Enneagrammet 9 arketyper
9 ulike personlighetstyper:

Enneagrammet består av ni arketyper og gir en innsikt i hvordan vi fungerer på de forskjellige psykologiske nivåene.

© Getty Images

Hvem tror du at du er?

Mennesket har til alle tider søkt svar på spørsmålet: Hvem er jeg? Det er ikke nødvendigvis et åndelig søk. Det kan være pragmatisk; du søker å forstå hvordan du er skrudd sammen fordi det gjør det lettere å være i verden. Forstå andre. Samhandle.

6. mai 2018 av Lisbeth Pettersen

I næringslivet brukes det hyppig testverktøy i ansettelsesprosesser som undersøker en persons anlegg og talenter. Styrker og svakheter. Det sorteres vekk, plukkes ut. Og settes sammen i grupper som har forskjellige egenskaper og som utfyller hverandre.

Man trenger både de stabile, de som tenker langsiktig og holder ut. Og de som tenker «utenfor boksen». Lar tankene fly, er litt gærne. Kombinasjonen gir kreative resultater. Og business.

Enkeltindivider har også nytte av å forstå seg selv bedre. Få en dypere psykologisk innsikt gjennom å grave i sinnet og dvele ved opplevelser fra tidlig i livet. Erfaringer som kan si noe om hvorfor vi har den grunnstemningen vi har. Hvorfor vi er blitt som vi er blitt.

Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra?

Gjennom å gå inn i traumer, sette ord på vonde følelser, kan noe åpnes, for så å leges. Gro bedre. Kanskje sømløst.

I et filosofisk, åndelig, eller meditativt søk, kan det handle om å forstå sin egen rolle i eksistensen. Mange føler en lengsel etter å være en del av noe som er større enn dem selv. Naturen, noe guddommelig eller universelt.

Hvor kommer jeg fra? Noen søker opp stamtreet. Finner ut mer om biologiske røtter. For vi har noen å slekte på. Genetikk får halvparten av æren (og skylden) for hvem vi er.

Men menneskets frie vilje diskuteres. Noen tar for gitt at sånn er livet, sånn er jeg. Andre søker etter forandringer og etter å utvikle sitt potensial. 

Eva Karin Steira enneagram
Forstå deg selv og andre:

 Eva Karin Steira bruker enneagrammet som verktøy, både privat og i lederutvikling

For eksempel Eva Karin Steira (59), som er diplommarkedsøkonom og har et masterprogram i prosjektledelse. Steira har i en årrekke jobbet med leder- og teamutvikling, og skrevet flere bøker om temaet, blant annet «Selvledelse & Samspill».

Steira bruker enneagrammet som verktøy, både privat og i lederutvikling.

Hva er enneagrammet?

– Enneagrammet er et kommunikasjonsverktøy du kan bruke til å forstå ditt eget, men også andres ståsted bedre. Metoden fungerer både som kart og høydemåler. Kartet består av ni arketyper og gir en innsikt i hvordan vi fungerer på de forskjellige psykologiske nivåene.

Eva Steira forteller at hver arketype også har ni psykologiske nivåer. Vi har litt av noen og mer av andre. Hun mener at analysens dynamikk gjør det lett å se sine egne mønstre. Dermed utløses en dominoeffekt, mange brikker faller på plass.

– Jeg forsto for eksempel hva som drev meg. At jeg endrer adferd under stress, og oppfører meg på samme måte som når jeg skal foreta en forbikjøring: Jeg girer ned og presser gassen i bånn, forteller Steira.

– Haken var at i stedet for å passere bare én bil, og deretter slappe av, så fortsatte jeg ferden i «forbikjøringsmodus». Dermed ble kroppen tappet for energi, helt unødig. Nå som jeg vet dette, kan jeg justere adferden. 

