Slik unngår du trøbbel ved arv

For å unngå konflikter p.g.a. arv skal du skrive testamente.

1. januar 2011 av Marit Lien

Skriv testamente

Så mange som hver 5. nordmann oppgir å ha opplevd varig familiekonflikt som følge av arveoppgjør.

Skriv testamente

For å unngå en eventuell arvestrid kan du skrive et testamente. Bare 1 av 10 nordmenn skriver testamente, men når alt er uomtvistelig testamentert kan konflikter arvingene imellom enkelt unngås. Livsarvingenes arverett er imidlertid ikke mulig å komme utenom, noe som vil si at barna dine har krav på til sammen 2/3 av din netto formue begrenset oppad til 1 million pr. barn og 200.000 pr. barnebarn.
For å sikre et rettferdig arveoppgjør er testamente spesielt viktig i familier med dine, mine, og våre barn, og i samboerforhold hvor den etterlatte kun kan arve 4 ganger folketrygdens grunnbeløp dersom man har barn isammen.

Arvefordeling uten testamente

© Getty

Hele 6 av 10 nordmenn sier de ønsker å etterlate arv til påfølgende generasjon. Dersom du er gift og ikke skriver testamente arver ektefellen din 1/4 dersom du har livsarvinger, og livsarvingene får da vanligvis 3/4.  Dersom du ikke har livsarvinger får ektefellen din halvparten av det du etterlater deg, og han arver alt dersom du kun har fjernere slektninger.

Dersom du ikke er gift arver livsarvingene dine alt. Har du ikke barn, men foreldre og søsken, nieser og nevøer, vil disse arve det som er igjen etter at en eventuell ektefelle har fått sitt - d.v.s. halvparten, mens foreldre, søsken, nieser og nevøer arver alt dersom du er ugift.

Har du verken ektefelle, livsarvinger, foreldre, søsken eller etterkommere av disse, er det besteforeldre, onkler eller tanter, fettere eller kusiner, som arver. Slektninger lenger ut har ikke krav på arv, så dersom du ikke har noen arveberettigede slektninger, er det staten som arver deg.

Krav til testamentet

© Getty

Dersom familieforholdene dine er ukompliserte og du ikke frykter konflikter, kan du godt skrive testamentet selv. Ellers kan du be om hjelp fra en arverettsadvokat.
Det er ingen krav til hvordan et testamente skal skrives eller hva som skal stå der - bortsett fra at du skal fordele det du etterlater deg, men det er visse krav til vitner og underskrift.

Mange arvestrider oppstår fordi etterlatte mener de har krav på visse økonomiske verdier, men konflikter kan også utløses p.g.a. gjenstander med stor affeksjonsverdi og liten økonomisk verdi. 1 av 10 er redde for at de, ved dødsfall i familien, skal miste tilgang til ting som betyr noe for dem, så gjenstander med affeksjonsverdi bør føres opp i testamentet.

Nødtestamente kan opprettes skriftlig eller muntlig i en nødsituasjon, f.eks. ved alvorlig og akutt sykdom. Muntlig nødtestamente må bevitnes av to personer.

Åpenhet om arv

© Getty

Et av de viktigste rådene for å unngå arvekonflikter er at man snakker åpent med arvingene sine. Åpenhet om arv kan hindre konflikter senere, men allikevel er det bare halvparten av alle nordmenn som overhodet snakker om arv, og bare 8% snakker om det i stor grad. Svigerbarn og andre utenforstående bør uansett holdes utenfor arveoppgjøret.

 

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...