Håndlesing
© Getty Images

Lær å lese linjene i din egen hånd

Vil du gjerne lære håndlesing? Her hjelper vi deg med å komme i gang! Din hånd avslører blant annet om du er vennlig eller mer reservert

16. januar 2019 av Rie Louise Kirkebjerg

Vil du lære å lese din egen hånd? Vi har snakket med Malene Kraft Scharling, en profesjonell clairevoyant-håndleser og healingterapeut. Hun gjør deg kjent med hvordan du selv kan lese hendene dine - og forstå hva de forteller deg.

Hvilken hånd skal jeg bruke for håndlesing?

Malene Scharling sier at linjene i venstre hånd forteller noe om potensialene du er født med. Venstre hånd forteller også om dine talenter og alle dine tanker og følelser.

Høyre hånd, derimot, forteller noe om hvordan livet ditt ser ut her og nå, men også hvilke muligheter du har for fremtiden.

Hun sier: "Noen mennesker har en veldig stor forskjell på sin høyre og venstre hånd, mens andres hender er mer like. Alt avhenger av hvordan du er i kontakt med deg selv. Lykkes du i å leve livet ditt fra dine hender og din energi? Eller sitter du som tilskuer og lever gjennom andre?"

Er linjene de samme nå, når du er 40 +, som de var da du var 20?

"De mindre linjene endrer seg. De store linjene forandres ikke, og vil derfor være de samme som når du var i 20-årene. "

Malene Scharling sier at de mindre linjene kan enten forsvinne eller endres gjennom årene. Dette skjer fordi vi blir eldre og dermed blir bedre til å håndtere følelser og tanker.

Derfor kan det være stor forskjell på en 20 år gammel og en 40 år gammel hånd. Alt avhenger av hvordan du lever livet ditt og hvordan du jobber med deg selv.

Så: Hendene endres i takt med at du forandrer deg.

4 store linjer

Hvis du ser ned i hånden din, ser du mange forskjellige linjer. Imidlertid er det fire hovedlinjer som er synlige for nesten alle: hovedlinjen, livslinjen, hjertelinjen og skjebnelinjen. De forteller om forskjellige ting i livet ditt:

Håndflate
© Getty Images

Hovedlinjen

Hovedlinjen, som går på tvers over hånden (midt i håndflaten), forteller noe om hvordan du tenker, hvordan du skal stimuleres, hvordan du jobber, og din sinnstilstand. Den forteller også noe om de mulige suksessene som venter på deg, men også om de vanskelige tider du har vært gjennom i livet.

Selve koblingen til livslinjen (den buede linjen som går rundt tommelen din) er ofte sett sammenhengende med hovedlinjen. Hos noen mennesker berører disse linjene hverandre, hos andre er de skilt. Mennesker med stor avstand mellom hovedlinjen og livslinjen har ikke samme behov for sikkerhet som de med linjer som henger sammen langt inn i håndflaten.

Livslinjen

Livslinjen, som tidligere nevnt, er den buede linjen rundt tommelen på venstre hånd. Den forteller noe om familien du kommer fra, men også hvordan du har vært som barn. Har du blitt anerkjent og lyttet til? Eller var du bare et objekt i rommet? Det kan være vanskelig å lese dette område selv, da det er meget komplekst og ikke kan lese i en rett linje. Derfor er klarsynskap ofte brukt til å indikere hva hendene sier om din familie og barndom.

Du kan derimot lese deg selv fra din høyre hånd. Livslinjen i høyre hånd forteller noe om familien som du selv etablerer. En kort linje betyr at du ikke nødvendigvis må ha en familie til å føle deg trygg. Den kan også bety at du ikke ønsker å leve i et fast forhold.

Hjertelinjen

Du finner hjertelinjen øverst i hånden din. Den strekker seg opp under fingrene, og mange hjertelinjer starter fra kanten under lillefingeren og strekker seg i en bue opp mot langefingeren eller pekefingeren.

Hjertelinjen forteller mye om hvordan du er som en person. Ofte er alle både vennlige og hyggelige, men hvis du har en kort og rett linje, er du mer reservert og har vansker med å vise åpenhet.

Hjertelinjen forteller deg også hvordan du uttrykker deg i kjærlighetslivet. Hvis du har et "sildben" i begynnelsen av kjærlighetslinjen, kan det være at du er kritisk i valg av partner.

Du kan også ha en "øy" på hjertelinjen. Du vil se øyen der linjen deler seg, danner en sirkel for deretter å gå videre. Øyen kan antyde at du har hatt utfordringer i ditt kjærlighetsliv.

Hvis du har en trekant forbundet med hjertelinjen, kan du ha et sterkt og godt forhold. Et forhold hvor du liker å være trygg.

Skjebnelinjen

Linjene kan også ha små brudd. Bruddene betyr at linjene stopper og strekker seg videre på et annet spor. Et brudd i linjen kan være av stor betydning og vil ofte være synlig på en av flere skjebnelinjer.

Skjebnelinjen starter fra håndleddet, strekker opp gjennom hånden og slutter typisk ved hovedlinjen, hjertelinjen eller opp mot langefingeren.

Skjebnelinjen forteller noe om hvem du er som menneske, men også noe om et jobbskifte, jobbets karakter, karriere, utfordringer, suksesser, arbeidsfelt, sport og interesser. Eksempelvis vil skjebnelinjen ha et brudd ved et jobbskifte.

Når det er sagt

Nå har du (kanskje) blitt klokere på håndlesing og kan ut i fra linjene si noe om kjærlighetslivet ditt, om du trenger en familie for å føle deg komfortabel, eller om du er kritisk i ditt valg av partner.

Linjene kan imidlertid sjelden leses alene. De må derfor ses i sammenheng med hele hånden, fingeravtrykk, negler og de mange små linjene som kommer og går i hånden. Hvis du er interessert i å lære mer enn hva du kan lese fra egne hender, kan du få hånden din lest hos en håndleser.

"Ditt mentale ståsted vises i dine hender, så håndlesing er derfor en annen måte å gå til psykologen på. Hendene viser hvordan du har det, men også hvor skoen trykker. Hendene forteller også hva som trengs for at du kommer i balanse med deg selv,” sier Malene Scharling.

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...