#SJEKKDEG livmorhalsprogrammet kreft sykdom #sjekkdeg syk kvinner kvinnesykdom
© Svein Finneide

– GJØR SOM MEG #SJEKKDEG

Lenge før #sjekkdeg ble en årlig september­ kampanje fulgte Ingvill Moe samvittighetsfullt livmorhalsprogrammet. Likevel fikk hun kreft. – Jeg har hatt ekstrem uflaks. Hele 80 prosent kan unngå sykdommen ved å sjekke seg, sier hun

30. september 2020 av Tone Solberg

FAKTA OM LIVMORHALSKREFT

  • Årlig får mer enn 300 norske kvinner livmorhalskreft. Uten livmorhalsprogrammet ville tallet vært rundt 1000. 
  • Mellom 70 og 90 kvinner dør hvert år av sykdommen.
  • Halvparten av de som får livmorhalskreft har ikke deltatt i livmorhalsprogrammet.
  • På verdensbasis er livmorhalskreft den tredje største kreftform som rammer kvinner. I Norge er sykdommen den niende mest vanlige kreftformen blant kvinner. Dette på grunn av livmorhalsprogrammet.

Historien om Ingvill Moe er også beviset på at smertefull og nedslående erfaring kan føre med seg noe godt. I dag er hun prosjektleder for Kreftforeningens Vitensenter på hjørnet av hovedkontoret i Oslo. Entusiastisk og på avslepent nordtrønderdialekt viser hun rundt på det imponerende opplevelsessenteret som ble åpnet i 2018. Den ene interaktive installasjonen overgår den andre i kreativitet og inspirerende utfordringer. Til tross for at bakteppet handler om noe så trist, vondt og skummelt som kreft, blir man på et vis i godt humør gjennom omvisningen.

Ingvill har smil i sitt brune blikk og legger ikke skjul på at hun i desember i fjor ble ansatt i selveste drømmejobben.

Grunntanken bak senteret er at det skal være positivt ladet, et sted å lære både for den som selv har kreft, for pårørende og dessuten for alle dem som er generelt nysgjerrige, forklarer hun.

– Målet er å våge å snakke om kreft uten nødvendigvis å ta opp de tunge følelsene som er knyttet til sykdommen. Derfor ønsket vi oss en mer leken tilnærming til sykdommen. Et besøk hos oss skal være gøy, engasjerende og overaskende.

#SJEKKDEG livmorhalsprogrammet kreft sykdom #sjekkdeg syk kvinner kvinnesykdom

ENGASJERT: Ingvill er engasjert i kreftsaken. Hun har vært  gjennom to runder med kreft selv og i tillegg mistet moren sin av sykdommen.

© Svein Finneide

«Jeg kjente på en dødsangst. I denne perioden hørte jeg alt det som legene ikke sa. Hvorfor sa ingen at dette kom til å gå bra?»

Kjente på en dødsangst

Ingvill ble også overrasket da hun i 2012 fikk den skremmende diagnosen. Prøven fra livmorhalsen viste celleforandringer, som kan være forstadiet til kreft. Hun ble forklart hun måtte gjennom en konisering, det vil si at tappen på livmorhalsen fjernes kirurgisk. Dette er et relativt enkelt inngrep. For de fleste pasientene stanser sykdommen der.

Det trodde Ingvill at også var tilfellet for henne, men fikk snart den brutale telefonen med beskjed om å komme tilbake til legekontoret. Det viste seg at konisering ikke var tilstrekkelig, og at de ikke hadde fått tatt alt. Celleforandringen hadde utviklet seg til kreft. Ved neste inngrep ble livmoren og livmorhalsen fjernet. Ingvill var 38 år da hun mistet muligheten til å få barn.

Hun smiler matt: – Det valget burde jeg selvsagt ha tatt tidligere, men jeg hadde ennå ikke truffet mannen jeg kunne tenke meg å stifte familie sammen med.

Legene fortalte at kreften var oppdaget på et tidlig stadium. Prognosene var gode.

Operasjonen ble foretatt med robotkirurgi. Da Ingvill ble trillet inn i operasjonssalen trodde og håpet hun at hun ville være tilbake i jobb i løpet av fire–fem uker. Ingvill jobbet på den tiden i en bank. I stedet gikk hun sykmeldt på grunn av komplikasjoner etter operasjonen. Hun slet med senskader. Kroppen brukte lang tid på å bygge seg opp igjen. Det tok et år å bli frisk og komme seg tilbake i hundre prosent stiling.

Hun hadde akkurat rukket å jobbe et halvt år da etterkontrollen på sommeren i 2014 viste cyster på eggstokken. Det var også væske i buken. Gynekologen fortalte ganske ærlig at dette var et vanlig tegn på kreft i eggstokkene. Hun forteller:

– Det var et sjokk og jeg gikk totalt ned for telling, men samtidig var jeg glad for at legen var så ærlig og umiddelbart sa ifra om den mistanken som snart ble bekreftet. Det ble påvist livmorhalskreft med spredning til begge eggstokker. Denne gangen var det alvor. Jeg kjente på en dødsangst. I denne perioden hørte jeg alt det som legene ikke sa.

