© tara.no

Tren tankene dine

Hver dag tenker du 70.000 tanker. Men 95% av dem er de samme som du tenkte i går.

16. april 2013 av Marit Lien

Vi tenker vanetanker. Og disse vanetankene styrer oss. Derfor bør de vanetankene som ikke er tjenlige endres til tanker som er bra for oss.

Hvem snakker du mest til i løpet av en dag? Er det en venn, et familiemedlem, eller en kollega? Nei, det er deg selv. Din indre stemme holder det gående hele dagen, og samtalen med deg selv er en evigvarende dialog.

Og da er spørsmålet: Er din indre stemme vennlig og omsorgsfull eller dømmende og negativ?

Dessverre tenker vi mange ugunstige tanker om oss selv, og det er disse vi må endre til noe positivt. I stedet for å tenke at dette får jeg ikke til kan du tenke at dette får jeg til.

Vi har alle opplevd perioder da alt er enkelt og går vår vei. Profesjonell tanketrener Birgit Semundseth mener det er mulig å trene seg opp til at en slik periode skal vare. Du kan nemlig stoppe tanken om at denne perioden kommer til å ta slutt snart.

- Mange vil et annet sted, vil gjøre noe annet, være noe annet, ha noe annet. Mitt råd er å helt konkret finne ut hva du ønsker deg. Vær krystallklar på det du ønsker å oppnå. Men begrens deg, for vi kan ikke ha fokus på mer enn 2 til 7 delmål samtidig.

- Det er lett å gape over for mye og ville for mye på en gang. Begynn med det viktigste målet ditt. Så kan du kanskje legge på ett mål til. - Ved å ha fokus på ett område øker sjansene dine for å lykkes, sier Birgit.

- Se lang fram og ha fokus på det du vil ha mer av. Skriv opp målet ditt slik at du vet hva du skal nå. Hvis det virker vanskelig kan du dempe forventningspresset noe ved å tenke at jeg er i gang med å gjøre det jeg skal.

- Sett søkelys på det du vil skal skje eller det du håper å oppnå.
Logikken er ganske enkel, men ikke like enkel å omsette i praksis. Dersom du ikke helt vet hva du ønsker å oppnå kan ordet ideell være et godt ord: Jeg er i ferd med å tilrekke meg den ideelle partner.

Birgit mener også at det kan være lurt å ta bilde av det du ønsker deg. Heng bildet slik at du ser det flere ganger om dagen, eller bruk det som bakgrunn på pc-en din.

Selvfølelse

Dersom selvfølelsen din ikke er på topp og du selv ikke tror at du er bra nok for det du ønsker å oppnå, så vil det få konsekvenser for målet ditt.

Selvfølelse handler om hvordan vi vurderer egen verdi som menneske. Det er faktisk slik at vi ser på verden gjennom vår egen selvfølelse, for selvfølelsen bærer vi alltid med oss - selv om vi ikke er så oppmerksom på det.

Kjenn etter hvordan det er å være deg. Står du bakerst i køen og tar imot restene, eller er du den som krever full oppmerksomhet og vil være midtpunkt hele tiden?
Begge deler kan være tegn på at det ikke står så bra til med selvfølelsen. Du merker det godt når den svikter, og det gjør folk rundt deg også.

- Du kan trene selvfølelsen din slik at du tar riktige avgjørelser på egne vegne, sier Birgit. - Du kan omprogrammere deg selv, men da må du være villig til å endre mønsteret i hjernen din.

Vanetanker

© tara.no

Birgit deler opp hjernen i to deler: Den bevisste og den ubevisste. Og det er den ubevisste hjernen vi bør konsentrere oss om her. Birgit forklarer: - Den ubevisste hjernen styrer hele 95% av tankene våre, og det er denne delen av hjernen som styrer vanenen våre - både de fysiske og de mentale. Når du tenker en tanke om og om igjen så blir den til en vanetanke. Den blir til en overbevisning og en del av deg. Og du har kanskje en del vanetanker som ikke er så tjenelige for deg.

Men det går an å endre disse vanetankene. Men det kommer til å ta tid. For du har etablerte mønstre i hjernen, og skal disse endres må du repetere nye tanker igjen og igjen til et nytt sett vanetanker er skapt.

- Det kalles auditiv omprogrammering og handler om at du hører de gode tankene om igjen og om igjen til de sitter. Alle kan gjøre dette på egenhånd. Spill gjerne ønsketankene inn på en cd og spill den på vei til jobb, når du skal sove, og mens du lager mat. Det er faktisk antall repetisjoner som gjelder. En gang om dagen bør du lytte aktivt, og resten av tiden kan du lytte passivt - hjernen oppfatter det uansett. Men vær tålmodig, for hjernen behøver 3 måneder med jobbing for å skape en ny vanetanke.

- Til å begynne med vil noen kjenne at hjernen vegrer seg. Du kan bli trett og kjenne deg sliten. Dette er bare et tegn på at du har beveget deg ut av komfprtsonen din og at hjernen trenger litt tid på seg. Så ta pauser og begynn på nytt.

Husk imidlertid at selvfølelse er ferskvare; vi behøver livslang trening. Men når selvfølelsen først sitter vil du være i harmoni med deg selv og andre, og da unner du andre - og deg selv - suksess.

 

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...