Inger Lise Hansen Actis Rusfeltets Samarbeidsorgan
© Actis Rusfeltets Samarbeidsorgan

– Vi ikke er der vi bør være når det kommer til likestilling og like rettigheter

Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis Rusfeltets Samarbeidsorgan, har en klar og tydelig stemme for kvinners rettigheter. På kvinnedagen 8. mars brenner den tidligere KrF-politikerens engasjement for kvinner med rusproblemer.

8. mars 2023 av Gunnhild Bjørnsti

Hva betyr 8. mars i 2023?

– Det er en dag vi må markere at vi ikke er der vi bør være når det kommer til likestilling og like rettigheter. Selv i Norge har vi fortsatt alvorlige utfordringer når det kommer til kvinners rettigheter. Når en av fem kvinner oppgir at de har blitt voldtatt minst en gang i løpet av livet eller når utsatte grupper opplever å bli avvist ved et krisesenter, så er det et alvorlig samfunnsproblem.

Hva er kvinnekamp for deg?

– Det er solidaritet med kvinner over hele verden -–og vår felles kamp for at alle skal ha de samme rettighetene, oppleve den samme likestillingen og ha like muligheter.

Kamp mot kvinnevold er din hjertesak, kan du fortelle hvorfor?

– Ingen skal måtte tåle å bli utsatt for vold. Vold er maktmisbruk som vi ikke skal akseptere under noen omstendighet. Altfor mange gir seg selv skylden for at de blir utsatt for vold og det har de ingen grunn til. Vold er fullt og helt ansvaret til den som utøver volden. Jeg har et ekstra sterkt engasjement for sårbare kvinner som har et rusproblem. De opplever en dobbel avhengighet; de er gjerne avhengig av personen som dealer dop til dem gjennom sitt behov for rus, men også fordi det er kjæresten deres. Disse utsatte kvinnene må få den beskyttelsen de har krav på gjennom et reelt krisesentertilbud. I dag risikerer du som er utsatt for vold og har et rusproblem å bli avvist når du trenger beskyttelse. Det kan vi ikke akseptere.

Norsk Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har lagt frem en ny rapport om omfang av vold og voldtekter i den norske befolkningen. Kan du gi en kommentar?

– Den nye rapporten viser at omfanget av vold og overgrep i befolkningen er høyt – og det er et samfunnsproblem som vi må gjøre noe med. I undersøkelsen forteller halvparten av kvinnene som var voldtatt at de hadde blitt voldtatt før de fylte 18. Om lag halvparten hadde opplevd mer enn én voldtekt, og overgriperen var som regel kjent av offeret; ofte en partner, ekspartner eller venn. Da må vi jobbe med holdningene til nye og voksne generasjoner. Vi kan ikke være bekjent av at så mange opplever slike overgrep.

Hva må gjøres for voldsutsatte kvinner i aktiv rus?

– Regjeringen må sørge for å følge opp stortingsvedtaket fra 2021 som skulle sikre et likeverdig krisesentertilbud for disse utsatte og sårbare kvinnene. Kvinnene i rusmiljøet har ikke tid til å vente enda lenger. Det et alvorlig brudd på rettssikkerheten til disse kvinnene at de ikke har tilgang til et egnet krisesentertilbud. Rusfrihet skal ikke være et kriterium for vern mot vold. Ved å ikke gi disse kvinnene et godt nok tilbud, signaliserer vi også at de må akseptere volden de utsettes for, avslutter Inger Lise Hansen.

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...