pensjonoppsparing
© Getty Images

Dette betyr deltidsarbeid for din økonomiske fremtid

Det er viktig å få en forståelse ganske tidlig for hva du kan forvente å få i pensjon, slik at du kan ta de riktige grepene.

1. mars 2022 av Derya Incedursun

Stadig flere lever lenger, og en økonomisk trygghet i alderdommen bør engasjere alle. 

Pensjon oppfattes ofte som vanskelig, og som noe du skal sette deg inn i når du blir eldre. Men pensjon er enklere enn du kan få inntrykk av, og det er viktig å ta grep tidlig. 

Mange har ikke god nok oversikt over hva de kan forvente å få i pensjon. Utsetter du å ta stilling til din fremtidige pensjon, kan du få deg en ubehagelig overraskelse. 

Pensjonen fra arbeidsgiver og folketrygden vil ofte ikke være nok til at du kan opprettholde dagens livsstil. Dessverre vil mange oppleve at samlet pensjon blir betydelig lavere enn ønsket – cirka halvparten av lønnen du får i dag. Jobber du i tillegg redusert over lang tid, får dette en økonomisk konsekvens. Du går rett og slett glipp av verdifull pensjonsopptjening, og du kan tape flere tusen kroner i årlig pensjon. Derfor er det viktig å få en forståelse for hva du kan forvente å få i pensjon allerede i dag, slik at du kan ta de riktige grepene. 

Derya Incedursun økonomispaltist

NY SPALTIST: Derya Incedursun er advokat og forbrukerøkonom – og nå Taras nye spaltist. Hun vil gi oss sine beste råd innen penger og økonomi.

© Thomas Qvale

Derya Incedursun

Alder: 35 år.
Bor: Oslo, er opprinnelig fra Stavanger.
Sivilstatus: I et forhold.
Utdannelse og yrke: Master i rettsvitenskap, advokat og forbrukerøkonom i Nordea.
Aktuell som: Taras nye økonomi-spaltist. 

Mens man har små barn, kan deltidsjobbing være det rette for den enkelte. Ofte er det kvinnen som jobber redusert i noen år når barna er små, mens mannen jobber heltid. Problemet oppstår når denne situasjonen går over mange år eller blir permanent. Da tar du en stor økonomisk risiko. Spesielt viktig er det å ikke sette seg selv i en situasjon der du ved et eventuelt samlivsbrudd sitter igjen med lite pensjonsopptjening. Dersom det blir et samlivsbrudd, får du ikke en andel av mannens pensjon. Den er personlig og den tar han med seg, uavhengig av om dere er gift eller samboere. Det er med andre ord en økonomisk samlivsfelle som mange ikke ser før det er for sent. 

I alle undersøkelser kommer kvinner dårligst ut når det gjelder både privatøkonomi og sparing. Kvinner scorer generelt dårligere enn menn når det gjelder kunnskap om økonomi. Vi kvinner er da ikke mindre smarte enn menn, men kan det hende at vi er mindre engasjert i vår egen økonomi?

pensjon deltidsarbeid
© Getty Images

Flere kvinner enn menn uteksamineres fra universiteter, men kvinner er fortsatt underrepresentert på arbeidsmarkedet. Tall fra SSB viser at 67 prosent av kvinnene er i arbeid, mens 73 prosent av menn er sysselsatt. Andel sysselsatte kvinner som jobber deltid, er 35 prosent. For menn er andelen 15 prosent. For at menn og kvinner skal engasjere seg likt på arbeidsmarkedet, må omsorgsansvaret deles likt. Dette er også kjernen i EUs direktiv om balanse mellom arbeid og privatliv for yrkesaktive foreldre og omsorgspersoner. 

Jeg vil påstå at det har vært lønnsomt å være mann. Ofte er det kvinner som gjør ulønnet omsorgsarbeid i hjemmet, går glipp av karrieremuligheter og tjener i snitt mindre enn menn. Lavere inntekt gir også kvinner mindre mulighet til å spare selv. Vi må ikke glemme at kvinner lever lenger, og må fordele sin pensjon utover flere år. Gjennomsnittlig levealder for kvinner er 84,5 år. For menn er gjennomsnitts levealder 81 år.

«Se for deg hva slags liv du ønsker å leve når du blir pensjonist»

Jeg har møtt mange kvinner som ikke tar tak i egen økonomiske situasjon før det er for sent. Som advokat har jeg vært vitne til at det noen ganger kan gå veldig galt hvis man kommer dit at det blir et samlivsbrudd. Har du vært den i forholdet som har jobbet redusert, tatt mest av husarbeidet og omsorgsarbeidet i hjemmet, mens partneren din har jobbet fullt, er det på tide å ta pensjonspraten. Ja, lite romantisk, men helt nødvendig. 

Her bør du lage en egen pensjonssparingsavtale for å veie opp for tapt pensjonsopptjening. For eksempel kan den som jobber, eller har jobbet, fulltid, spare i navnet til den som jobber, eller har jobbet, deltid. Sparebeløpet bør tilsvare det den andre taper, eller har tapt i pensjon. I beregningen bør du ta med pensjonen fra både arbeidsgiver og folketrygden. Er dere gift, kan det være lurt å avtale særeie for denne pensjonssparingen, som da ikke vil deles ved et eventuelt brudd. Dette gjøres i form av en ektepakt. 

Videre bør du skaffe deg oversikt over din pensjon. Dette kan du gjøre ved å gå inn på minpensjon.no eller norskpensjon.no. Her får du oversikt over hvor mye du har i oppsparte pensjonsmidler i folketrygden og fra dine arbeidsgivere. Du finner også et anslag på hva du har i vente av utbetalinger når du pensjonerer deg. 

Det er også viktig å se for seg hva slags liv du ønsker å leve når du blir pensjonist. Kanskje er det å reise verden rundt, kjøpe bolig i utlandet, eller bruke tid på en hobby. Alt dette kan være kostnadskrevende, og spørsmålet er om den forventede pensjonen din vil kunne dekke det drømmelivet du ønsker deg. Er svaret nei, bør du ta noen grep. Ta vare på den fremtidige deg allerede i dag!

Les også: Slik kan du hjelpe barna inn på boligmarkedet

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...