Hvorfor sa ingen at dette kom til å gå bra? 

Ingvill brukte også mange timer på å lese seg opp om sykdommen. Hun ble henvist til Radiumhospitalet og følte seg godt tatt vare på. Hele apparatet var i sving. Operasjonen varte i seks timer. Begge eggstokkene ble fjernet og det var ikke mistanke om spredning. Behandlingen var en kombinasjon av cellegift og Avastin. Den varte i to år.

Les også: Alt du bør vite om brystkreft 

#SJEKKDEG livmorhalsprogrammet kreft sykdom #sjekkdeg syk kvinner kvinnesykdom
© Svein Finneide

I 2016 var hun ferdig behandlet

Tiden frem til hun ble erklært kreftfri var tøff. Kroppen var i konstant stressmodus. Det var behandling, bivirkninger og senskader om hverandre. Rekonvalesensen var langvarig og krevende. Likevel kom hun seg tilbake på jobb mens hun fortsatt var under behandling.

– Jeg hadde en fin arbeidsgiver som tilrettela slik at jeg kunne komme tilbake i 50 prosent stiling. Det var viktig både for min fysiske og psykiske helse å kunne gå til noe, omgås andre og bidra med det jeg hadde kapasitet til. Jeg var også bevisst på å være fysisk aktiv.

Som så mange kreftpasienter hadde Ingvill stilt seg spørsmålet: «hvorfor akkurat meg?» Det skulle vise seg at hun hadde større grunn enn de fleste til å undre seg. Hun hadde lest seg til at kreft i livmorhalsen er en sykdom som utvikler seg langsomt. At celleforandringer skal vokse seg til svulster kan ta opp til 5–15 år. Å følge livmorhalsprogrammet og få tatt vevsprøver hvert tredje år er i de aller fleste tilfeller tilstrekkelig til å fange opp endringene. Da Ingvill var til sjekk i 2009 fikk hun vite at prøvene var helt normale. Tre år senere hadde hun kreft. Ingvill hadde fulgt opp programmet fra hun var 25 år gammel. Hun var undrende til hvorfor hennes kreft hadde utviklet seg så fort og vært så hissig.

#SJEKKDEG livmorhalsprogrammet kreft sykdom #sjekkdeg syk kvinner kvinnesykdom

BLE FRISK: – Celleforandringene burde ha vært oppdaget mange år tidligere, sier Ingvill Moe. I dag er hun kreftfri og jobber selv i Kreftforeningen.

© Svein Finneide

Ble frisk på grunn av livmorhalsprogrammet

Gradvis vokste mistanken om at celleprøvene fra 2009 ikke var riktig tolket. Ingvill besluttet å starte kampen for å få prøvene fra 2009 gransket på nytt. Denne historien er lang, men går i korthet ut på at en regranskning påviste at prøvene var tolket feil.

– Celleforandringene burde ha vært oppdaget allerede i 2009, sier hun oppgitt.

– I stedet forble de ubehandlet og fikk lov til å utvikle seg over mange år.

Hun ble oppfordret til å ta kontakt med Norsk Pasientskadeerstatning. Konklusjonen var klar, hun ville ikke utviklet livmorhalskreft dersom celleforandringene hadde blitt oppdaget og behandlet i 2009. Ingvill fikk erstatning på grunn av forsinket diagnose.

– Jeg gjorde det ikke bare for å få svar for min egen del, men også for å sette fokus på at et system alltid kan bli mye bedre, fortsetter hun.

I tillegg til selv å ha erfaring gjennom to runder med kreft, opplevde hun også å miste sin mor av kreft. Hun ble 63 år. Engasjementet for kreftsaken var derfor stort. Ingvill ønsket å bidra, og da det dukket opp en mulighet for å bli frivillig gruppeleder ved Kreftforeningens Vitensenter i 2017 var det en ivrig og engasjert Ingvill som gikk inn i rollen. Høsten 2019 ble hun ansatt i Kreftforeningen som prosjektleder for Kreftforeningens Vitensenter. Det er en jobb som for henne gir både stor mening og bidrar til fornyet energi.

– For meg personlig er det viktig å formidle at jeg er blitt frisk nettopp på grunn av livmorhalsprogrammet, fastslår hun.

– Selv om jeg har hatt uflaks, vil de aller fleste kunne unngå sykdommen ved å sjekke seg. Livmorhalskreft er en av få kreftsykdommer som du selv kan ta et aktivt valg for å forebygge. Jeg oppfordrer alle jenter og damer i dobbel betydning til å ta kontroll over eget liv: #sjekkdeg

Les også: Tove fortsetter datteren Thea's kamp #sjekkdeg

Seneste

Kanskje er du også interessert i...