personlig utvikling
© Getty Images

– Koronapandemien er verdens største puff til personlig utvikling

– Adskillelse fra familie, venner og kolleger under koronapandemien kan oppleves like voldsomt som å være nyskilt, men denne tiden er også en fantastisk mulighet til å få orden på oss selv, sier skillsmisse-coach Line Strandvik. Her får du hennes beste råd.

29. september 2021 av Cecilie Espensen

– Vår opplevelse under koronapandemien har vært som en kollektiv klostertilværelse med en sjelden mulighet til introspeksjon. Derfor er koronatiden en gavepakke av alenetid, og en fantastisk mulighet til å få orden på oss selv, hvis man altså sørger for å gripe muligheten, mener veilederen. 

Line Strandvik har skrevet boken «10 trinn til en lykkelig skilsmisse». Hun har bakgrunn innen yoga, meditasjon og healing og driver gjennom eget selskap coaching av menn og kvinner som sliter etter en vond skilsmisse. Hun mener at adskillelsen fra familie, venner og kollegaer under kornapandemien kan oppleves like voldsomt som å være nyskilt.

Line Strandvik coach skilsmisse

Line Strandvik har siden 2012 drevet firmaet «Personlig veileder Line Strandvik» der hun hjelper kvinner og menn i voksen alder til å få et godt liv etter en vond skilsmisse gjennom online-kurs og veiledning via telefon og mail.

Aleneboende sliter mest

Strandvik viser til denne undersøkelse fra FHI om livskvalitet og psykisk helse under koronapandemien der det blant annet kommer frem at flere sliter med ensomhet og psykiske plager og at det er aleneboende og unge som sliter mest.

– Ved tap av noe vi har hatt et nært og daglig forhold til, oppstår en tomhetsfølelse som vi instinktivt ønsker å rømme vekk fra. Derfor går mange for eksempel rett inn i et nytt forhold etter en skilsmisse, men problemene følger med. Forklaringen er at de har en vaklende indre grunnmur, som de tar med seg til neste forhold, og den skal de deale med først. Det samme gjør seg gjeldende nå som vi har vært adskilt fra hverandre. Her bør vi se på, hvorfor nedlukkingen har vært vanskelig for oss og hva det handler om, før vi vender tilbake til livet vi hadde før, sier veilederen.

Alenetid som emosjonell detox

– Når vi er mer alene enn vanlig, kan det dukke opp triste og vonde følelser, men det er ikke ensbetydende med at alenetid er skadelig for oss. Å være alene er som en emosjonell detox, hvor tidligere ubearbeidede opplevelser kommer opp til overflaten. Hvis vi kaster oss ut i nye distraksjoner går vi glipp av muligheten til å rydde opp i vårt indre, sier Line Strandvik.

Etter at Norge lukket ned i mars 2020, har nordmenn både privat og i jobbsammenheng, hatt mindre fysisk og sosial omgang med hverandre, og det har satt dype spor i mange.

Alenetid kan være helbredende

– Vi har ikke frivillig valgt denne pandemien på samme måte som mange ikke velger å bli skilt fra sin partner. Sorg og savn er normale følelser, men hvis vi mistrives alene, trenger vi først og fremst å lære å trives i eget selskap. Nedtstengngen har vært utfordrende for så mange, og nettopp derfor er den en historisk unik mulighet til personlig utvikling i stor skala. 

Gjennom coachingen bruker Strandvik håndfaste og konkrete verktøy for å hjelpe kvinner og menn med å få et godt liv etter en skilsmisse. 

Å trives i eget selskap handler om å ta grep om egen uro, i følge veilederen. Det handler om å bryte gamle mønstre og ta håndfaste grep. Her er hennes beste råd: 

Ting vi gjør som IKKE hjelper

  1.  Vi fyller tiden med aktiviteter, mennesker, arbeid, tv-titting, internett og sosiale medier.
  2.  Vi dulmer det indre ubehaget med mat, drikke og andre rusmidler. 
  3.  Vi tror vi skal holde ut og tenke positivt, og går derfor ikke dypt nok inn i misnøyen til å finne årsaken.

DETTE bør du gjøre i stedet

  1. Gå ubehaget i møte.
  2. Få klarhet i hva det handler om ved å skrive ned alt som plager deg. Hva presist er problemet du vil løse?
  3. Finn de tre tankene som gjør mest vondt å tenke.
  4. Beslutt deg for å finne en varig løsning på alle tre. Skriv løsningene ned.
  5. Følg opp deg selv hver uke inntil problemet er løst og ubehaget er borte.

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...