Kronisk syk:
Kronisk syk:

Elin Fjerstad har selv med leddgikt, og vil nå hjelpe andre som lever med en kronisk sykdom.

© Bechterevforeningen

Kronisk syk? Slik kan du tenke deg sterk og verdig

Elin Fjerstad har skrevet bok om utfordringer ved kronisk sykdom, og hva man trenger for å leve så godt med en sykdom.

20. september 2016 av Anne-Karine Strøm

Å mestre sin sykdom handler mye m å kunne skille mellom seg selv og sykdommen, sier spesialist i klinisk psykologi, Elin Fjerstad ved enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmets Sykehus. 

– Vi er ikke sykdommene våre, som personer er vi så mye mer.

Elin har skrevet boken «Frisk og kronisk syk». Her tar hun opp temaer som hvilke egenskaper en trenger for å leve godt med kronisk sykdom, og retter søkelyset mot utfordringene det innebærer.

– Kronisk somatisk sykdom sitter i kroppen, men påvirker både tanker, følelser og handlinger. Man kan ikke velge bort sykdom, men man kan til en viss grad velge reaksjonene sine, hva man skal tenke om sykdommen, seg selv og fremtiden, og ikke minst når man skal tenke på sykdommen. 

– Man kan ikke tenke seg frisk, men man kan tenke seg sterk og verdig. Da har man mer å stå opp imot med når sykdom herjer i kroppen. Evnen til å støtte seg selv, være empatisk mot seg selv og gi seg selv konstruktiv feedback er svært viktig for å kunne takle utfordringene, sier Fjerstad.

Lever med kronisk sykdom

Elin har personlig erfaring med å leve med kronisk sykdom. At hun har leddgikt, gjør at hun evner å formidle kunnskap fra mer enn et profesjonelt ståsted.

– Kronisk sykdom forbindes ofte med svakhet. Men alle med sykdommer som ikke går over, vet hvor sterk man må være. Styrken følger ikke nødvendigvis med diagnosen, men den kan trenes opp. Det er et budskap!

Samtidig er mange «flinke» til å kritisere og klandre seg selv for ikke å strekke til. Da er vi ikke den konstruktive støttespilleren vi trenger å være for oss selv for å leve godt med kronisk sykdom. Da kan en trenge profesjonell hjelp for å snu onde sirkler. Diakonhjemmet sykehus kan nå tilby helsepsykologiske tjenester til pasienter ved sykehuset som trenger det.

Finn dine metoder:

  1. Kognitiv terapi er rettet mot å endre uhensiktsmessige tanke- og handlingsmønstre. Egner seg godt også for å mestre utfordringer i kjølvannet av kronisk sykdom.

  2. Kronisk sykdom kan være en rikholdig kilde til bekymring, katastrofetenkning og kvernetanker. Det er «mentalt støy» som gir risiko for å utvikle plager som angst og depresjon.

  3. Depresjon er det siste du trenger ved en kronisk sykdom. Derfor er det viktig å lære seg måter å håndtere den «mentale støyen» på.

  4. God helse ved kronisk sykdom innebærer å trene opp «de mentale musk­lene», bygge opp psykologisk motstandskraft.

  5. Se hvordan eget tankegods påvirker, og velg hvilke tanker du skal gi oppmerksomhet, og hvilke du skal la fare.

Balansen mellom syk og frisk

Å mestre kronisk sykdom er ikke gjort en gang for alle. Det er en livslang prosess, og endringer i sykdom og i livet for øvrig, stiller oss overfor nye utfordringer.

– Sykdommer som gir synlige symptomer – kroppen sladrer – utfordrer på en annen måte enn når sykdom ikke gir synlige plager. Mange opplever det belastende å få høre «du ser jo så godt ut». Det kan lett oppleves som ikke å bli forstått, sett og trodd på, sier Fjerstad.

– Utfordringen alle har til felles, er å balansere mellom å være frisk og syk på samme tid – gi sykdommen akkurat nok oppmerksomhet til at vi får det beste ut av livet, sier Elin Fjerstad.

(Kilde: «Frisk og kronisk syk. Et psykologisk perspektiv på kronisk sykdom». Gyldendal Akademisk, 2010)

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...