ensom, ensomhet, meditasjon, mindfulness, Lisbeth Pettersen
Mindfulness:

Hvordan bli mer til stede i livet og ha det bra? Lisbeth Pettersen (60) ser nærmere på ny forskning som angår kvinner av i dag og hvordan urgamle meditasjonsteknikker kan hjelpe i hverdagen.

© Esten Borgos / Getty Images

Ensomhet - et siste tabu?

I vår tid er det mer sosialt akseptabelt å være deprimert enn å være ensom. Mange assosierer ensomhet med å være en taper. Men er det så farlig?

12. november 2017 av Lisbeth Pettersen

Det er noe manisk over et samfunn hvor man prøver å fylle alle tomrom. Hvor det vellykkede handler om å være travel, populær og omsvermet. Og ikke minst: sett av andre.

Tid til å bearbeide livet

Vi trenger opplagt tid og rom i hverdagen til å bearbeide livet. Vi trenger å være alene for å tenke gjennom saker, gå litt i dybden. Slippe taket. Og noen trives med å være alene. Setter av tid for seg selv. Mens andre rammes av redselen for ensom­heten. Frykten for stillheten i rommet. Alt det som ikke skjer når du er helt alene.

Noen føler seg ensomme selv om de er omringet av mennesker og forteller at det er den verste formen for ensomhet. Du har tilgang, men klarer ikke å koble deg på. Så vi skrur på radioen, har på tv, sitter i telefonen. Hva som helst bortsett fra å være alene i stillhet. For å være alene er en fallitterklæring. Og ensomhet er enda en grunn til å dømme seg selv.

Hvorfor opplever vi ensomhet så ulikt?

De norske forskerne Trine Waaktaar og Svenn Torgersen gjorde en undersøkelse blant tvillinger, som ble publisert i 2012. Målet var å forstå mer om hvorfor noen føler seg mer ensomme enn andre.

394 tvillingpar i alderen 12 til 18 år deltok i undersøkelsen, og dataene ble samlet inn fra mødre, fedre og tvillingene selv ved hjelp av et spørreskjema. Ved å følge tvillinger, både eneggede og toeggede, kunne forskerne måle om ensomhetsopplevelsen var genetisk eller handlet om kulturen rundt. De fant ut at 75 prosent av forskjellene kan forklares med gener. Og 25 prosent med miljø.

Angst for å bli avvist

Så hva bunner denne eksistensielle angsten for å bli ensom i?

Psykiater Tormod Huseby, forfatter av boken «Alene naken», mener vi mennesker har en iboende angst for å bli avvist.

– Å bli avvist av flokken var jevngodt med døden i steinalderen. Dette ligger plantet i genene våre. En avvisning er en trussel mot vår eksistens: Vi opplever at vi ikke lenger er likeverdige. Og som utstøtte får vi ikke gode liv. På sett og vis minner det om å være død. Derfor er ensomhet svært skam­belagt for de fleste.

Redd for å bli avvist? Her er 5 gode råd!

Psykiater Tormod Huseby, forfatter bok «Alene naken»
Psykiater Tormod Huseby:

forfatter av boken «Alene naken», mener vi mennesker har en iboende angst for å bli avvist.

© Tove K. Breistein

Ensomhet er naturlig

Men er ikke ensomhet en helt naturlig del av livet?

– Jo, ensomhet er en naturlig del av livet. Men for å tåle normal ensomhet kreves det at vi er trygge på oss selv, at vi trives med oss selv. Utrygge mennesker kan bruke andre til å døyve egen tomhet eller angst for å bli forlatt, sier psykiater Tormod Huseby.

– Vi må erkjenne hvem vi er – vi må tørre å spørre oss selv: Hvem vil jeg være, uavhengig av hva andre mener eller prøver å forme meg til. Hva er mine egne verdier? Hva gir mening for meg? Vi må anerkjenne, tolerere og tørre å uttrykke alle våre følelser – også de vanskelige som skam, sinne og misunnelse.

Men hva betyr det egentlig «å være seg selv»?

– «Å være seg selv» forklarer jeg som å erkjenne og anerkjenne de tankene, følelsene og verdiene vi faktisk har. Det å ha mot og evne til å stå i det, selv om omgivelsene skulle misbillige oss. Og når den sosiale settingen krever at vi må være litt «falske», er det viktig at vi vet det selv, der og da. Slik at denne falskheten ikke skjer automatisk, vi er bevisste det som skjer.

Les også: Å leve alene er et bevisst valg for mange!

Oppveksten avgjørende for selvaksept

Ifølge boken din, «Alene naken», så er det fire tema som går igjen i terapirommet: Frykten for å være dum, stygg, rar eller kjedelig. Hvorfor tenker vi så negativt om oss selv?

– Vi tenker negativt om oss selv fordi vi ikke opplever oss anerkjent av andre. Oppveksten er avgjørende for selvaksept. Om ikke våre foreldre, lærere og venner tar imot oss som de vi er ment å være, kan det også utvikle seg selvforakt, og selvhat. Som psykiater opplever jeg daglig at barndommens sår utspiller seg gjennom lav selvfølelse. Ofte skyldes det mobbing eller at foreld­rene har «sviktet», sier Tormod Huseby.

Den vestlige verden har sterkt fokus på det mentale: på å gjøre, å oppnå, på det ytre. Mens meditasjon, som kommer fra Østen, har et sterkere fokus på det indre: å være til stede, lytte, forstå og akseptere. Vi har bruk for begge deler. Det gjelder å finne en brukbar balanse.

Meditasjon som hjelp

Meditasjon som metode kan hjelpe oss å tåle ensomhet og til å trives bedre med oss selv. Ikke ved å tenke positive tanker eller gjennom å tvinge oss selv til å se det positive i alt. Men gjennom å observere. Observere tankene. Observere følelsene. Følge med på det som skjer både inni oss og utenfor, uten å dømme. 

Gjennom meditasjon kan vi roe tankene og få litt avstand til brusende følelser. Da blir det lettere å oppdage hva som ligger under. Vi kan få øye på faktorer vi ikke var oppmerksom på, og som er avgjørende for hvordan vi har det.

Det kan være et mønster eller en strategi vi bruker i hverdagen, som ikke er gunstig lenger. For eksempel å sørge for å ha folk rundt seg til enhver tid for å slippe å kjenne på ensomheten. Ny innsikt i et fenomen betyr at det ikke lenger er en skjult, ubevisst refleks. Vi ser hva som skjer, forstår hva vi holder på med ubevisst, dermed blir forandring mulig.

Å sammenligne seg med andre er en meningsløs akt. Vi har forskjellige gener, ulik livserfaring og holdning til livet. Men det gir derimot god mening å følge med på sin egen utvikling. 

Les også: Meditasjon eller lykkepille?

Øvelse:

Når du føler deg ensom: Sett deg til rette, lukk øynene, og begynn å følge pusten inn og ut. Observer hva slags følelse du har inni deg akkurat nå. Sett navn på det du føler, erkjenn hvordan det føles. Flytt deretter fokus tilbake til pusten som går inn og ut. Følg pusten i fem minutter. Hva føler du nå?

Kilder og mer informasjon:
Bøker: «Alene naken» og «Mental trening og mindfulness» av Tormod Huseby, Cappelen Damm, 169 kr (pocket). 
Forskning.no 

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...