BOKAKTUELL PSYKOLOG:  Vi har potensialet for å kunne leve det gode liv. Vi kan lære oss å ikke bry oss om tingene som ikke betyr noe. Vi kan lære oss begrensningens kunst, sier psykolog Carina Carl.

© Kagge Forlag

Hvordan hadde du hatt det om du tenkte mindre – og fokuserte bedre?

I denne boka lærer psykolog Carina Carl deg enkle metoder for å styre tankene og oppmerksomheten, så du kan bruke kapasiteten din på det som gir deg mest i livet.

14. august 2023 av Gunnhild Bjørnsti

Kort fortalt, - hva er begrensningens kunst?

–Være bevisst på hva som skal få oppta vår mest dyrebare men begrenset ressurs: oppmerksomheten.

Kan du fortelle hvordan du selv etterlever dette, f.eks. i løpet av en dag?

–Jeg er selektiv i hva jeg tar inn, tilbringer tid i stillhet, oppsøker natur og vil heller gå glipp av fremfor å få med meg alt. Jeg vil være tilstede i samtaler og menneskemøter, det er det fineste vi kan gi hverandre og vi merker når mennesket snakker med er et annet sted i tankene.

Hvordan kommer pusten inn som ledesnor?

–Pusten gir tilgang til et stille rom, et stødig sete, og virker på nervesystemet. Dyp og rolig pust stimulerer det beroligende nervesystemet – som enkelt forklart gjør at vi tenker klarere – hvilket legger til rette for gode beslutninger.

Hva med yoga og pusteøvelser som hjelpemidler?

–Det er nyttig for å øve som formell og konkret praksis. Stillingene i yoga kan ses som situasjoner i livet hvor vi øver på å finne dybde i pusten selv om posisjonen er utfordrende å holde. 

LÆR DEG TEKNIKKER: Tenk mindre, fokuser bedre, av forfatter Carina Carl utgitt på Kagge Forlag, 399 kr

© Kagge forlag

ENKEL PUSTEØVELSE

Flytt oppmerksomheten til pusten, og legge merke til hvordan pusten din beveger seg akkurat nå. Videre kan du forlenge hvert pust en anelse, både når du puster inn og når du puster ut. Legg merke til hvordan det oppleves å gi deg selv anledning til å vie oppmerksomheten mot bare pusting, og effekten av å puste dypt og rolig. Hold fokuset så lenge du ønsker.

«Det gode liv» og «meningen med livet» er dypt tema. Har moderne mennesker tid til refleksjon?

–Vi har tid hvis vi prioriterer hvilket muligens valg å prioritere det som betyr mest, og da naturlig velge noe bort.

Kan vi faktisk velge mer av det som gir energi og glede?

–Energi kan skapes i likhet med glede. Vi kan øke innholdet av det som stimulerer til det vi søker.

Ser du på dine verktøy og bevisstgjøring som morgendagens «selvmedisinering»?

–Det er opp til den enkelte å vurdere, alle er selv eksperter i eget liv, men jeg reflekterer gjerne med deg.

Vi trenger tilgang til å stille rom i oss selv, uavhengig av hvor vi befinner oss og hva som foregår rundt oss.

Stillhet kontra tomhet/kjedsomhet, hva kan vi lære?

–Det kan være mye innsikt i å søke det man helst unngår eller dømmer, vurderer etc og se hva som oppstår ved å være i det.

Flyt er et spennende uttrykk, hvordan vil du beskrive den tilstanden?

–Den amerikanske sosiologen og psykologen Corey LM Keyes har lansert begrepet flow , på norsk kalt «flyt», som handler om en tilstand hvor vi føler at vi fungerer optimalt. De fleste av oss kan tidvis oppleve å bli så i ett med en aktivitet på tid, sted og verden rundt må vike for en dyp tilfredsstillende opplevelse av kontroll, motivasjon, mestring og overskudd. Ifølge Keyes er det følgende forhold som fører til flyt, og de er alle avhengige av hvilke valg vi tar i hverdagen:

1. Engasjement og følelse av mening

Når du har et personlig engasjement og opplever at det du gjør har en hensikt og gir mening for deg og andre.

2. Nærhet til andre mennesker

Når du opplever at mennesker rundt deg, som kjenner deg godt, godtar hele deg – akkurat som du er.

3. Autonomi og mestring

Når du opplever å kunne påvirke – være med på å styre og velge – og få til det du gjør.

En forutsetning for å finne flyt, er at vi får en utfordring som ikke overstiger vår følelse av å ha kontroll. Det varierer fra menneske til menneske når vi opplever å komme i flyt, og det kan også endre seg i tråd med at vi utviklere nye ferdigheter. Mihaly Csikszentmihalyi betegner flyt som nytelse, fryd, kreativitet og prosess hvor vi er fullstendig oppslukt av livet. Ganske interessant er det også at tilstanden, ifølge Csikszentmihalyi, er lik for alle mennesker på tverr av kulturer, kontinenter og alder.

Om Carina Carl

Carina Carl er selvstendig næringsdrivende psykolog (cand.psychol.) med spesialitet i arbeidspsykologi og bestselgende forfatter. Hun har videreutdanning og spesialisering i kognitiv terapi og arbeidspsykologi, og jobber med terapi og coaching, samt kurs og foredrag relatert til psykologi. Carl har også utviklet flere konsepter og produkter i samarbeid med store virksomheter innenlands og utenlands. I tillegg har hun lang erfaring med å undervise gruppetimer i kondisjonsstrening, yoga og mindfulness.

Carina brenner for å gjøre psykologi tilgjengelig for folk flest og for arbeidslivet. Hun er spesielt engasjert i lettere psykiske lidelser og har flere års erfaring med å utvikle kurs og foredrag for bedrifter og privatpersoner.

carinacarl.no

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...