Hvorfor gråter vi egentlig?
© Anna-Julia Granberg Blunderbuss

Hvorfor gråter vi egentlig?

Silje Baarli Salvesen har alltid hatt lett for å ty til tårene. Da pandemien ga litt tid til overs, besluttet hun å gjøre et dypdykk i fenomenet gråt. Lærdommen ble at menneskets gråt fortsatt er mye av et mysterium.

6. juli 2023 av Tone Solberg

Silje Baarli Salvesen

Alder: 41 Bor: I Drammen Familie: Gift, datter på åtte år og en sønn på fem år 

Yrke: Helsesykepleier Sosiale medier: Facebook og LinkedIn

Aktuell: Har nylig gitt ut boken «Gråt – om tårer som berører, engasjerer og provoserer» (Cappelen Damm) 

- Temaet gråt innebærer så mye

Det er ikke bare egen tilbøyelighet til å ta til tårene som har gitt Silje et engasjert forhold til gråt. Etter ni år som sykepleier på barneavdeling, fire år som familieveileder i barnevernstjenesten og nå som helsesykepleier på en barne- og ungdomsskole, har hun hele sitt yrkesliv vært omgitt av gråt. Tre år etter at landet ble nedstengt på grunn av pandemien, kan hun ganske stolt holde boken «Gråt – om tårer som berører, engasjerer og provoserer» mellom hendene.

På spørsmålet om hvordan hun kom på å skrive en hel bok om gråt, svarer hun:

Av en eller annen grunn så tenker jeg ofte «i bøker». Jeg får en idé i hodet som jeg tenker at kan bli en bok. Ofte tenker jeg bok når jeg for eksempel er på joggetur. Ideen om gråt hadde jeg hatt en stund. 

Pandemien, da trening og sosialt liv ble avlyst, gjorde at jeg fikk frigjort litt tid til å skrive. I starten skrev jeg bare for min egen del. Etter å ha skrevet i tre–fire måneder, og jeg hadde et godt «skjelett» på boka, tok jeg sjansen på å sende det til Cappelen Damm. Redaksjonssjefen likte ideen umiddelbart. Jeg fikk både intensjonsavtale og en redaktør å samarbeide med.

Som småbarnsmor med 80 prosent stilling som helsesykepleier, måtte jobben gjøres etter at barna var lagt. Det ga henne et par timer til rådighet hver kveld. Hun innså snart at det var mye research som måtte gjøres. Like fullt var arbeidet hele tiden lystbetont. 

Jeg har kost meg med å finne artikler, bøker og podkaster om gråt, og kunne lett ha skrevet et par kapitler til om temaet fordi gråt innebærer så mye, og så mange aspekter ved å være menneske. Det var lite litteratur tilgjengelig på norsk, men jeg har lest flere engelsk bøker, blant annet av den nederlandske psykologiprofessoren Ad Vingerhoets. Han er den som i nyere tid har forket mest på gråt. 

Hva forskere lenge har visst om gråt, er at den er en refleks fra det autonome nervesystemet. Det vil si at den ikke er viljestyrt. I boken forklarer Silje Baarli Salvesen det slik:

– Gråt er ett av seks følelsesuttrykk som ligger i DNA-et til alle mennesker. De andre fem følelsesuttrykkene er latter, sinne, angst, overraskelse og avsky. Det varierer mellom mennesker hvor fremtredende disse utrykkene er. Hormoner, kjønn, tilknytning, livserfaring, normer, miljø og kultur har mye å si for hva vi gråter av. I tillegg påvirker gener og personligheten vår hvor tilbøyelig vi er til å gråte, hva vi gråter av og hvor ofte vi gråter. Vi gråter hele livet, men frekvens og årsak endrer seg med alderen. Det er ulikt hvor, når, hvorfor og hvor mye vi gråter.


Derfor gråter vi

Hva skjer i kroppen: Hvorfor gråter noen lettere enn andre? Og hva skjer i kroppen når vi gråter – og etterpå? Silje brukte pandemien til å dykke ned i mysteriet. 

© Getty Images

«Når vi gråter, reduseres stresshormonet kortisol, mens oksytocin og endorfin frigjøres. Gråt er en naturlig smertestiller» 

- Det skjer en frigjøring 

Gråten er kommunikasjon til omgivelsene og til oss selv. Den sørger også for menneskehetens overlevelse ved å skape kontakt. Det er gjennom gråten det lille barnet får dekket sine behov. Gråten vekker omsorg og trøst fra omgivelsene, men trøst kan også oppleves både pinlig og problematisk, siden det eksisterer ulike holdninger til gråt. 

Helt tilbake til den greske antikken har filosofer vært opptatt av gråt. Det ligger i menneskets natur å reagere når andre gråter. Gråt fremmer sympati og kan virke som et sosialt lim som knytter mennesker sammen. Tårer hos andre vekker et ubehag i oss som fører til at omsorgssystemet vårt blir arkivert, og vi blir mer empatisk inn- stilt. Allerede 350 år fvt. hevdet Aristoteles at gråt kunne gi en utløsning av de vonde følelsene. Tårene renset sjelen og spylte ut de vonde følelsene, slik at man reduserte spenninger og opplevde en fysisk lettelse i kroppen.

