psykolog venninne
Terapi:

Samtaler med gode venner hjelper i tunge stunder.

© Getty Images

Derfor bør du bruke venninnen som psykolog

Avbestill timen hos terapeuten, ring heller en venninne! Her er oppskriften som gir sunne, konstruktive samtaler.

20. november 2017 av Hanna Nolin

– Å ha venner er livsviktig både for helsen vår og for vår personlige utvikling. Det er i forhold til vennene at vi bygger og utvikler vår identitet, og vennene hjelper oss også i vår personlige utvikling, sier Lars-Erik Berg, professor emeritus i sosialpsykologi ved høyskolen i Skövde.

Ulike typer vennskap

Han oppfordrer oss til aktivt å passe på å bruke våre venner som støtte og hjelp, og å være sparringspartnere og den nøkterne stemmen når livet drar oss inn i følelsesmessige stormer.

Ved hjelp av vennene våre kan vi få et klarere blikk over det som skjer oss i livet, og speile våre egne følelser, meninger og vurderinger.

– Det kan være en god ting å ha forskjellige typer vennskap. Vi lærer oss nemlig ulike ting i ulike typer relasjoner, fordi vi da prøver ut ulike roller, sier Berg.

venner i voksen alder
Gode venner:

Vennskap er å ta ansvar overfor et annet menneske og å ville vedkommende vel.

© Getty Images

Venner er bra for helsen

Forskningen er enig: Hvis du går dypere inn i forholdene til venner har du alt å vinne, det er litt som fiber for helsen. En studie på studenter som ble gjennomført ved Howard University i USA, påviste at de som hadde nære venner, fikk bedre helse, både psykisk og fysisk, og tok også høyere utdannelse.

En annen forskningsstudie gjort ved Brigham Young University i USA, sammenligner et liv uten viktige forhold til andre mennesker med å røyke 15 sigaretter om dagen eller å være alkoholiker. Mennesker som inngår i en gruppe med viktige relasjoner, der man føler ansvar for hverandre, tar også bedre vare på seg selv.

Lars-Erik Berg mener at vi faktisk har en moralsk plikt til å hjelpe hverandre.

– Vennskap er nemlig å ta ansvar overfor et annet menneske, og også å ville vedkommende vel, sier Berg.

Vi må også kunne by på motstand, og kanskje derfor også havne i en krangel med våre venner. Uten motstand utvikler du deg ikke. Og hvem er vel mer passende til å gi deg motstand enn en venn som vil deg vel?

Det er nettopp ved å si imot at du viser at din venn betyr mye for deg, at du våger å gjøre det som kan føles strevsomt akkurat der og da.

Støtte til å holde kursen

For Malin Rapp, foreleser og kursleder innen personlig utvikling, ble viktigheten av vennskap tydelig da hun ble tvunget til å gi opp sin lidenskap som profesjonell utøver av ekstremsport etter en alvorlig hjernerystelse.

– Det er når vi er mest sårbare vi virkelig forstår hvor viktig våre forhold til andre mennesker er. Men venner er jo minst like viktig når vi har det bra. Da kan de hjelpe oss til å blomstre og holde oss på rett kurs mot det livet vi aller helst vil leve.

Da hun måtte bytte yrke og begynte å jobbe med utdanning, så hun på vennskap som et viktig verktøy. I tilknytning til et kurs hun utviklet med SelfLeaders og foreningen Ekskäret, utarbeidet hun derfor konseptet «Buddies». En konsentrert og ærlig samtale der hensikten er å støtte hverandre aktivt i personlig utvikling.

– Som buddies hjelper man hverandre med å holde kursen i livet. Det er lett å sette seg mål, men vanskeligere å navigere mot dem i hverdagen.

psykolog venner
Psykolog:

Ja, gode venner kan være til stor hjelp om du tør å åpne deg og snakke om de vanskelige tingene. 

© Getty Images

Gode råd fra likestilte

Konseptet er enkelt: Å skape gode omgivelser hvor to personer som ikke kjenner hverandre så godt, kan fungere som hverandres terapeuter eller coacher i livets små og store beslutninger.

Det kan dreie seg om alt fra å gjøre et internt stillingsbytte på arbeidsplassen til å skille seg, eller kanskje fire på kravene for dermed å få mer tid til å gjøre det man liker aller best å gjøre her i livet.

