© Getty Images

Dette er dine 12 sentrale følelser

Psykologspesialist Tone Normann-Eide skiller mellom primære grunnfølelser og det hun omtaler som «sosiale følelser». Her gir hun deg en innføring i de 12 mest sentrale følelsene.

13. oktober 2020

Det er mye uenighet innenfor psykologien omkring hvor mange følelser vi har, og hva som typisk kjennetegner en følelse. Tone Normann-Eide har i sin bok valgt å presentere 12 av dem. Hun skiller mellom primære grunnfølelser som vi har til felles med alle pattedyr, og det hun omtaler som «sosiale følelser». De siste er mer sammensatte og gjerne mer kulturelt betinget. 

Grunnleggende følelser

Kjærlighet

Kjærlighet gir oss en opplevelse av å være følelsesmessig nær andre mennesker, motiverer oss til å etablere emosjonelle bånd og knytte oss til andre. Vi føler oss verdsatt og ønsket, og kjenner at vi verdsetter den eller de andre høyt. Følelsen spenner fra forelskelse til å kjenne ømhet og hengivenhet for noen – eller sterk tilhørighet i familien eller et sosialt fellesskap. Interesse kjennetegnes av at vi føler oss fokusert, inspirert og nysgjerrige. 

Interesse

Interesse er følelsen som bidrar til at vi lærer nye ting og gjør at vi utvikler kompetanse og ferdigheter i livet. Glede kan gi en indre opplevelse av tilfredshet, trygghet og harmoni, eller en boblende følelse av positiv energi og vitalitet. 

Glede

Glede frembringer smil og latter, og stimulerer til sosialt samvær og opplevelse av fellesskap og tilhørighet. Sinne aktiveres når vi føler at vi er i fare, eller når vi utsettes for trusler, krenkelser, ydmykelser eller urettferdighet. 

Sinne

har som funksjon å kunne beskytte oss selv eller andre fra å bli angrepet, og kan hjelpe oss med å sette grenser og sette oss i respekt. Et konstruktivt sinne kan lede til engasjement, konkurranse og kampvillighet, mens et mer destruktivt sinne kan lede til utageringer, vold eller selvskading. 

Frykten

Frykten hjelper til å oppdage fare i omgivelsene og bidrar til at vi blir i stand til å flykte og komme oss i sikkerhet eller søke beskyttelse. Frykten får oss til å føle oss små og sårbare, usikre eller utrygge. Vi kan frykte både det som truer oss i fysisk forstand, som sykdom, skader eller der det er fare for liv og helse, men også psykisk, for eksempel frykten for å bli forlatt, avvist eller utstøtt fra fellesskapet. 

Avsky

Avsky er ofte forbundet med lukt- og smakssansen vår, og er knyttet til produkter, dyr eller mennesker som vi oppfatter som ekle og vemmelige. Avsky motiverer oss til å støte vekk, ignorere eller ta avstand fra det vi avskyr. 

Tristhet og sorg

Tristhet og sorg aktiveres i forbindelse med adskillelse eller tap av noe eller noen vi er knyttet til, eller der vi føler oss avvist eller utestengt fra det sosiale fellesskapet. Tristhet motiverer oss til å søke trøst, til å kommunisere til andre at vi ikke har det bra, og utløser ofte empati og omsorg fra andre.

TYPISKE KJENNETEGN: Tone Normann-Eide skiller mellom primære grunnfølelser og det hun omtaler som «sosiale følelser».

Sosiale følelser

Skyld

Skyld er en ubehagelig følelse som melder seg i situasjoner der vi opplever å ha gjort noe galt, som å såre, skuffe eller skade andre mennesker. Skyldfølelse er knyttet til våre moralske normer og verdier, hva vi vurderer som rett og galt. Vi kan også kjenne skyld der vi føler vi ikke lever opp til egne eller andres forventninger. Skyldfølelsen er tett forbundet med vår evne til empati og medfølelse, men også vår evne til å ta inn over oss hvilken virkning vår atferd kan ha på andre. Skyld motiverer oss til å be om unnskyldning, til å rette opp i det vi har gjort og dermed bidra til forsoning og reparasjon i relasjoner til andre. 

Skam

Skam kan ramme hele selvfølelsen vår, og kan få oss til å kjenne oss mislykkede, underlegne og verdiløse. I mildere form kan skammen gi seg utslag i flauhet og sjenanse, der vi kjenner ubehag over å ta for mye plass eller bli synlig, eller der vi har sagt eller gjort noe upassende eller klønete. Både skyld og skam kan oppleves som å ha en sterk, indre kritiker som fordømmer det vi gjør eller den vi er, og kan virke hemmende og begrensende på livsutfoldelsen. I positiv forstand kan skammen bidra til at vi ikke blamerer oss eller trår over andres grenser, og motivere oss til å korrigere egne feil og tilkortkommenheter. 

Sjalusi

Sjalusi er en følelse som aktiveres når vi opplever at en ytre trussel kan komme til å ta fra oss goder eller mennesker vi er knyttet til. Sjalusi motiverer oss til å forsøke å beskytte og verne om relasjoner som er viktige for oss. 

Misunnelse

Misunnelse kan vekkes når vi har lyst på noe som andre har. Den kan kjennes som et begjær eller en lengsel etter noe vi mangler. Noen ganger forsterkes denne følelsen til ikke å unne andre det de har. Misunnelsen er gjerne koblet til manglende tilfredshet med eget liv. På sitt beste kan den motivere oss til å jobbe hardere for å oppnå de goder vi ønsker oss eller som vi synes vi fortjener. 

Forakt

Forakt bidrar til at vi føler oss overlegne eller bedre enn andre. Når forakten er i operasjon, kan vi føle oss kalde og distanserte, og fremstå arrogante og hovmodige. Forakten nærer opp under fordommer, og favoriserer den gruppen vi tilhører på bekostning av andre grupper. I positiv forstand kan forakt bidra til at vi tar avstand fra uønsket, umoralsk eller forkastelig atferd. 

Les også: God kontakt med eget følelsesliv er vesentlig for livskvaliteten

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...