fullmånen påvirker humøret
Fullmånen og mennesket:

Mange mennesker føler ofte at humøret kan endre seg for eksempel ved fullmåne. Men har det noe for seg?

© Getty Images

Visste du at månen faktisk kan påvirke mennesker?

Månen har alltid fascinert menneskene, og nå har danske forskere slått fast at månen ikke bare styrer tidevannet, men også kan endre adferden til barn.

21. januar 2019 av Gitte Høj, Åshild Breian, Merethe Hommelsgård og Anette Skonseng

Menneskene og månen

Søvnløshet rundt fullmåne er ganske vanlig, men ikke noe mange snakker om. Når månen er full kommer det selvfølgelig mer lys inn på soverommet, som igjen legge en demper på produksjonen av sovehormonet. Men kan det være noe mer også?

Månen trekker i alt på jorda

Det er kanskje ikke så rart at vi mennesker alltid har vært nysgjerrige på månen. To ganger i døgnet flytter månen nok vann på jorda til å fylle alle verdenshav.

– Månen trekker i alt på jorda. Det finnes ikke bare tidevann, men både tideluft og tidejord også, forklarer astrofysiker Erik Newth.

– Faktisk hever og senker bakken seg hele 37 centimeter to ganger om dagen, forklarer han.

månen påvirker
Månen styrer over barna:

Danske forskerer slått fast at barn faktisk kan endre adferd ved fullmåne. Kanskje det er derfor leggestunden ble ekstra kaotisk her om dagen?

© Getty Images

Månen påvirker barna

Men det er ikke bare jord, luft og vann som påvirkes av den. Nå har danske forskere slått fast at barn faktisk kan endre adferd ved fullmåne. 

795 skolebarn ble fulgt gjennom ni månesykluser. Regelmessige blodprøver og observasjoner av blodtrykk, søvn og aktivitetsnivå viste at barna i snitt var noe mindre aktive ved fullmåne sammenlignet med aktivitetsnivået ved nymåne. I tillegg sov de litt lengre og hadde høyere blodtrykk og blodsukkernivå rundt fullmåne. 

Skyldes det evolusjonen?

Noe av forklaringen til skolebarna kan kanskje hentes fra evolusjonshistoriens spede begynnelse da månelys kunne bety vinn eller forsvinn for små dyr. Da månelyset skinte på sitt meste ved fullmåne var det lettere for rovdyr å få øye på de små skapningene, de var derfor mindre aktive og sov lengre, helt til nymånen og mørkere tider kom.

Også den dag i dag finnes det primitive vesener dypt nede i havet som styrer livet sitt etter månen og gyter kun når det er fullmåne. 

Vi kan derfor med sikkerhet si at det må være en eller annen form for synergi mellom månen og levende vesner.

VIsste du?

Månegalskap var en diagnose!

Det engelske ordet for galskap er "lunacy", etter "luna" som betyr måne på latinsk. Man risikerte sinnsykehus for månesyke før i tiden. I dag gir vi heldigvis ikke månen skylden for psykiske lidelser.

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...