– En buddie er en samtalepartner som vil deg bare godt, som vet hvilke mål og drømmer du har og som hjelper deg til å våge å ta de riktige beslutningene som fører frem til disse, sier Malin Rapp.

Man velger selv en buddie, gjerne en som man ikke kjenner altfor godt fra før. Dels for å få høre den andres perspektiv, dels for å føle seg litt friere i samtalen.

Til forskjell fra å være mentor, er buddiene jevnstilte, det er ikke sånn at den ene gjennom sin kunnskap skal lede den andre, men at de sammen utforsker hvilke beslutninger som virker klokest ut fra de målene de har satt seg, altså grunnvurderingene.

Når den ene snakker, lytter den andre i stedet for å kommentere. Først når man har lyttet til den andre, kan man reflektere sammen over hva som er blitt sagt. Hensikten er at den som forteller skal sette ord på det som er viktig og dermed øke sin egen bevissthet og forståelse uten å føle seg dømt av den andre.

Lære for livet

At atmosfæren er vennlig og velvillig er det aller viktigste, en buddie vil deg jo bare godt, og ser ikke skjevt på feil du har gjort.

Det gjelder å ikke grave seg ned i det som gikk dårlig, men i stedet konsentrere seg om hva man kan lære av det. Man gjør en vurdering: Hva var det som gjorde at det ikke gikk slik jeg hadde tenkt meg?

– Målet er å forsøke å finne ut av hva buddien helst bør gjøre neste gang, og også prøve å bygge opp mot nok til å tørre å gjøre det igjen, sier Malin Rapp.

Deretter dreier det seg om å komme frem til neste strategiske skritt, uten å overøse den andre med tips og råd.

– Noen ganger kan det være nok å være vennlig og påminne vennen om at livet ikke alltid er en evig konkurranse om å være best, men i stedet at vi hele tiden lærer noe nytt. Vi er her for å hjelpe til, og for å støtte hverandre til å utvikle oss.

Slik skaffer du deg en buddie

Spør noen i omgangskretsen din som du liker (men ikke kjenner så veldig godt) om han eller hun vil bli din buddie – du risikerer kun å få et nei! 

Eller start en Facebook-gruppe der du inviterer til buddiesamtaler – fortell at du leter etter buddier og be folk om å delta. Planlegg deretter å treffes omtrent én gang i måneden.

Les buddieskolen, trinn for trinn, under bildet!

Samtaler med venner kan være god terapi
God terapi:

Som buddies hjelper man hverandre med å holde kursen i livet.

© Getty Images

Malin Rapps beste tips for et vellykket møte

FØR DERE TREFFES:

  • Begynn med en selvrefleksjon. Tenk begge to, på egen hånd, over hvilke mål og drømmer dere synes er viktigst i livet, altså grunnvurderingene. For eksempel å leve sunt, å satse fullt og helt på karrieren, å virkeliggjøre en drøm om å starte eget firma eller bruke mer tid på familie og venner.
  • Tenk over hva du selv trenger for å føle deg vel. Hva vil du helst utvikle hos deg selv? Hva vil du bruke mer tid på?
  • Velg deretter ut tre områder som er viktigst for deg nå. Hva du synes er viktig varierer jo gjennom livet, så forandre og bytt ut fra hvor du befinner deg akkurat nå.


NÅR DERE TREFFES:

  • Lag en ramme rundt samtalen ved først å sjekke hva den andre har drevet med denne måneden. Reflekter over hvordan den tiden har vært.
  • Tenk deretter igjennom de tre områdene dere har valgt som er viktigst. Dersom det er å satse mer på familien, har du jobbet mindre og brukt mer tid på dine nære forhold eller har jobben tatt for mye tid?
  • Har du gjort aktive valg som gjør at du får mer tid i helgene til din partner/familie? Hvis ikke, hvorfor?
  • Fokuser på dagen i dag: Hva er viktigst akkurat nå? Hva er det best å gjøre? (Vær konkret, sett opp et møte med sjefen om arbeidsfordelingen, lag nye frokostrutiner med familien eller gå en tur med partneren.) Skriv ned hva du mener du bør gjøre mer av i den kommende måneden og del dette med din buddie.

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...