Lisbeth Pettersen, Emosjonell Intelligens
© Esten Borgos, Getty Images

Lisbeth Pettersen: Emosjonell intelligens

Hva betyr emosjonelt intelligent? Og hvordan slår det ut på hverdagen?

Fenomenet emosjonell intelligens ble lansert på begynnelsen av nittitallet av John Mayer og Peter Salovey. De to psykologene la frem en psykologisk teori om evnen vår til å oppfatte og forstå egne, men også andres følelser, og hvordan innsikten kan brukes til å styre adferd. 

Lisbeth Pettersen

Lisbeth Pettersen har vært Taras faste mindfulness-spaltist siden 2011. Hun har bakgrunn som journalist, reiselivsgründer og meditasjonslære. 

© Esten Borgos

Det har siden blitt utviklet en rekke emosjonell intelligens-tester, såkalte EI-tester, som kan brukes som et supplement til generelle intelligenstester og personlighetstester, for eksempel ved lederrekruttering.

Men EI-testene har møtt motstand i psykologi-miljøet. Det hevdes at de er upresise og har svakheter fordi de baserer seg på egenrapportering. Hvis man søker en jobb og har høy IQ, er det kanskje ikke så vanskelig å gjette seg til hvilke svar som gir høy poengskår på en EI-test.

Etter mange års forskning på temaet er det tvil om det i det hele tatt finnes en egen intelligens som kan kalles emosjonell. Uansett kan det være nyttig for den enkelte å bruke noen av verdiene som EI-testene fokuserer på. I stedet for å bli testet, kan vi observere oss selv – og vår emosjonelle evne. 

Test deg selv: Er du introvert eller ekstrovert?

• Evne til refleksjon. Du spør deg selv hvorfor du føler som du gjør, og hva som kan ligge bak måten du eller andre reagerer på.

• Perspektiv. Du erkjenner at det finnes flere måter å oppleve en sak på. At det ikke må handle om rett og galt.

• Normal høflighet. Du opptrer verdig og har evne til å vise takknemlighet.

• Innebygd stoppe-klokhet. Du vet når du bør ta pause før du snakker eller handler.

• Du spør hvorfor. Prøver heller å forstå enn å dømme andre.

• Tåler kritikk. Den andre må ikke, men kan ha rett. Du evner å lytte og holde følelsene i ro.

• Opptatthet av å observere og analysere for å forstå egen oppførsel.

• Beklager og erkjenner feil.

• God evne til å tilgi. Unngår å holde på nag, men kommer seg videre.

• Et godt emosjonelt ordforråd. Setter ord på følelser.

• Flink til å gi ros, inspirere andre.

• Følger med på tankene. Unngår å dvele ved tanker som skaper negative emosjoner.

• Fryser ikke ut andre. Innser at alle kan ha en dårlig dag.

• Tillate seg å være svak, tåler egne svakheter. 

Føler du det rakner i forholdet? 10 tegn på at forholdet er over!

To kvinner uttrykker emosjonell intelligens ved å klemme hverandre.

Emosjonell intelligens handler om evne til å tilgi. Unngå å holde på nag, men komme seg videre

© Getty Images

I meditasjon og mindfulness bruker vi observasjon som metode. Vi trener på å se og på å tåle det som skjer inni oss. Det handler om passiv observasjon. Uten å bli for identifisert eller involvert. Vi ser på den indre verden som et filmlerret, blir kjent med noe, ikke for å respondere eller å forandre, kun for å registrere.

Vi observerer pusten og prosesser i kroppen. Vi observerer tanker som flakser mellom fortid og fremtid. Vi observerer følelser som kommer og går.

Husk at sårbarhet er en styrke!

Meditasjon har ikke et målrettet fokus om å oppnå noe, bare observere det som er: Irritasjon er her. Tanker er her. Sorg er her. Kjærlighet er her.

Når vi lærer trikset, kan vi bruke meditasjon til å hekte oss av og ta pauser fra tanker og følelser. Du anstrenger deg ikke for å finne svar, men gir systemet ditt en mulighet til å ordne opp, roe ned – og kanskje komme med svar på noe du ikke har spurt om.

I slike prosesser, enten det er en mental øvelse hvor du forsøker å tenke deg frem til hvorfor du føler og handler som du gjør, eller bruker meditasjon og selvobservasjon til å lytte innover, er det viktig å ikke dømme.

Det som er, er. Det er meningsløst å pine og straffe seg selv. Eller å bli vonbroten over at du føler slik eller sånn. Om du faller for fristelsen til å dømme, kan vinduet til underbevisstheten fort bli lukket. Observer derfor heller med litt distanse, som om det gjelder noen andre. Du er ikke en dommer, bare et vitne. Den som observerer ditt indre.

Meditativ observasjon kan hjelpe oss å få øye på gammelt agg, misunnelse eller sorg som vi ikke er bevisst. Når noe flyter opp i bevisstheten, gis det mulighet til å bli akseptert og bearbeidet, slik at vi kommer over det. Kommer oss videre.

For deg som ønsker å lære observasjonsteknikker, finnes det en rekke lydbøker som kan hjelpe deg i gang. Storytel streamer flere gode norske og utenlandske mindfulness-lærere. Der finner du også min lydbok, «Den lille mindfulnesskolen».

Familiekjærlighet. Emosjonell intelligens handler også om å vise takknemlighet.
© Getty Images

Sansene våre er alltid «her og nå». Derfor er det fint å bruke sansene til å roe ned tankene, og heller enn å «tenke på», observere verden gjennom kroppen.

Prøv turgåing som meditasjon. Velg deg en stille rute og gå alene. Fokuser på en sans om gangen, ta deg tid: Hør lyden av fugler og knirking fra skoene som treffer bakken. Bruk luktesansen, kjenn duftene som svever forbi, fra jorden, blomster, trær. Fokuser på det du ser, skogens overflod. 

Gå sakte og vær til stede i bevegelsen. Observer bakken under bena, tyngden av kroppen. Slipp tankene som prøver å evaluere, eller som vil et annet sted. Kom tilbake til kroppen, til nået. Denne øvelsen styrker evnen til å være – heller enn å gjøre.  

Les også: Narsissistene iblant oss 

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...