Hjelpe barn boligmarked
© Getty Images

Slik kan du hjelpe barna inn i boligmarkedet

Stigende boligpriser og krav til egenkapital gjør at mange trenger hjelp fra foreldre med å komme inn på boligmarkedet.

14. januar 2022 av Derya Incedursun

Taras nye økonomi-spaltist Derya Incedursun gir deg sine beste tips om hvordan du kan hjelpe barna dine og hva du skal tenke ekstra nøye igjennom.

Flere måter å hjelpe barna på

Har du først bestemt deg for å hjelpe barnet med boligkjøp, er det mange måter å gjøre det på. Hva som kan passe akkurat deg, er avhengig av din økonomi, barnets nivå av ansvar og modenhet, og forholdet dere har. 

1. Stille som realkausjonist

En måte å hjelpe på, er å stille som realkausjonist, men du bør tenke deg godt om før du sier ja. Realkausjon betyr at banken tar tilleggssikkerhet for lånet når barnet ditt ikke har tilstrekkelig egenkapital. Banken krever at du stiller noe konkret av verdi som sikkerhet. 

Ofte er dette gjennom pant i fast eiendom, som for eksempel din egen bolig eller hytte. Du garanterer da for at barnet kan betale tilbake den delen av lånet som du har stilt sikkerhet for. Det er viktig at du er klar over hva det innebærer, og hvilke konsekvenser dette kan få for din økonomi.

Tenk deg godt om før du inngår kausjonsavtale. Har du inngått en kausjonsavtale, kan du ikke trekke deg. Som oftest vil banken kreve sikkerhet for lånet ved å etablere pant i boligen barnet kjøper. Det vil også gi en sikkerhet for deg som realkausjonist, men vær oppmerksom på at et boligprisfall kan redusere sikkerheten. 

Dersom barnet ikke betaler tilbake hele eller deler av lånet sitt, vil banken kreve betaling av deg. Så tenk godt igjennom hva situasjonen vil bli for deg dersom barnet ikke betaler renter og avdrag. Det er viktig at du ikke påtar deg kausjonsansvar hvis du ikke vil klare å betale kausjonsbeløpet. 

Under kausjonsforholdet skal banken gi deg beskjed hvis barnet ditt har misligholdt lånet i to måneder, har gjort avtale om betalingsutsettelse eller hvis det åpnes for gjeldsforhandling. Det er likevel viktig å tenke på at kausjoner ofte gjelder for mange år. Både din og barnets økonomi kan endre seg ved uforutsette hendelser som sykdom, arbeidsledighet og samlivsbrudd. 

Det finnes andre muligheter for å stille med garanti enn å være realkausjonist

NY SPALTIST: Derya Incedursun er advokat og forbrukerøkonom – og nå Taras nye spaltist. Hun vil gi oss sine beste råd innen penger og økonomi.

2. Være medlåntaker

Kausjon vil være nødvendig dersom barnet mangler egenkapital. En medlåntaker vil være nødvendig dersom barnet mangler betjeningsevne. Bankene er nemlig lovpålagt av myndighetene å påse at låntaker tåler en renteøkning på fem prosentpoeng.

Å være medlåntaker innebærer at du har like mye ansvar som barnet for hele lånet. Med andre ord så har dere et like stort ansvar for at lånet blir betalt tilbake. Å bli medlåntaker innebærer et betydelig større ansvar enn det å bli realkausjonist, fordi du blir ansvarlig for hele lånet. Derfor bør du være helt sikker før du sier ja. 

Her kan det være lurt å sette opp en avtale mellom deg og barnet om hvordan dere løser det økonomiske hvis noe skulle skje. Det kan føles vel formelt med slike avtaler, men er likevel helt nødvendig.

3. Bli medeier

Du kan også vurdere å kjøpe sammen med barnet og bli medeier, hvis du ikke ønsker å stille som medlåntaker eller kausjonist. Her bør det også settes opp en avtale om hvordan dere skal løse det økonomiske hvis noe skulle skje, og om barnet skal betale deg leie for din halvdel. 

Med en slik ordning får du mulighet til å investere pengene dine i boligmarkedet og forhåpentlig oppnå avkastning når boligen senere skal selges. Å ta opp privatlån i banken for å skaffe til veie nødvendig egenkapital, er en annen mulighet. Da slipper du å stå økonomisk ansvarlig for boliglånet dersom barnet ditt ikke klarer å betjene det. Med en slik ordning er det du som blir barnets kreditor. 

Velger du denne løsningen, anbefaler jeg at dere skriver en avtale om tilbakebetaling, både hva gjelder avdrag og renter. Vær klar over at lånet må føres opp i skattemeldingen. 

De fleste vil ha uavhengige barn som finner sin egen vei økonomisk»

© Getty Images

4. Stille med sikkerhet

Du kan også stille med sikkerhet i form av et pengeinnskudd på en konto som er sperret frem til lånet er nedbetalt med et avtalt beløp. Pengene vil da være bankens garanti. Også her anbefaler jeg at det skrives en avtale mellom deg og barnet, o tilfelle barnet ikke betaler og banken må bruke innskuddet. 

5. Gi en pengegave

En pengegave kan være en siste løsning. Har du flere barn og ikke ønsker å gjøre forskjell på dem, kan pengene gis som forskudd på arv. Dette kan være greit å gjøre for å unngå konflikter innad familien. 

Det er viktig å være oppmerksom på at avkortning i arv ikke kan gjøres overfor enebarn. Reglene om avkortning i arv gjelder kun mellom livsarvinger. I den nye arveloven som trådte i kraft 1. januar 2020, vil en gave bare kunne anses som forskudd på arv hvis dette blir satt som betingelse når du gir gaven. Det betyr at du ikke senere kan bestemme at en allerede gitt pengegave skal komme til avkortning i arven senere. Dette må bestemmes og være kjent for barnet samtidig som gaven gis. Dette bør også være skriftlig og gjort kjent for de andre barna. 

Får barnet forskudd på arv eller gave på over 100 000 kroner, må dette oppgis i skattemeldingen og er kun ment som en opplysning. 

"De fleste vil ha uavhengige barn som finner sin egen vei økonomisk"

Det er ikke alle som har foreldrebanken å lene seg på, og det er ingen selvfølge at foreldre skal hjelpe barna inn i boligmarkedet. 

Selv om det er et naturlig instinkt for mange foreldre å ville hjelpe barna, er det viktig at du ikke risikerer din egen økonomiske fremtid. Å sikre deg en trygg og stabil pensjonisttilværelse når den dagen kommer, er også viktig. Uansett hvilken løsning du velger, vil det være en risiko for at barnet ikke betaler. Da vil du også begrense din egen mulighet til å ta opp mer lån. 

Du kjenner ditt eget barn best. Ønsker du å bidra, og har økonomien til det, vil barnet kunne løsrive seg fra leiemarkedet, kjøpe sin egen bolig og få muligheten til å bygge seg opp egenkapital.

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...