bålforbud tips
© Bodil Dorothea Gilje

Bålforbud: Dette bør du vite når du skal ut på tur

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud. Hva betyr det egentlig – kan du likevel fyre bål hvis du føler du har kontroll?

1. mai 2023 av Bodil Dorothea Gilje

I Norge er bålet selve symbolet på friluftslivet, og er en viktig del av allemannsretten vår. For mange er en overnatting uten det samlingspunktet som gir varme, trygghet og mat, en fattigere tur. Tanken på ikke å få lov til å fyre bål på tur fra april til september – da flesteparten av oss er mest på tur, er jo nesten absurd. 

I 2016 ble bålforbudet endret. Det kom nye regler som åpnet for at du selv kan vurdere om det er trygt å tenne bål – eller ikke. Bålforbudet ble også utvidet fra bare å gjelde i og rundt skogsmark, til å gjelde all utmark. Det betyr altså at snaufjell, holmer og strandområder også er forbudt.

bålforbud norge

ETABLERT BÅLPLASS: Mange steder finnes det etablerte bålplasser som kan brukes året rundt.

© Bodil Dorothea Gilje

Bålforbud eller ikke?

Jeg var lettere forvirret da jeg var fersk bålnisse. Hvordan skulle jeg kunne vurdere om det var trygt å fyre bål eller ikke, etter 15. april? 

Først og fremst – er du ikke sikker på om det er trygt, er det nok best å la være. Et bål er egentlig en liten skogbrann som ikke får vokse. Derfor må du alltid ha kontroll, også etter at du har forlatt plassen. Vinden er en stor risikofaktor for spredning, som gjerne skjer ved at vegetasjonen rundt eller over tørker og tar fyr, eller at gnister lander i tørr vegetasjon rundt. Et bål kan også spre seg som glør i torvjord, som senere kan blusse opp. Er du usikker på om det er lov eller trygt å tenne bål, lar du være. Du kan bli stilt til ansvar dersom du starter en brann. 

bålforbud regler

BÅLSTEIN OG SNØ: Våren 2020 var det tørt i april, og vi fyrte et lite bål på en stein, like ved snøen.

© Bodil Dorothea Gilje

Kort sagt om bålforbudet

Vi får lov til å bruke hodet. Hvis det åpenbart ikke kan medføre brannfare, for eksempel på snø eller når det har regnet mye. Du kan generelt tenne bål, grill og annen åpen ild hvis det er på en tilrettelagt bål- og grillplass. Mange skogeiere og kommuner har lagt til rette for dette. Men det kan ved sterk vind likevel være uklokt å fyre opp bålet, selv på en lovlig plass. Så det viktigste er alltid: Bruk hodet!

Les også: Slik lager du et ordentlig turbål

bålforbud

SOMMERBÅL VED KVENNA: Om sommeren er det ofte tørt, og du bør være ekstra varsom. Her fyrte vi bål på en helle – en stor, flat stein, og ikke direkte på svaberget. Og vann til slukking var like ved.

© Bodil Dorothea Gilje

Bålforbud: Gode regler og god bålskikk

  • Det generelle bålforbudet i skog og utmark er fra 15. april til 15. september. Det gjelder også grilling. Du kan likevel tenne bål i denne perioden dersom det er åpenbart trygt, og det ikke er vedtatt et totalforbud i kommunen på grunn av tørke.
  • Det er forbudt å brenne bål og å grille rett på svaberg fordi berget vil sprekke opp. Dette setter varige spor som bare en ny istid kan fjerne. 
  • Bruk etablerte bålplasser i nærheten av vann, og i god avstand til vegetasjon over og ved siden av bålet. Vurder om vinden kan blåse gnister fra røyken mot vegetasjonen (disse kan gløde lenge). Gnister kan også skyte ut av veden. Ha vann tilgjengelig. 
  • Skal det brennes bål på et nytt sted, bør alle spor fjernes. Fjern vegetasjonen i et sammenhengende stykke som kan legges tilbake etterpå. Legg en steinhelle under med en steinring rundt. Slukk bålet med mye vann før du legger deg eller forlater plassen. De avkjølte steinene og biten med vegetasjon legges tilbake slik at alle spor av bålet er borte. 
  • Når du forlater bålplassen, skal bålet være helt slukket. 
  • Brenn kun ved. Plast og annet søppel inneholder stoffer som kan gjøre asken og røyken giftig. 
  • Det er alltid den som brenner bål, som har ansvaret for brannsikkerheten. 
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet. 
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slukke ved behov.

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...