Soroptimistene Norgesunion

"Kvinner og jenters rettigheter står helt sentralt for oss" sier Janet Kjønnerud, Bjørg Dalene, Liv Handeland, Britt Fusdahl, Kristin Ruder og Randi Carlstedt.

© Xenia Villafranca

Soroptimistene: Kvinner må si mer JA!

Soroptimistene er den største organisasjonen for yrkeskvinner i verden og betegner seg selv som en verdensomspennende stemme fra kvinner til kvinner. De har rådgivende status i FN og mener vi kvinner må lære oss å si ja.

15. mai 2019 av Lene Wikander
Sorpotimistene, Norgesunionen


© Xenia Villafranca

Hvert år i November lyser det ikoniske tårnet på Slottsfjellet i Tønsberg opp i oransje. Da er det Liv Handeland (68), Britt O. Fusdahl (71), Randi Carlstedt (67), Kristin Ruder (64), Bjørg Dalene (64) og Janet Kjønnerød (61) som har vært på ferde sammen med resten av damene i Tønsberg Soroptimist klubb. For samtidig som Slottsfjellet lyses opp, lyser også FN bygningen i New York, Empire State, Eiffeltårnet og Pyramidene i Egypt i denne fargen. Og det gjør de for å markere FN`s årlige kampanje «Stopp vold mot kvinner» ved å farge verden oransje. 

Soroptimist-damene i Tønsberg markerer kampanjen sammen med Krisesenteret og Incestsenteret i byen. - Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt. En av tre kvinner verden over vil i løpet av livet oppleve fysisk eller seksualisert vold og hvert år blir mellom 500 000 og 2 millioner kvinner offer for menneskehandel. 

Arbeidet for kvinner og jenters rettigheter er helt sentralt for Soroptimist International, forteller president i Tønsberg Soroptimist Janet Kjønnerød når vi møter styret på Quality Hotel Oseberg der de møtes fast en gang i måneden og i år feirer Tønsberg Soroptimist 60 år. Klubben har særlig engasjert seg i arbeidet mot menneskehandel gjennom sin søsterklubb i Moldova der Tønsberg-kvinnene står bak en rekke prosjekter. 

Soroptimist er satt sammen av to ord på latin. Soror som betyr «søster» og optima som betyr «best». Så sånn sett betyr det vel «beste søster» eller «beste kvinne», forklarer Janet som ellers jobber som blomsterhandler. 

Soroptimistene, Norgesunionen

På post: Soroptimistene har samarbeidet med politiet i aksjonen "Stopp vold mot kvinner". 

© Xenia Villafranca

Damene rundt bordet ler og innrømmer at de gjerne skulle hatt et litt enklere og mer norskklingende navn, men Soroptimist ble stiftet i USA i 1921 og er i dag en verdenomspennende, partipolitisk og religiøst nøytral organisasjon for yrkeskvinner. De deltar regelmessig i høringer i kvinnerelaterte spørsmål, og Soroptimist International har rådgivende status i FN.

- Noe av det beste med å være med i denne klubben i forhold til andre klubber jeg har vært med i, er at her føler jeg at jeg virkelig bruker tiden min på noe meningsfullt, mener leder for Moldova-prosjektet Liv Handeland som til vanlig jobber som antikvitets- og brukthandler.

- Det var utrolig spennende å bli kjent med søsterklubben vår i Moldova. Den største utfordringen de jobbet med var menneskehandel og vold mot kvinner. Så da Moldova fikk midler fra TV-aksjonen i 2005, gikk de til trafficking-ofre og det resulterte i prosjektet vi har vært med på helt til nå. - Mange barn blir etterlatt av mødre som fanges i trafficking.

De vokser opp på barnehjem til de er 16, men så er det rett på gaten. Da har de heller ikke fått noen opplæring i helt alminnelig livsmestring og blir derfor et lett bytte for menneskehandlere selv. - Vi valgte derfor å investere i livsmestringskurs sammen med klubben i Moldova. Vi lærte jentene opp i det helt elementære som personlig hygiene, hvordan gå i banken og handle mat. Rett og slett hvordan de skulle leve livet rent praktisk. - Dette er jo ting alle lærer av sine foreldre, men som de altså ikke mestret. 

