Økonomien i en skilsmisse

Tara viser hvordan du klarer økonomien ved en skilsmisse.

8. desember 2010 av Marit Lien

Vær rettferdig

Det er dyrt å skilles, så vær tydelig og konkret når det gjelder det økonomiske.
Det er fort gjort å gi slipp på det man etter loven har krav på - spesielt for den som har tatt initiativet til skilsmissen. På den annen siden er det ikke sjelden at den forsmådde part vil hevne seg ved å forsøke og legge  motparten i økonomisk ruin.
Gjør derfor delingen så rettferdig som mulig.

Bli enige om hvordan dere skal dele kostnadene i skilsmisseprosessen. Under separasjonen er dere fortsatt gift, og har plikt til delvis å forsørge hverandre.

Felleseie

Den som tjener mest kan godt vært litt sjenerøs når det gjelder materielle ting.
Ved en skilsmisse har hver av partene rett på halvparten av felles samlet formue slik den var den dagen dere leverte separasjons- eller skilsmissesøknaden.

© Getty

Slik fellesformue kalles felleseie, og dette skal deles etter likedelingsregelen. I felleseiet inkluderes ikke eiendom som falt inn under avtalen om særeie inngått da dere giftet dere, eller det dere har fått i gave eller arv.

Del opp innbo og andre eiendeler. Sjekk din privatøkonomi nøye, for det blir dyrere å bo alene. Sett opp et husholdningsbudsjett.

Vær obs på pensjon

Dere har ikke rett på hverandres tjenestepensjoner. Vær imidlertid ekstra oppmerksom på at private pensjonsforsikringer hører til under felleseiet dersom dere ikke har gjort avtale om annet.

Boet

Få takst på dere felles hjem hvis en av dere skal fortsette å bo der. Den som flytter har ikke krav på halvparten av verdien, men på halvparten av det som hadde blitt igjen etter et salg når avgifter, skatter og meklerhonorar er trukket fra. Den som beholder boligen må ta på seg disse kostnadene i fremtiden.

© Getty

Ta kontakt med banken for å endre eventuelle lån hvis en av dere skal overta huset. Dersom dette er deg, må du godkjennes som eneste lånetager, og du må kanskje låne mer penger.

Se opp for undergraving

Man regner jo ikke med at den man har elsket kan oppføre seg ille, men det finnes dem som ved en skilsmisse gir bort deler av det felles boet. Dette kalles undergraving av felleseiet, og dersom slik skjer de 3 siste årene før en skilsmissen, kan man kreve kompensasjon når boet skal deles. Har du mistanke om at din mann har gjort noe slik bør du oppsøke en advokat.

Hvis du har inntekt under en viss beløpsgrense kan du har krav på fri rettshjelp ved f.eks. advokatutgifter.

Samboere

Har dere vært samboere? Da har du vært fornuftig dersom du har gyldige avtaler fra da dere flyttet sammen, ellers har du ikke rett på mer enn halvparten av det innboet og husværet som ble kjøpt til felles bruk. Dette gjelder imidlertid ikke hvis en av dere bodde i husværet før dere flyttet sammen.

© tara.no

Som samboer har du heller ingen lovlige krav på andre felles inntekter. Den som har betalt f.eks. mat og andre løpende utgifter stiller ofte svakere ved en separasjon enn den som har betalt ned på gjeld på bolig.

Underholdsbidrag

Underholdsbidrag gis sjelden i Norge, men når ektefeller flytter fra hverandre, blir separert eller skilt, kan den ene i enkelte tilfeller søker underholdsbidrag fra den andre hvis søkerens evne til å forsørge seg selv er blitt dårligere på grunn av ekteskapet eller omsorgen for barn.

Også i andre tilfeller kan det gis bidrag når særlige grunner foreligger. Slikt bidrag løper vanligvis i inntil 3 år , men kan også fastsettes uten tidsbegrensning dersom ekteskapet har vært langvarig. Partene kan avtale bidraget seg imellom, eller be trygdekontoret eller domstolen fastsette det.

Barnebidrag

Dersom barna bor hos deg skal faren til barna betale underholdsbidrag for barna. Beløpet kan dere bestemme selv, eller med hjelp fra en advokat. Hvis dere ikke blir enige kan trygdekontorte bestemme størrelsen på beløpet. Dette underholdsbilaget skal betales til barnet eller barna er 18 år gamle.

© tara.no

Stønader

Det finnes mange andre støtteordninger hvis du blir aleneforelder (eventuelt også når du er separert): Overgangsstønad, stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad, tilskudd til flytting for å komme i arbeid, i tillegg til at du har krav på utvidet barnetrygd, og i visse tilfeller ekstra småbarnstillegg.

Som aleneforsørger kommer du også i skatteklasse 2, noe som gir deg lavere skatt.

Seneste

Kanskje er du også interessert i...