© Getty Images

10 tegn på at du trives på jobben

Hvor fornøyd er du med arbeidsplassen din? Kanskje mer enn du tror – se sjekklisten!

14. august 2015 av Maria Lillebo Aavatsmark

Trives du i jobben utfører du arbeidet bedre og mer effektivt enn ansatte som mistrives. Du presterer bedre, og selskapet leverer bedre resultater - altså en vinn-vinn situasjon for både deg og sjefen. 

For å gjøre det godt på jobben er motivasjon helt avgjørende. Motivasjon er drivkraften din mot ett mål. Motivasjon kan deles inn i ytre - og indre motivasjon, der indre motivasjon er din egen motivasjon, at du gjør noe fordi du liker det. Ytre motivasjon er belønninger og eventuelt straff. For å oppnå gode jobbprestasjoner er indre motivasjon viktigere enn ytre motivasjon. Men kombinasjonen av ytre og indre motivasjon er avgjørende for din totale motivasjon.

Opplevelsen av selvbestemmelse - autonomi -  er også en viktig motivasjonsfaktor for norske medarbeidere, ifølge forskning. Europeiske undersøkelser viser også at opplevelsen av selvbestemmelse er høy i de nordiske landene, ifølge professor Bård Kuvaas, ved Handelshøyskolen BI, som forsker på blant annet motivasjon og belønning. 

Derek Irvine, visepresident for kundestrategi og konsulenttjenester i selskapet Globoforce, har publisert en artikkel med en sjekkliste på ti punkter om du trives i jobben.

1. Du har venner på jobben.
Vi ønsker å arbeide med mennesker vi liker og respekterer. 

 2. Du liker å hjelpe dine kollegaer.
Du er like engasjert i deres suksess som i din egen.

3. Tiden på jobb flyr unna.
Du blir ofte overrasket når arbeidsdagen er over. Dagene flyr fordi du er oppslukt med interessante arbeidsoppgaver.

4. Du hater å bli syk, først og fremst fordi dine medarbeidere regner med deg. Du misliker å skuffe andre, selv om du vet at de andre på jobben gjerne stepper inn.

5. I helgene lader du batteriene til mandag. Du ønsker å møte opp frisk og opplagt hver mandag, og har aldri blåmandag.

6. Du deler gjerne suksess med andre.
Du føler ingen trang til å kapre anerkjennelsen alene for å bevise din verdi. Alle spiller jo på samme lag.  

7.  Du yter det lille ekstra.
Det føles helt naturlig for deg å yte mer, og du vil gjerne prestere over det som forventes. 

8. Støy i arbeidsmiljøet plager deg ikke.
I åpne kontorlandskap eller produksjonslokaler er ikke uvanlig med bråk. Trives du på jobben overskygges imidlertid dette fordi du fokuserer på større og viktigere oppgaver.

9. Du er løsningsorientert.
Istedet for å klare på den ødelagte kaffemaskinen, fokuserer du på løsninger for å gjøre arbeidsplassen enda bedre. 

10. Du vet at du er verdsatt på arbeidsplassen og at ditt arbeid utgjør en forskjell. Du klarer å se det store bildet, fordi du forstår at din daglige innsats hjelper selskapet mot målet.

 

Kanskje er du også interessert i...