Senest i dag fikk jeg melding på Facebook fra en av disse jentene som kunne fortelle at hun nå hadde fått sin første jobb som førskolelærer. Det er jo bare helt fantastisk, stråler Liv. Nå er Moldovagruppen i gang med et prosjekt for å bedre livsvilkårene til eldre kvinner i landet. 

Les også: Gripende historie: Skriver om sin egen voldtekt

Dette er Soroptimist

Soroptimist International (SI) er en frivillig internasjonal organisasjon for yrkesaktive kvinner. Organisasjonen ble grunnlagt i 1921 i USA og arbeider for å bedre livsvilkårene for kvinner og jenter, lokalt og globalt. 

Organisasjonen er den største serviceorganisasjonen for yrkeskvinner i verden og betegner seg selv som en verdensomspennende stemme fra kvinner til kvinner. SI har såkalt «General Consultative Status» som frivillig organisasjon i FN og arbeider gjennom ECOSOC for å fremme likhet, fred og internasjonalt samarbeid.

Soroptimister er kvinner som allerede befinner seg i en gunstig karrieremessig situasjon, og som arbeider for at andre kvinner også skal lykkes. Medlemmene bidrar med egeninnsats til lokale og internasjonale prosjekter. Soroptimist International er representert i 123 land rundt omkring i verden og har tilsammen 93 000 medlemmer i over 3 000 klubber. Medlemmene inngår i lokale klubber. 

Soroptimistene, Norgesunionen

20-årsjubileum: Det er 40 år mellom disse to markeringene for soroptimistene i Tønsberg. Her ser vi kvinnene som stolt feiret 20-årsjubileet til foreningen.

© Xenia Villafranca

- Men det er jo ikke bare vi som gir noe her, understreker Liv. - Vi har fått så utrolig mye tilbake. Jeg vil si at dette Moldova-samarbeidet har har forandret hele livet mitt. Vi har laget barnehager, renset brønner og til og med kjøpt vaskemaskin til ei dame som trengte det, smiler hun. - Så på den måten har vi vært engasjert i alt fra små til virkelig store prosjekter. Samtlige av prosjektene våre har likevel betydd mye og vært veldig store for den enkelte, mener Liv.

Når det gjelder alt de selv får tilbake, mener Britt O. Fusdahl i Moldova-gruppen at hun har lært mye rent personlig gjennom dette arbeidet. - Respekten man får for hverandre gjennom slikt kvinnesolidarisk samarbeid, er helt uvurderlig. - Vi reiser jo også mye ut og inviteres på møter av Soroptimister i hele den Europeiske Unionen. Så hvis man vil kan man være med og treffe andre kvinner fra helt andre kulturer. 

Mia Landsem: Jeg er fryktløs!

- Da vi begynte med Moldova var det veldig lærerikt for eksempel. Jeg hadde vel knapt hørt om Moldova før, men arbeidet med dem har gitt meg en helt ny respekt for folk som sliter på en helt annen måte enn oss, sier Britt som til vanlig er kontorleder i et selskap. 

- At man blir kjent med kvinner i unionen av soroptimister både nasjonalt og internasjonalt, gjør at man hele tiden blir utfordret, noe som er mye av hensikten med å være soroptimist, mener Kristin Ruder. Hun er med i vervekomiteen og jobber ellers som fysioterapeut.

- Da jeg ble medlem, var jeg innflytter og det var helt herlig å komme inn i dette kvinnefellesskapet, smiler hun. - Jeg fikk jo et nytt nettverk med en gang!

Sorptimistene, Norgesunionen

Tydelig motto: Soroptimistenes motto står klart og tydelig på denne tallerkenen.