Selv om de fleste dyrearter har tårekanaler og kan virke som de gråter, er det bare mennesket som gråter emosjonelle tårer, det vil si tårer som fremprovoseres. Omfattende forskning på gråt er ennå i en begynnerfase. På mange måter er menneskets gråt fortsatt et mysterium. Til nå er det imidlertid enighet om to grunnleggende teorier om hvorfor vi gråter følelsestårer. Den første beskriver gråten som signal til omverdenen om hvordan vi har det. Vi ønsker å vise følelsene våre og få hjelp og trøst.

Den andre teorien beskriver gråt som en sikkerhetsventil når følelsene blir sterke og oppleves overveldende. Det vil si at gråten hjelper oss å bearbeide følelsene våre på egenhånd. Når vi gråter, reduseres stresshormonet kortisol. Det skjer en frigjøring av blant annet hormonet oksytocin og det naturlige opiodet endorfin, som er kroppens egen morfin. Dette gjør at vi kan oppleve reduksjon av smerte og en følelse av eufori.

Jeg har alltid vært bevisst at jeg har lett for å gråte, og har tidli- gere vært flau over det, innrømmer Silje. – Nå er jeg mer avslappet til det, og tenker at det ikke er så farlig om noen ser at jeg gråter. Å være sykepleier er et yrke med høye emosjonelle krav, det vil si at man forholder seg til andres sterke følelser. Ved å jobbe tett på mennesker og bistå dem i små og store kriser, og i alle spekter av følelser, blir man godt vant til å møte mennesker som gråter. Dette har nok også påvirket hvordan jeg tenker at gråt er et helt normalt, naturlig og viktig følelsesuttrykk, og at jeg undrer meg over at det for noen er mye skam knyttet til gråt. 

Gråtens årsak er lik

Den amerikanske psykologen Alvin Borgquist var på starten av 1900-tallet den første som studerte gråt mer systematisk. Han gjennomførte ulike studier, blant annet ved å sende spørreskjemaer med antropologer og misjonærer for å finne ut hvordan det sto til med gråten i andre deler av verden. Borgquist sammenlignet svarene han fikk, blant annet fra Afrika og Asia, med en kontrollstudie utført av 200 amerikanske kolleger, og fant ut at årsakene til gråt et bemerkelsesverdig like over hele kloden. Han konkluderte med tre hovedårsaker til at mennesker gråter, nemlig tristhet og sorg, sinne – og glede. Og at gråten kan oppstå når følelsen overgår en viss intensitet. Borgquist fant også ut at følelsene av hjelpeløshet, håpløshet, frykt eller sympati ofte var til stede hos de gråtende. 

gråt

Om fenomenet gråt: «Gråt. Om tårer som berører, engasjerer og provoserer. Kr 379. Cappelen Damm. 

© Cappelen Damm

Kult å vite om gråt

Den tyske adferdsforskeren Kathleen Wermke undersøkte gråt hos nyfødte. Sammen med forskerteamet fant hun ut at tre– fem dager gamle babyer etterlignet de lydene de hadde hørt i magen. Tyske og franske babyer gråter i samme tonefallet som mor snakker. Franske babyer gråter med et oppadgående tone- fall, slik at gråten høres ut som et spørsmål. Tyske babyer gråter derimot med et mer nedadgående tonefall, som g jør at de høres mer bestemte ut.

På Dropin-legene.no har de regnet seg frem til at en times gråt forbrenner mellom 120 og 240 kalorier.

Krokodiller har siden middelalderen hatt rykte på seg for å gråte. Før i tiden trodde man at det hadde å g jøre med ekstremt manipulerende sjøudyr. Denne troen førte til at krokodilletårer ble et vanlig begrep for å beskrive manipulerende og falske tårer. I dag mener forskerne at krokodillens tårer skyldes et høyt luft- trykk i tårekanalen som får tårene til å boble ut av øynene på krokodillene når de spiser.

Gråtekone er et gammelt yrke: en kvinne som får betalt for å gråte og hyle i forbindelse med dødsfall og begravelser. Oppfatningen var at det hjalp den avdødes sjel på reisen til den andre siden. Tradisjonen med gråtekoner stammer fra oldtiden, og er nevnt flere steder i Bibelen. De siste gråtekonene i Norge jobbet i Bergen på 1800-tallet. 

Fakta om tårer

I tillegg til salt og sukker inneholder tårene dine blant annet naturlig antibiotika, smertestillende stoffer og proteiner som forteller som farlige sykdommer

Tårer inneholder enzymet lysozym, som dreper bakterier ved å bryte ned cellevegger. Dermed holder lysozym øyet fritt for infeksjoner.

I de tårene du feller når du er trist, finnes en spesiell type smertestillende peptider. Enkefaliner blokkerer signaler fra nerver som føler smerte. 

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...