Björg Thorhallsdottir
Vi har et valg:

Bildet er en påminnelse om at hver og en av oss kan velge hvem vi ønsker å være, uavhengig av hvordan verden rundt oss ser ut.

© Kristin Heier/Björg Thorhallsdottir

Du velger hvem du er

Jeg elsker denne gamle indianerhistorien! Den er så enkel. Alle kan relatere seg til den, og forstå budskapet. Vi alle har både det gode og det vonde i oss, og valget om hvem vi ønsker å være, uavhengig av de ulike forutsetningene vi har, er det opp til oss selv å ta.

28. september 2018 av Björg Thorhallsdottir

Bildet er inspirert av en jente jeg møtte, som fortalte om en helt forferdelig barndom, en slik barndom som ingen barn bør oppleve. Den nydelige jenta hadde vært ivaretatt av barnevernet i flere år. Hun hadde vært en Rødhette som kontinuerlig støtte på ulven. Og Rødhette er jo et symbol på en som går i det godes tjeneste.

Etterhvert som hun ble eldre valgte hun av og til det gode, og av og til ulven i form av rus og alt det negative den førte med seg. Og hele tiden har hun valget om hun skal mate den svarte eller den hvite ulven. Valget bestemmer hvilket liv hun får.

Gi tilgivelse

På bildet gir Rødhette kjærlighet til ulven i form av den røde hjerteballongen, jeg tenkte på uttrykket «Kill them with love». Gi tilgivelse, og dermed slipp på alle dem som har såret deg og gjort deg vondt. Kanskje har de ikke engang gjort deg noe fysisk vondt, men har sviktet deg ved å ikke være der for deg når du var som mest sårbar. 

Hvis vi ikke tilgir er det som om vi fortsetter å ta litt gift hver dag, og straffer oss selv – ikke den andre. Tilgivelse slipper oss fri.

Den skjønne jenta har klart seg så bra, og nylig var jeg på avgangsutstillingen hennes i forbindelse med utdanningen hun valgte. For henne har hver dag vært en kamp, men for noen år siden møtte hun noen fantastiske mennesker som ga henne den kjærligheten som hun alltid har lengtet etter.

Vi har et valg – hver eneste dag

Hun har hatt de svarte ulvene så tett innpå seg, men likevel velger hun å vende dem ryggen. Det er ikke noe godt liv å velge, et liv med sinne og bitterhet. Hun – som oss – har begge sidene i seg. Vi alle har et mørke i livet vårt, og tilgang på lyset. Jeg ønsket å lage et bilde som minnet oss på det valget vi har – hver eneste dag!

Bak jenta står den svarte ulven, og dersom de to svarte ulvene møtes, blir det krig.

Den lille jenta er modig som velger å gå mellom dem, og som gir ulven hjertet sitt som tegn på forsoning og tilgivelse.

Bildet er en påminnelse om at hver og en av oss kan velge hvem vi ønsker å være, uavhengig av hvordan verden rundt oss ser ut.

Bjørg Thorhallsdottir kunst
Kunst fra Björg Thohallsdottir © Björg Thorhallsdottir

Seneste

Kanskje er du også interessert i...