© Xenia Villafranca

- Noe av det viktigste for sykepleier Bjørg Dalene, som er visepresident i Soroptimist Tønsberg, er at hun har lært seg å si ja. - Det er jo faktisk en av statuttene våre. At man skal si ja. Alle nye medlemmer må holde et foredrag om noe som er relatert til yrket sitt for eksempel. Dette lærer jo alle oss andre mye om et felt vi ikke har visst så mye om fra før, i tillegg til at det lærer den enkelte kvinnen å presentere noe i en større forsamling. Å tørre. Å si ja. Det er viktig for oss. Bjørg blir ivrig. 

- I Soroptimist må alle ha en oppgave, det er ikke mulig å være passivt medlem. Et slikt fellesskap av aktive yrkeskvinner der alle bidrar, utfordrer seg selv og andre på nye oppgaver og lærer av hverandre, er veldig viktig. Som medlem får du hele tiden ny kunnskap, gode foredrag og utvikler deg som menneske, mener hun. 

Tingrettsdommer Randi Carlstedt i klubbens 8. mars komite, mener det er særlig verdifullt med slike aktive kvinnefellesskap i et samfunn som til alle tider har vært dominert av menn.

- Når samfunnet rundt oss har vært dominert av menn til alle tider, er det viktig å se og vise frem kvinner, hvilke verdier de er opptatt av og står for.

Sorptimistene, Norgesunionen

På latin betyr soror "søster" og optima "best. Det blir beste søster.

© Xenia Villafranca

At kvinner, det være seg i utviklingsland som Moldova eller her hjemme, ikke bare får oppmerksomhet som offer. Å flytte fokus mot hva vi kan, vil og får til, er en viktig bevisstgjøring, mener hun. - Britt er enig. - Her møter jeg kvinner i alle aldre og profesjoner gjennom arrangementer og nye opplevelser som gir meg stor inspirasjon i hverdagen. 

- Også er det viktig nettverksbygging. Som Soroptimist har jeg fått et nettverk av tenkende, selvstendige og handlekraftige damer som jeg kan bruke og som kan bruke meg. - I tillegg får jeg kontakt med likesinnede kvinner over hele verden på føderasjonsplan og det utvider horisonten min og måten jeg ser på livet. Og på toppen av det er jeg med på å skape og utføre aktiviteter som er til glede og nytte for andre, men også for meg selv, sier hun og mener dette med selv og ta ansvar er en av grunnsteinen i Soroptimist.

Å være soroptimist er å si ja, ta forskjellige verv og jobbe på felt du gjerne ikke er så god på fra før. Det handler om læring, mestring og å ta ansvar. Og det har jeg gjort. Jeg har lært enormt mye, også ved å si ja. Der hvor jeg ikke strakk til selv har det vært andre som har hatt kunnskapen vi trengte til å gjennomføre prosjektet. Bevisstgjøring, formidling og handling, er nøkkelord for oss. 

Sorptimistene, Norgesunionen

Unge ofre: Mange av barna i Moldova-prosjekter er blitt forlatt av mødrene.

© Xenia Villafranca

Soroptimist Norge

Norgesunionen ble stiftet i 1939 og feiret 75-årsjubileum i 2014. Prosjektarbeidet til Soroptimist Norge er knyttet til SI sine programmål for fireårsperioden 2015-2019, som igjen støtter opp under FN`s tusenårsmål. 

Mål nr. 1: Soroptimist International skal bedre kvinners og jenters liv og status gjennom utdanning, myndiggjøring og /eller ved å tilrettelegge for læring. 

Delmål:

• Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring

• Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner

• Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning

• Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester

• Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere effektene av klimaendringer og naturkatastrofer

Mål nr. 2: Soroptimist International skal være en global stemme for å øke kvinners og jenters mulighet til utdanning og ledelse. 

Delmål:

• Styrke og øke SI sin tilstedeværelse som en pådriver på alle nivå• Øke aktiviteter og samarbeid som tydeliggjør den internasjonale profilen og gjør Soroptimist International mer synlig

• Sikre at SIs grunnleggende, globale formål oppfylles gjennom lokale og globale prosjekter. 

Les mer om Soroptimist Norge på deres hjemmeside.

Seneste

Kanskje er du også interessert i...