© Svein Finneide

Man får ikke kunnskap om kvinnehelse ved å forske på menn

Mangel på kunnskap i behandlingen av kvinners helse er urettferdig, sier Grete Herlofson som er generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening

6. september 2021 av Tone Solberg

Helt siden starten for 125 år siden har Norske Kvinners Sanitetsforening vært opptatt av kvinnehelse. Engasjementet er ikke mindre i jubileumsåret 2021. Det markeres med en stor kampanje om kvinnehelse

Det handler om likestilling

På spørsmål om hvorfor, svarer generalsekretær Grete Herlofson uten å nøle: – Sanitetetskvinnene er opptatt av kvinnehelse fordi vi er opptatt av likestilling. Tilgang til god helsetjeneste er en grunnleggende del av likestillingen, og er ennå ikke blitt kvinner til del på lik linje med menn. 


Det som både forundrer og opprører Herlofson er nødvendigheten av i 2021 fortsatt å måtte terpe på temaet kvinnehelse.

– Mangel på kunnskap i behandlingen av kvinners helse er urettferdig, fortsetter hun. 

– Rent historisk kan det forklares med at det tidligere var menn som satt i posisjoner som overleger og forskere. Det var de som tok beslutninger om hva det var viktig å forske på. Lenge var det få kvinner i dette sjiktet. Nå er det flere kvinner enn menn som tar doktorgrad innen medisin, uten at det har skjedd merkbare endringer. Med andre ord handler det å fordele forskningsmidler om prioriteringer hvor menns helse fortsatt er begunstiget.

Øremerking av midler til forskningsprosjekter som dreier seg om kvinnehelse er et av nøkkelordene i Herlofsons argumentasjon. Som hun lakonisk kommenterer: 

– Man får ikke kunnskap om kvinnehelse ved å forske på menn. Norske Kvinners Sanitetsforenings bidrag til likestilling på helsefronten er derfor også høyst konkret. Årlig gir organisasjonen 25 millioner til forskning på kvinnehelse, og er den største enkeltaktøren ved siden av offentlige midler. 

KJEMPER FOR KVINNEHELSE: Grete Herlofson er generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening. 

© Svein Finneide

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...