Stoffskiftesykdom - en kvinnelidelse

Sykdom i den hormonproduserende skjoldbruskkjertelen kan gi mange diffuse symptomer. Sjekk dem her – og se hva som hjelper.

19. november 2015 av Tone Solberg

Stoffskiftesykdom er mest vanlig hos kvinner. Rundt 140.000 nordmenn har fått diagnostisen, men det reelle tallet er sannsynligvis atskillig høyere. Mange går omkring med diffuse plager uten at det blir undersøkt om de kan ha sammenheng med stoffskiftet.

Stoffskiftet reguleres av skjoldbruskkjertelen, som er en av kroppens største hormonproduserende kjertler. Den sørger for at kroppen utnytter de næringsstoffene vi får gjennom maten.

Lavt stoffskifte, altså hypotyreose, skyldes at skjoldbruskkjertelen ikke gjør jobben sin. Den klarer ikke å produsere tilstrekkelig med hormoner (T3 og T4) til å dekke kroppens behov.

Som oftest skyldes hypotyreose en kronisk,  autoimmun betennelse. I praksis går det ut på at kroppen lager antistoffer mot kjertelen. Fordi symptomene på stoffskiftesykdom både varierer fra person til person og kommer gradvis, kan man være syk lenge før det oppdages. Føler du deg trøtt og slapp, kan problemer med stoffskiftet være en bakenforliggende årsak. 

Dessverre er det vanskelig å få stilt en diagnose tidlig. 

– Selv om legen har mistanke om at det kan være noe galt med skjoldbruskkjertelen og tar de nødvendige blodprøvene, kan det være vanskelig å stille diagnose, sier Lege Lars Omdal ved Balderklinikken i Oslo.

Omdal er en av de allmennlegene som virkelig har engasjert seg i sykdommer som er forårsaket av svikt eller overaktivitet i skjoldbruskkjertelen.

– For å tolke verdiene av de to driverhormonene T3 og T4, må legen ha normalverdier å sammenligne med. Problemet er at normalverdien er et statistisk gjennomsnitt hos friske mennesker, mens pasientene er enkeltmennesker som alltid avviker fra gjennomsnittet. Dette kan være noe av årsaken til noen pasienter med påvist hypotyreose, ikke får den riktige dosen av medisiner.


Stress påvirker hormonproduksjonen vår. Årsaken til at både hypotyreose, og autoimmune sykdommer generelt, har økt de siste årene, ser Omdal som en følge av en moderne, stressende livsstil. 

– Vi utsettes for en cocktail av ulike miljøpåvirkninger. For mange blir det mer enn kroppen kan takle. Vi er vitne til at immunsystemet hos moderne mennesker er i ferd med å drifte ut av balanse.

 

Lurer du på om du er syk i skjoldbuskkjertelen? Fordi hypotyreose er en komplisert sykdom med svært individuelle mønstre, legger dr. Omdal en helhetstanke til grunn når han behandler disse pasientene. Ved siden av å være spesialist i allmennmedisin, har han videreutdannelse i ernærings- og miljømedisin.  

– Det er viktig å se hele mennesket og bruke tid på å analysere hvilke fysiske, psykiske og ernæringsmessige faktorer som kan ligge til grunn for sykdommen, fortsetter han. Pasientens liv og slektshistorie bør kartlegges. Er hun arvelig belastet? Har hun stor stressbelastning? At stress kan utløse autoimmune reaksjoner i kroppen, er godt dokumentert i forskningen. Livsstil og kosthold kan både forebygge og spille en vesentlig rolle for hvordan den enkelte lever med stoffskiftelidelser.

Lider du av en stoffskiftesykdom, kan det lønne seg å fokusere på kostholdet.

Den vanligste stoffskiftesykdommen heter hypotyreose, og kan opptre i mange ulike varianter. Den enkelte pasient trenger derfor individuell behandling og oppfølg­ing.

– Det forskes mye rundt sykdommer knyttet til skjoldbruskkjertelen. Likevel er det fortsatt mye vi ikke vet, både om årsaker og hvorfor sykdommen arter seg så forskjellig hos ulike pasienter.

Kanskje er du også interessert i...