Coach Lisbeth Pettersen undervier i mindfulness og meditasjon
Gir gode råd:

Lisbeth Pettersen har i flere år vært Taras faste spaltist om mindfulness og meditasjon. Hun coacher også Taras lesere.

– Til å være så briljant sammensatt, er hjernen passe dum

Mulig du er et geni, men hjernen din er uansett like feilbar som hjernen hos enhver idiot.

12. desember 2016 av Lisbeth Pettersen

Hvis du har lyst på mer selvinnsikt, kan du begynne med hjernen og alle de ulogiske, rent ut idiotiske konklusjonene den trekker på vegne av deg. 

Menneskehjernen er ikke kartlagt totalt, det er fortsatt mye forskning ikke gir oss svar på. Det vi vet så langt er imponerende, men også skremmende. For mens vi går rundt og føler oss sterke og klare, med full kontroll, viser forskning at mye av det som foregår mellom ørene, skjer automatisk – og uten at vi blir spurt. Hjernen sorterer og arkiverer og forkaster inntrykk, uansett hva du måtte mene.

I boken «The Idiot Brain» tar hjerneforsker Dean Burnett oss med på en interessant reise gjennom menneskesinnets mentale prosesser. Visste du for eksempel at hukommelsen er egoistisk? Og at minnet ditt husker det som skjer på en måte som gjør at du kommer bedre ut av episoden, i alle fall i egne øyne, enn det som er sant?

Burnett beskriver menneskehodet som jevnt over rotete, kaotisk og ulogisk. Han mener også at vitenskapen, som jo er produsert av den menneskelige hjernen, bærer preg av dette. Derfor finnes det forskning for og mot alt. Hjerneforskeren mener at det neppe finnes noe som er mer uforståelig og mer interessant enn menneskehjernen, men at den tross alt bare er et av kroppens organer. Han går sterkt imot det han kaller den bisarre forståelse av hjernen som så spesiell, så privilegert, og så høytravende at den er unntatt fra kritikk.

Du kan være en topp intellektuell, et geni på et område, men hjernen din er uansett like feilbar som hjernen hos enhver idiot. Den er fylt med søppel, utdatert programvare og forstyrrende pop-up-vinduer du ikke har kontroll over. Lev med det.

Men hva med bevisstheten – vår egen forståelse av hvem vi er? Her blir forskningen mer uklar. Det er ikke engang slått fast hvor i hjernen bevisstheten befinner seg, eller om den i det hele tatt er en del av hjernen.

Ifølge en artikkel i Videnskab.dk, oppsto bevisstheten lenge før vår art Homo sapiens. Den første menneskearten som beveget seg ut av Afrika for 1,8 millioner år siden, Homo erectus, hadde også bevissthet. Trolig også Homo habilis som levde for 2,3 millioner år siden. Selv Australopithecus afarensis, menneskearten som bebodde kloden for 3,9 millioner år siden, hadde en form for bevissthet. Så hva med sjimpansene?

Professor i evolusjonsstudier ved Aarhus universitet i Danmark, Peter C. Kjærgaard, forteller til Videnskab.dk at forsøk gjort med bonoboer og sjimpanser viser at aper kan lære fra seg, planlegge, ta imot kunnskap og videreføre kultur. De har med andre ord bevissthet. Mye tyder på at bevissthet kan dateres hele 200 millioner år tilbake. Antagelig har alle pattedyr ulike grader av bevissthet. Vi mennesker er kanskje ikke så spesielle likevel.

Det moderne mennesket er opptatt av å ha en god hjerne. Evolusjonen og biologien går sin sakte gang, men ved å gjøre en innsats selv, kan vi utvikle og trene opp hjernen til å ta inn mer kunnskap, bli bedre på å prosessere tanker, og til å tenke mer presist.

Men nyere forskning har også vist oss at hjernen trenger pauser. Og at overtenkning skaper problemer for oss. Og artig nok er flere tusen år gamle meditasjonsteknikker kommet til heder og verdighet. Fordi forskning viser at meditasjon roer ned sinnet, og gir oss hvile fra tankene, og da blir det lettere å være oppmerksom.

Metoden kan til og med utvikle bevisstheten vår, slik at vi blir mindre styrt av hjernens automatiske prosesser. Og mer «hands on».

Når vi tar oss bryet med å observere sinnet litt på avstand, kan vi trene oss til å bli bedre på å se hva hjernen holder på med akkurat nå. Om den produserer følelser og lager unødig drama, eller er hovmodig, egosentrert og verdensmester. Jo mer fjas vi får øye på, desto lettere blir det kanskje å flire litt av oss selv, vel vitende om at alle har en hjerne. 

Seneste

Kanskje er du også interessert i...