DE 9 ARKETYPENE:

ν Reformatoren: Rasjonell, idealistisk, prinsippfast, selvkontrollerende, perfeksjonistisk.
ν Mentoren: Imøtekommende, omsorgsfull, sjenerøs, anerkjennende.

ν Utretteren: Suksessorientert, pragmatisk, smidig, effektiv, målrettet.

ν Individualisten: Intuitiv, sensitiv, fantasirik, kreativ, estetisk.
ν Utforskeren: Fokusert, observant, nysgjerrig, innsiktsfull, dypsindig.

ν Lojalisten: Pålitelig, hardt arbeidende, årvåken, pliktoppfyllende.

ν Entusiasten: Spontan, nysgjerrig, utadvendt, søker variasjon.

ν Utfordreren: Selvsikker, uavhengig, besluttsom, beskyttende.
ν Diplomaten: Tålmodig, stødig, behagelig, mottagelig, avslappet.

Enneagram i jobbsammenheng

Du bruker også metoden i jobben din?

– Jeg trengte først å rydde opp i eget liv, men var samtidig nødt til å foreta et nytt yrkesvalg. Etter at jeg hadde vært på et ennea­gramkurs i København, hvor det deltok 40 forretningsmenn, forsto jeg at dette verktøyet med fordel kan brukes i leder- og teamutvikling. Jeg hadde opplevd mange omorganiseringer og fusjoner, og erfarte at de ansatte ikke alltid ble ivaretatt i slike prosesser. Dette inspirerte meg til å jobbe med leder- og teamutvikling.

Hvordan fungerer teknikken for ledere?

– Den har blant annet økt bevisstheten om uhensiktsmessige tanke- og atferdsmønstre. Ved å bruke dette verktøyet kan man kommunisere bedre, uten at det trenger å bli så emosjonelt. I teamutvikling gir metoden økt forståelse for hvordan hver og en påvirker team­dynamikken. Verktøyet bevisstgjør stressmekanismen din og viser hvordan du møter konflikter. Den sier deg noe om din lederstil, din lærerstil og beslutningsstil. Og hvordan du typisk manipulerer andre.

Kan du gi et eksempel?

– I konfliktfylte situasjoner skal det lite til før vi går i forsvar. Enneagrammet hjelper oss å forstå både eget og andres ståsted. Det gir økt mestringsfølelse når du ser dine egne, men også den andre parts strategier. Å forstå gir også økt empati.

Øke bevisstheten rundt egne mønstre

Det er kanskje ikke alle ledere som ønsker å se nærmere på seg selv?

– Noen kan være skeptiske i starten, men de aller fleste blir paffe når de kjenner seg så til de grader igjen i sin dominerende type. Mange lever stressfylte liv, og da er det spesielt viktig å øke bevisstheten rundt egne automatiske mønstre. Det kan si noe om hvilken retning han eller hun bør bevege seg mot, for å stå stødigere.

Hva har enneagrammet gjort for deg personlig?

– Jeg har fått en forankring i meg selv og mer bakkekontakt. Rett og slett bedre kontakt med kroppen og det den forteller meg. Jeg evner nå å møte ubehagelige og utford­rende situasjoner uten angst, med mer sinnsro og sjelefred. Jeg aksepterer meg selv på godt og vondt.

Øvelse:

Det finnes forskjellige tester som gir innsikt i arketyper. Eva Steira bruker RHETI-testen, som er vitenskapelig validitetstestet av tre uavhengige kilder.

Kilder og mer informasjon: RHETI-testen på engelsk (koster 12 dollar): tests.enneagraminstitute.com. Kan også fås på norsk via steira.no

Taras spaltist Lisbeth Pettersen
Taras spaltist Lisbeth Pettersen:

Hvordan bli mer til stede i livet og ha det bra? Lisbeth Pettersen ser nærmere på ny forskning som angår kvinner av i dag, og hvordan urgamle meditasjonsteknikker kan hjelpe i hverdagen.

© Esten Borgos

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...