Erna Solberg bok

Høyres leder og tidligere statsminister Erna Solberg lanserte i dag boken «Veien videre. Politikk for nye utfordringer» hos Kagge Forlag.

© Kagge Forlag

Tidligere statsminister Erna Solberg lanserer ny bok

«Veien videre. Politikk for nye utfordringer»  er tittelen på Erna Solbergs bok som tar for seg Norges utfordringer i tiden fremover – slik hun ser det. – All politikk må utvikle seg i takt med tiden vi lever i, sier Høyres leder.

9. mars 2023 av Gunnhild Bjørnsti

Det er 45 år siden Erna Solberg fikk sitt første politiske verv, nå ser hun fremover mot de neste 45 årene i sin nye bok. Tara har møtt den tidligere statsministeren på boklanseringen hos Kagge Forlag i dag.

En opplagt Erna Solberg, leder av Høyre, er like så engasjert som vi kjenner henne. Hennes engasjement berøres av at nye tider må gi nye politiske svar. I hennes bok, som ble lansert i dag, forteller hun om Norges utfordringer som vi vil stå overfor i årene fremover. Hvilken politikk må føres for at folk skal kunne mestre hverdagen og oppleve frihet i tiden som kommer? Dette er viktige spørsmål som svært mange vil ha svar på.

De lange linjer

Den daglige politiske debatten krever ofte korte uttalelser og spisse debatter.

– Ved å skrive denne boken, ønsker jeg å gå grundigere inn i hvilke drivkrefter som vil påvirke samfunnet vårt de neste tiårene, hvordan ulike saker henger sammen med hverandre og hvordan politikken bør utvikle seg i lys av dette, forklarer Erna Solberg.

Hennes ønske har også vært å skrive en bok som er lett tilgjengelig og som kan inspirere alle som er interessert i politikk til å tenke gjennom hvordan Norge kan møte de nye utfordringene. Å utfordre egne politiske standpunkter, velferd, arbeidskraft og psykisk helse blant ungdom er noen viktige punkter forteller Erna Solberg til Tara.

Politikk i endring

– Det er viktig å hele tiden utfordre gamle politiske standpunkter, også mine egne. Jeg legger i boken vekt på at all politikk må utvikle seg i takt med tiden vi lever i. Når verden rundt oss, teknologi og holdninger endrer seg, må også politikken utvikles. Bare da kan de politiske løsningene fortsette å bidra til at mennesker opplever frihet til å realisere sine drømmer og mulighet til å skape en trygg ramme for seg og sin familie, fortsetter hun.

Velferd

– Jeg har trukket frem en rekke utviklingstrekk som kan utfordre vår velferdsmodell. Det er endringer som treffer mange land, som klimapolitikk og internasjonal krig og konflikt. I tillegg beskrives mer særnorske utfordringer knyttet til petroleumsnæringen, en aldrende befolkning og om globaliseringen vil fortsette å være like gunstig for Norge som før. Viktige konsekvenser av disse endringene, som i stadig større grad vil prege og utfordre oss, er større behov for omstilling og økt mangel på arbeidskraft, påpeker Solberg.

Arbeidskraft 

– Det å mobilisere en større andel av den norske befolkningen til å arbeide vil være til alles fordel. Det vil bety mye for de som ønsker å bidra mer, og det vil gjøre det mulig å bygge det norske velferdssamfunnet enda bedre. Det vil også bidra til å løse utfordringer grunnet økt mangel på arbeidskraft. Jeg er opptatt av ungdommens utfordringer, psykiske helseutfordringer, behovet for et mer aldersvennlig samfunn hvor flere kan jobbe lenger, hvordan det kan skapes flere veier inn i arbeidslivet for de som har falt utenfor, integrering av flyktninger og innvandrere, samt arbeidet for å få flere i jobb og færre på uføretrygd.

I denne delen av boken tar Solberg særlig opp utfordringene med mangel på arbeidskraft i offentlig sektor. Hun diskuterer behovet for reformer og effektivisering, viktigheten av mindre sentral detaljstyring og mer lokal handlefrihet, behovet for bedre samarbeid mellom offentlig og privat sektor, samt ønsket om mer valgfrihet i velferden.

Saken fortsetter under bildet.

Erna Solberg Gunnhild Bjørnsti

Gunnhild Bjørnsti fra Tara møtte Erna Solberg på boklanseringen for en prat om hvordan Høyres leder ser for seg Norges fremtid – i bokform. 

© Kagge Forlag

Grønne løsninger og samarbeid

Omstilling i næringslivet, viktigheten av grønne løsninger i fremtiden og betydningen av eierskap skriver også Erna Solberg om i boken. Hun understreker behovet for norsk, privat eierskap, men også hvorfor hun har blitt mer positiv til offentlig eierskap de seneste årene. Blant annet trekker hun frem:

– Det bør bli en tøffere dialog med UH-sektoren for å prioritere STEM-fag (science, technology, engineering, mathematics) som Norge trenger til omstillingen vi skal gjennom.

Vi må være mer positive til å vurdere statlig eierskap på grunn av økt konfliktnivå med Kina og Russland.

Pandemien viste oss hvor viktig tilliten i samfunnet kan være. Det er en kvalitet ved det norske samfunnet som hele tiden utfordres, og som alltid må vernes om. Her trekker Solberg frem hvordan en mer polarisert samfunnsdebatt kan skade tilliten, krefter utenfor Norge som ønsker å ødelegge tilliten i samfunnet og to konkrete temaer hvor debattene ofte spisser seg til og kan utfordre samholdet. Det dreier seg om nyfattigdommen og distriktsutfordringene.

Vi bør være åpne for å øke barnetrygden og skattlegge den. Da vil mer av pengene komme frem til de som trenger dem mest. Og distriktene bør åpne opp for mer omstilling og la arbeidskraft forflytte seg til nye bedrifter i distriktene, og det trengs mer urbane sentre i alle landsdeler for å få en mer balansert befolkningsutvikling mellom landsdelene, avslutter Erna Solberg.

Erna Solberg (62)

Leder av Høyre

Norges lengstsittende statsminister fra Høyre (2013–2021)

Gift med Sindre Finnes, to barn

Kåret til Årets Bergenser (2002)

Kommandør av St. Olavs Orden (2005)

Kong Harald Vs jubileumsmedalje (1991–2016)

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...