deltok på i 1980, kom jeg i kontakt med en annerledes stillhet enn den jeg hadde opplevd på hytta i Valdres eller i Nordmarka. Lærerne inviterte meg til å legge merke til det som skjedde når tankene og kroppen roet seg helt ned. Jeg fornemmet at støyen inni meg stilnet, og jeg fikk kontakt med en kombinasjon av ro og klarhet som forundret meg. Jeg ble nysgjerrig.

– Hvordan virker meditasjonspraksisen inn på hverdagen?

– Jeg føler at jeg er mer til stede, og at jeg navigerer med en varhet gjennom dagen, der jeg lytter både utover og innover. I valg og avgjørelser tar jeg alltid i betraktning det som oppstår i øyeblikket. Og jeg slipper lettere tak i frustrasjoner og vanskelige følelser. Jeg er blitt bedre til å koble meg av tanker om fortid og fremtid, og løfte meg selv tilbake til det som skjer her og nå.

– Innsett mine begrensninger

– Å observere sitt indre liv innebærer også ubehag, i møte med sitt eget ego. Hvordan takler du å bli kjent med sider av deg selv som du ikke liker?

– Jeg har innsett mine begrensninger, og at jeg er menneske på godt og vondt, akkurat som alle andre. Jeg har også en barndom, og jeg har også opplevd hendelser som har gjort meg sårbar. Å evaluere meg selv og andre gjennom å like eller ikke like, er ikke så viktig lenger. Det er alltid en grunn. Jeg synes det er mer spennende å gå bakenfor.

Kristin Flood forteller at stillhet har endret henne på måter hun ikke var forberedt på. 

– Jeg hadde ingen anelse om at stillheten skulle bli en så essensiell del av min hverdag og av mitt arbeidsliv. Den er som en bærebjelke som jeg kan hvile i, hente visdom fra og søke trøst hos. Med årene har jeg fått en stadig større ærbødighet overfor det ordløse mysteriet som bor i stillheten. Det eneste jeg kan gjøre, er å bøye meg, sier Kristin Flood.

Du kan skape stillhet 

Vi opplever alle stillhet, men kanskje bare i små øyeblikk. For eksempel ute i naturen. Eller i stunder hvor vi virkelig er i det vi gjør, uten å tenke. Men også når vi blir overrasket, et sjokk gjør at tankene stopper helt i noen sekunder.

Men hvis vi ønsker oss mer stillhet i hverdagen, mer kontinuitet, må vi gå systematisk og metodisk til verks.

Ved å praktisere en eller annen form for nærværstrening, kan du legge til rette for at stillhet fra tanker skjer oftere. Du kan ikke skape stillhet, tvinge den, men du kan rydde i deg selv og rundt deg. Lage forhold hvor stillhet kan skje.

Selv oppdaget jeg hvor nærende stillhet er, da jeg var rundt tretti år. Det var en tøff periode hvor det skjedde mye vondt. Kroppen var stinn av uforløste følelser. Og hjernen, en diger bikube. 

Å sette seg ned med bena i lotusposisjon virket alt annet enn attraktivt. I stedet prøvde jeg «aktive meditasjoner», utviklet av den indiske mystikeren Osho. Intensjonen bak teknikkene hans er å hjelpe moderne, stressede mennesker til å få uro ut av kroppen, slik at det blir mulig å sitte i stillhet. 

Jeg forelsket meg i dansemeditasjon, Osho kundalini-meditasjon, og gjør den fortsatt i rastløse perioder. Se lenkene i infoboksen om du vil vite mer om den.

ØVELSE: Dansemeditasjon

Stå med bena litt fra hverandre og med knærne lett bøyd. Vær løs og ledig, og la kroppen vibrere lett fra føttene og oppover. Etter noen minutter, begynn å danse fritt, la kroppen bevege seg som den vil. Sett deg deretter ned, lukk øyene og observer det som skjer inni deg, og utenfor deg.


Kilder og mer informasjon
opencolleges.edu.au/informed, kristinflood.com, mypersonalvenice.com,
osho.com/meditate/active-meditations,

zenshop.no (musikk for Kundalini).

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...