fatigue
Fatigue:

Mange opplever kronisk trøtthet - også kalt fatigue - etter kreftbehandling.

© Getty Images

De vanligste senskadene etter brystkreftbehandling

En tredjedel av kvinnene som har hatt brystkreft utvikler kronisk tretthet etter avsluttet behandling. Det kan være viktig å ta høyde for at livet ikke blir helt som før.

1. oktober 2018 av Trine Wang

Fatigue / senskader etter brystkreft

Kristin V. Reinertsen har en doktorgrad i seneffekter etter brystkreftbehandling, er forsker hos Nasjonal Kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling og også overlege på kreftavdelingen ved Oslo Universitetssykehus. Hun forteller at ca. en tredjedel av kvinnene som behandles for brystkreft vil oppleve kronisk tretthet - også kalt fatigue - etterpå.

oslo universitetssykehus
Overlege Oslo Universitetssykehus:

Kristin V. Reinertsen har doktorgrad om senskader etter brystkreftbehandling. 

Hva er senskader?

– Det finnes forskjellige definisjoner på hva sen er. I legemiljøet beskriver man det som bivirkninger eller komplikasjoner av kreftsykdommen og/eller behandlingen. Som enten oppstår under selve behandlingen, og som varer mer enn et år etter at behandlingen er avsluttet. Eller som bivirkninger, som sannsynligvis skyldes kreften og/eller behandlingen, og som oppstår et år eller mer etter en avsluttet behandling. Enkelte sen­effekter kan også oppstå flere år senere,
forklarer lege og forsker i seneffekter, Kristin V. Reinertsen.

Hvor stor er risikoen for at jeg får seneffekter etter en brystkreftbehandling?

– Det er vanskelig å si noe generelt om det. Men vi vet at ca. en tredjedel av de kvinnene som behandles for brystkreft, vil oppleve kronisk tretthet – også kalt fatigue – etterpå. De fleste vil få mindre problemer etter en brystkreftbehandling, og noen vil oppleve betydelige problemer.

De vanligste senskadene etter brystkreft:

  • Kronisk tretthet

– Jeg opplever at det er kronisk tretthet som rammer flest kvinner. Forskningsdata tyder på at en tredjedel av de kvinnene som er blitt behandlet for brystkreft, utvikler kronisk tretthet, sier hun.

  • Smerter og nummenhet

– Andre problemer som kan oppstå er smerter i det behandlede området og hevelser i armen på den opererte siden, også kalt lymfeødem. De kvinnene som har fått behandling med en spesiell type cellegift – taxaner – kan også utvikle vedvarende nummenhet og nedsatt følelse i fingre og tær.

  • Nedsatt hukommelse og konsentrasjon

– Mange kvinner forteller også at de opplever at hukommelsen og konsentrasjonsevnen er blitt svekket, og/eller at deres kognitive evne er blitt nedsatt etter behandlingen. Det er heller ikke uvanlig at kvinner sliter med en vedvarende frykt for tilbakefall etter sin kreftbehandling.

  • Kommer i overgangsalderen

– For de kvinner som fremdeles menstruerer, kan kreftbehandlingen føre til at evnen til å få barn blir nedsatt, og at de opplever en tidlig overgangsalder og får problemer som hetetokter.

  • Lavt stoffskifte

– Under mitt arbeid med doktorgraden la vi merke til at kvinner som hadde fått strålebehandling mot halsen, hadde høyere risiko for å utvikle lavt stoffskifte enn jevnaldrende kvinner som ikke hadde hatt brystkreft. Derfor anbefales det at kvinner som får denne typen strålebehandling, får kontrollert stoffskiftet årlig hos fastlegen sin.

trøtt hele tiden
Trøtt og sliten:

Forskningsdata tyder på at en tredjedel av de kvinnene som er blitt behandlet for brystkreft, utvikler kronisk tretthet.

© Getty Images

Hvordan forhindre senskader?

Passe på energinivået

Vi vet at fysisk aktivitet og kognitiv terapi, mestringsstrategier eller stressreduserende terapi kan hjelpe på problemer med tretthet etter kreftbehandlingen. Et godt råd for kvinner som sliter med kronisk tretthet er å opprettholde en normal døgnrytme, og selv å finne ut av og gjøre noe med de faktorene i hverdagen som kan lindre problemet, og hvilke som forsterker dem. På den måten kan du lære å bruke de kreftene du har på en hensiktsmessig måte. Derfor bør du økonomisere energien og bruke den på de tingene som er viktigst for deg. I Norge er det nå satt i gang flere studier, og flere planlegges, med det formål å finne flere effektive behandlingsstrategier som kan avhjelpe kronisk tretthet etter brystkreft.

Ikke ha for store forventninger

– Etter min mening er det også viktig at man innstiller seg på at livet etter brystkreften og behandlingen kan bli sterkt preget av dette. Det er ikke alltid sikkert at livet blir akkurat slik som det var før.

Husk den viktigste seneffekten

– Det er også viktig å huske på at brystkreft er en alvorlig sykdom, men at stadig flere overlever den gode behandlingen vi har i dag. Jeg pleier å avslutte mine foredrag med å si at vi ikke må glemme den viktigste seneffekten etter brystkreftbehandlingen. Nemlig at en potensielt dødelig sykdom kan helbredes eller holdes langvarig under kontroll, sier Kristin V. Reinersten.

rosa sløyfe
Årlig kampanje:

Den årlige Rosa sløyfe-aksjonen er viktig bidragsyter til forskning og kjennskap rundt brystkreft.

© Getty Images

Seneste

Kanskje er du også interessert i...