fremtidsfullmakt fordeler

Unngå offentlig innblanding med fremtidsfullmakt.

Dette er fordelene ved en fremtidsfullmakt

Har du tenkt på hvem som skal ivareta dine økonomiske og personlige interesser hvis du ikke lenger klarer det selv? Opprett en fremtidsfullmakt, oppfordrer Derya.

16. desember 2022 av Derya Incedursun

Mange innser at det kan være lurt å opprette en fremtidsfullmakt for å unngå offentlig vergemål, men ikke alle vet hvordan man går frem for å gjøre det. 

Alle over 18 år bør ha en fremtidsfullmakt som fungerer som et alternativ til vergemål. Det er like viktig uansett alder. Vi kan alle bli utsatt for en sykdom, skade eller midlertidige hendelser som for eksempel ulykke i ung alder også. 

Hvis du senere ikke skulle være i stand til å ivareta dine interesser i økonomiske eller personlige forhold, grunnet alvorlig sykdom eller sinnslidelse, som for eksempel demens, kan du gi fremtidsfullmakt allerede i dag til en eller flere personer som skal representere deg i fremtiden. Fullmakten må skrives før du blir syk, og du kan selv bestemme hvem du ønsker skal ivareta dine interesser. 

Skriver du en fremtidsfullmakt, er det lurt å gå til fastlegen og be om å få en legeerklæring som bekrefter at du forstår betydningen av innholdet i fullmakten. Dette for å unngå at det senere oppstår tvil.

Før 2013 var det eneste alternativet å få oppnevnt en verge av Statsforvalteren. Det var usikkert hvem som ble oppnevnt som verge, og avgjørelser som ble tatt på vegne av deg, var utenfor din kontroll. 

En slik innblanding kan oppleves som invaderende for mange familier, og man blir låst til Statsforvalterens avgjørelser. Etter en endring i vergemålsloven er det nå åpnet for at du allerede før behovet for bistand oppstår, kan utnevne – i form av en fremtidsfullmakt – en eller flere fullmektiger i fellesskap som skal ivareta dine interesser. De fleste velger ektefelle, samboer eller barn som fullmektig, men du står fritt til å velge hvem du vil. 

fremtidsfullmakt fordeler

Ved opprettelse av en fremtidsfullmakt, er det viktig at du velger personer du har tillit til.

© Getty Images

Fordelene med å skrive en fremtidsfullmakt er at du får kontroll og selv bestemmer hva fremtidsfullmakten skal omfatte.

Du kan for eksempel gi fullmektigen tillatelse til å opptre på dine vegne i all kommunikasjon med det offentlige og finansinstitusjoner, disponere dine bankkontoer, plassere dine verdier i spareprodukter, utøve eierrettigheter for dine aksjer, selge fast eiendom, forvalte eller selge øvrige verdier og bestemme at dine verdier skal overføres til dine arvinger som forskudd på arv i henhold til arveloven eller ditt til enhver tid gjeldende testament.

Du kan også bestemme at det til enhver tid skal stå et gitt beløp på din bankkonto som skal brukes på deg til personlig stell og velvære, for eksempel frisør hvert halvår, klær en gang i året, massasje og fysioterapi. Det er viktig å tenke over hva som er viktig for deg i din situasjon.

Fullmakten vil tre i kraft etter erklæring fra lege om at du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser i forhold som er omfattet av fremtidsfullmakten. 

Det er viktig at du passer på formkravene. Er ikke formkravene fulgt, er dokumentet ugyldig som fremtidsfullmakt. 

En fremtidsfullmakt skal gjøres skriftlig med to vitner som du har godtatt, og som er til stede sammen og vet at dokumentet er en fremtidsfullmakt.

Mens vitnene er til stede, skal du skrive under dokumentet eller vedkjenne deg din underskrift. Vitnene skal deretter underskrive dokumentet mens du er til stede. 

Den som skal være fullmektig, kan ikke være vitne. Et vitne kan heller ikke være din ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn. Videre må du ha fylt 18 år og ha evne til å forstå betydningen av underskriften.

Såfremt du fremdeles er samtykkekompetent, har du anledning til å tilbakekalle og endre fullmakten. 

Når fremtidsfullmakten trer i kraft, det vil si hvis du for eksempel har fått demens, kan den ikke tilbakekalles. Unntak er dersom fullmakten blir iverksatt på grunn av en midlertidig hendelse som for eksempel ulykke, og senere blir satt ut av kraft som følge av at du har fått tilbake evnen til å ivareta egne interesser. 

En potensiell fare ved opprettelse av en fremtidsfullmakt er at den du har bestemt skal være din fullmektig, misbruker fullmakten. Det er derfor viktig at du velger en eller flere som du har stor tillit til. 

Men, en fremtidsfullmakt kan gjøre livet enklere for både deg som blir rammet av en sykdom eller ulykke, og for dine pårørende.

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...