SPALTIST: Derya Incedursun er advokat og forbrukerøkonom – og nå også Tara-spaltist. Hun vil gi oss sine beste råd om penger og økonomi.

© Getty Images

Forbrukerøkonomens beste tips til deg som vil kjøpe fritidsbolig

For å realisere hyttedrømmen er det mye å ta hensyn til, enten du skal kjøpe en hytte i flott norsk natur, eller en feriebolig i et eksotisk land. Her gir Derya deg viktige råd.

26. juli 2022 av Derya Incedursun

Mange nordmenn har en drøm om å eie egen hytte eller et feriehus i varmere strøk. Det er en viktig livshendelse som mange ser frem til og planlegger for. Men før du bestemmer deg for å kjøpe, er det lurt å avklare en rekke spørsmål om din økonomi og din fremtid med eiendommen. 

En god start på ethvert eiendomskjøp er å bli klar over hvordan kjøpet kan finansieres, hvordan din nåværende økonomi ser ut og hvordan et kjøp vil påvirke økonomien din på sikt. Mitt råd er å kjøpe hytte etter behov og ikke kjøpe i investeringsøyemed. Det kan komme renteøkninger og det kan komme et prisfall. Ja, det ligger i den norske folkesjela å eie en hytte, men er hyttekjøpet ment som en investering, kan du komme tapende ut. 

Når du ønsker å finansiere kjøp av hytte, ser bankene på de samme faktorene som om du var ute etter et vanlig boliglån. Din totaløkonomi vil være avgjørende for hvor mye du kan kjøpe for. 

Har du egenkapital i boligen din, kan det være et alternativ for å finansiere hele eller deler av hyttekjøpet. Du har mulighet til å låne inntil 85 prosent av markedsverdien på boligen din. Dersom store deler av boliglånet ditt er nedbetalt, kan du øke eksisterende boliglån. Har du ikke nok sikkerhet i bolig, kan du ta opp nytt lån med hytta som sikkerhet. 

Derya Incedursun

Alder: 35 år. 

Bor: I Oslo, er opprinnelig fra Stavanger. 

Sivilstatus: I et forhold. 

Utdannelse og yrke: Master i rettsvitenskap, advokat og forbrukerøkonom i Nordea. 

Aktuell: Som Taras økonomi-spaltist.

© Getty Images

Du må også spørre deg selv hva hytta vil koste når du tar med utgifter til vedlikehold, strøm, forsikring, eiendomsskatt og kommunale avgifter. En eldre hytte koster ofte mer å vedlikeholde enn en ny, og det er ikke uvanlig at en hytte kan koste deg opp mot 100 000 kroner i året.

For å finansiere noe av utgiftene, kan utleie være en god idé. Er du villig til å leie ut hytta når du selv ikke bruker den, kan du tjene gode penger. Med utleie kan du nyte godt av 10 000 skattefrie leieinntekter i året. Utover dette beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

La oss se på et konkret eksempel: Du leier ut hytta og mottar årlig utleieinntekt på 40 000 kroner. 

  • Samlet årlig utleieinntekt: 40 000 kr
  • Skattefri inntekt: 10 000 kr
  • Netto inntekt: 30 000 kr
  • Skattepliktig inntekt: 25 500 kr (85 prosent av 30 000 kr).

Du skal da betale 22 prosent skatt av 25 500 kroner, det vil si 5 610 kroner i skatt. Vær oppmerksom på at utleieinntekt fra hytte som du ikke selv bruker i fritid, er skattepliktig fra første krone. I slike tilfeller får du fradrag for kostnader knyttet til utleien. 

Nordmenn har milliardverdier i fast eiendom i utlandet, og er du en av de som drømmer om sommer større deler av året og feriebolig i utlandet, er det flere ting du bør tenke på. Skattereglene er komplekse da du må sette deg inn i både norsk og utenlandsk rett. I tillegg må du undersøke hvilken skatteavtale Norge har inngått med det landet hvor du skal kjøpe fast eiendom.

«For å finansiere noen av utgiftene, kan utleie være en god idé»

Er du bosatt i Norge og skal kjøpe fritidsbolig i utlandet, skal du i utgangspunktet skatte av all din formue til Norge. Det vil si, har du en fritidsbolig i utlandet, utgjør dette en del av din formue og skal beregnes etter norske skatteregler. 

Har du betalt skatt til det landet eiendommen ligger i av den samme formuen som er skattepliktig i Norge, kan du kreve fradrag. 

Norge har nemlig inngått skatteavtaler med en rekke land i og utenfor Europa. Det kan blant annet innebære at du betaler skatt av formuesverdien av eiendommen i det landet den ligger i, og får fradrag for denne i norsk skatt, eller at formuen av fritidsboligen kun kommer til beskatning i det landet eiendommen ligger i. 

Men den største fellen du kan gå i når du kjøper bolig i utlandet, er å glemme alle de skjulte kostnadene. 

  • Honorar til eiendomsmegler, eiendomsskatt og andre offentlige og kommunale avgifter kan være mye høyere enn vi er vant til fra Norge. 
  • Advokat som skal ordne med kontrakt og andre juridiske forhold, tar også en prosentandel av kjøpesummen. 
  • I Norge er dokumentavgiften 2,5 prosent. I utlandet kan denne være betydelig høyere

Hvilke skatter og avgifter du må betale, bør tas med i regnestykket før du konkluderer med om det vil lønne seg for deg å kjøpe fritidsbolig i utlandet kontra Norge. Du må også være oppmerksom på at skatteog avgiftsreglene alltid er i bevegelse. 

© Getty Images


En annen ting du må være oppmerksom på, er arveavgift i utlandet. Selv om arveavgiften er avskaffet i Norge, lever den fremdeles i beste velgående i for eksempel Spania og Frankrike. De lokale arveavgiftsreglene vil gjelde for fast eiendom i disse landene selv om du er bosatt i Norge, og konsekvensen er at dine arvinger kan bli ilagt arveavgift. I disse tilfellene bør du opprette et testament som gjelder eiendommen, i det landet boligen er. Dette kan bidra til å gjøre skiftet enklere å gjennomføre. 

Videre har du i utgangspunktet etter disse lands rett ikke adgang til å sitte i såkalt uskiftet bo. Det vil si at gjenlevende ektefelle tar over avdødes del av boet uten å skifte med avdødes øvrige arvinger. I Norge har gjenlevende ektefelle denne retten til uskifte for felleseie overfor felles barn. 

Som du ser er det mye å tenke på og ta hensyn til, enten du skal kjøpe hytte i flott norsk natur eller en feriebolig i et eksotisk land. Har du økonomien til det og et ønske om å eie en eiendom hvor du kan komme deg vekk fra alt, kan fritidsbolig være et godt kjøp. 

Det er ingen garanti for at du vil tjene penger på kjøpet, men det er absolutt en investering i opplevelser hvor du kan skape gode stunder og minner sammen med dine nære og kjære.

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...