kjerneverdier
Kjenner du dine kjerneverdier, sånn ordentlig?

Det kan være sunt å tenke over hva som er viktig for deg. Det kan endre seg i løpet av livet og nye prioriteringer må kanskje til.

© Getty Images

Kjerneverdier: Hva slags liv ønsker du å leve?

– Hva er du villig til å ofre mye for? Hva betyr mye for deg? Hva gir livet ditt mening og glede?, spør PT og mentaltrener Silje Torp.

4. desember 2018 av Silje Torp

Alle er vi tidvis innom disse spørsmålene

...og det er bra! Det handler nemlig dypest sett om hvem vi er og hva slags liv vi ønsker å leve. I så måte er våre indre verdier en slags mental kjernemuskulatur. Ved å bli klar over hva disse er, får vi en større stabilitet og beskyttelse av de tingene i livet som betyr mye for oss.

Jo mer i tråd med våre kjerneverdier vi lever, jo større følelse får vi av mening, og kanskje også respekt for oss selv.

Viktige valg blir lettere å ta om vi har koll på hva som er viktig for oss. Det blir enklere å si ja eller nei til ting om vi kjenner våre verdier.

Silje Torp
SILJE TORP ER TARA-SPALTIST:

Alder: 43. Familie: To barn (7 og 10 år). 

Bor: Nesodden, utenfor Oslo. Aktualitet: Skuespiller, PT, mental ­trener og Tara-spaltist.

© Julie-Christine Krøvel

Kjenner du dine kjerneverdier, sånn ordentlig? 

En god, liten vekker fikk jeg da jeg laget min egen liste over verdier som er viktige for meg. Plutselig skjønte jeg meg selv litt bedre: all denne trassen opp igjennom, denne motviljen mot å bli plassert, stilnet, kategorisert. Det var jo min selvstendighet og frihetstrang som snakket til meg med klar stemme! Den gang følte jeg meg bare trassig, vanskelig. 

Andre ganger skjønte jeg at sinnet jeg kjente på i situasjoner der jeg følte meg presset eller utilpass, var min rettferdighetssans og min integritet som minnet meg på hvem jeg var. Det hadde jeg ikke fått et like bevisst forhold til om jeg ikke hadde klart å identifisere at det var noen av mine kjerneverdier som guidet meg i en retning; min retning. 

Vær tydelig for deg selv

Ikke hadde jeg klart å se på meg selv med like milde øyne heller. For det er så lett å tøye seg i alle retninger om man ikke har trent opp sitt indre «korsett». Noen av verdiene arver vi fra foreldre og samfunnet rundt oss, atter andre plukker vi med oss underveis i livet etterhvert som vi blir mer tydelige eller utydelige for oss selv. Ja, nettopp! Der har vi det: Å bli tydelige for oss selv. Å bli klar over våre verdier er å bli klar over hvem vi er. Er vi ikke klar over hva som betyr noe for oss, blir vi utydelige for oss selv.

Å lete litt i mentale skuffer kan være sunt for å studere hvilke verdier som er bra for oss og hvilke vi kan gi slipp på.

Er det viktig for meg, dette, og er det i tråd med det jeg ønsker meg? Er dette mitt ønske, eller er det noe jeg tror forventes av meg?

Jobb med din mentale kjernemuskulatur

Jo mer vi jobber med vår mentale kjernemuskulatur, jo sterkere står vi i oss selv. Det er ikke alltid enkelt å navigere i en tilsynelatende uendelig rekke av valg og forventninger, og noen ganger må vi kompromisse for å komme i mål. Og dét er helt nødvendig i enkelte situasjoner. Men om vi har verdiene våre klart for oss vet vi i hvert fall i hvilken retning vi ønsker å dra, og kanskje også forstå våre egne valg og vår adferd bedre. Ikke bare dét: ved å bli klar over kjernen vår klarer vi, i likhet med kroppens kjernemuskulatur, å frigjøre mer kraft som kommer oss til gode.

Så, min oppfordring til deg: 

Skriv ned dine 3 viktigste verdier her i livet. 

Det er nådeløst få, jeg vet. Men ved å se dem sånn, destillert, fremfor deg vil du kanskje se deg selv i et litt annet lys. Et mildere lys. Og kanskje vil du lettere gi deg selv både medhold og støtte i viktige saker i fremtiden.  

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...