© Björg Thorhallsdottir

"Når du velger kjærlighet i stedet for frykt, så velger du det positive i stedet for det negative"

Björg vil denne gangen ha deg til å velge kjærlighet over frykt. For visste du at du med godhet kan forandre verden.

8. juli 2022 av Björg Thorhallsdottir

Kjærlighet er det motsatte av frykt, og frykt er det motsatte av kjærlighet. Det er to forskjellige måter å være i verden på, og du velger selv hvilken. Og akkurat nå er vi i verden omringet av frykt – frykt for krig, frykt for økonomisk krise, frykt for matvaremangel, frykt for klimaet. Da er det bare ett valg du kan ta som gjør det bedre, og det er å velge kjærlighet.

Du ble jo laget i kjærlighet mens to mennesker elsket. Du ER kjærlighet. Når du velger kjærlighet i stedet for frykt, så velger du det positive i stedet for det negative. Du velger det trygge i stedet for det utrygge. Du velger positivt selvsnakk med varme ord til deg selv i stedet for negative ord fulle av frykt. 

Når du har valgt kjærligheten, velger du tro, håp, fred, glede, lykke og samhørighet. Når du velger frykt, velger du å skylde på andre, panikk, bekymring, hat, mistro og å trekke seg unna hverandre. Det er så mye av sistnevnte i samfunnet nå. Derfor er jeg opptatt av å snakke om å heller velge kjærligheten. For når du gir små drypp av kjærlighet, gir du ikke bare det, du gir også håp til verden. Når du viser kjærlighet, gir du tilbake håpet om at verden er et godt sted å være.

Når du gjør noe godt for andre, produserer hjernen din hormonene serotonin og oxytocin, som får deg til å bli roligere, hjerterytmen går ned og hjertet ditt banker roligere, noe forskerne mener gjør at du lever lengre – du skaper gledeshormoner i hjernen din. Når andre mennesker ser at du gjør godt og er snill, så skapes det samme i dem også, det påvirker positivt og gir dem håp.

Så derfor er det viktigere enn på lenge å velge kjærligheten.

På engelsk heter det «act of kindness», og hvis du går inn på for eksempel YouTube og søker på «random acts of kindness», så er det nesten umulig å ikke bli rørt og ta til tårene når du ser fremmede gjøre snille handlinger for sine medmennesker. Og når du gråter fordi du blir rørt, produserer du lykkehormoner – selv om du bare ser det på en skjerm. Tenk hvor sterkt det da er i virkeligheten.

Du kan gjøre det samme. Om det er det at du holder åpen døren for en annen, eller at du tar med en kaffe til en kollega når du likevel går til kaffeautomaten, om du smiler til postbudet, den butikkansatte eller hvem som helst som er i hverdagen din som du ser ofte, men ikke kjenner, spør hva han eller hun heter sånn at du neste gang kan hilse på vedkommende ved navn og lage en connection. For det er det som er kjærlighet, det skaper vi-et.

Når du gjør dette, er det som ringer i vann. Du lager én ring, som blir til flere ringer, for når du er snill mot noen, så er de snille videre. Da er du faktisk med på å lage verden bedre. Små ting du gjør i hverdagen, endrer verden – og det endrer folk fra å velge frykt til at de begynner å velge kjærlighet.

Og med kjærligheten finnes det fred.

Test deg selv: Er du høysensitiv 

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...