Slik unngår du å bli misunnelig

Er du ofte misunnelig? Ta tak i den ubehagelige følelsen, og føl deg mer raus og fri.

15. desember 2014 av Anne-Karine Strøm

Å være misunnelig er skambelagt, selv om det er dypt menneskelig. Men behandler du misunnelsen på riktig måte, kan du snu den til rauset.

Mindreverdighetskomplekser

- For å sprenge misunnelsestabuet, må man være åpen om sin egen sårbarhet og akseptere alle nyanser som vi mennesker har. Det er utfordrende, fordi vi lever i et samfunn hvor vi skal være vellykkede, fremgangsrike, klare alt og prestere - samtidig som vi stadig oppfordres til å tenke positivt. Siden misunnelse regnes som en negativ egenskap, prøver vi i stedet å fornekte følelsen så godt vi kan, sier psykolog Sondre Risholm Liverød.

Misunnelsen skjuler ofte en følelse av mindreverdighet. Vi sammenligner oss med andre - oftest mennesker på vår egen alder - og i lys av deres suksesser og ferdigheter, glemmer vi å sette pris på det vi selv oppnår, men devaluerer i steden våre egne egenskaper.

Sammenligner oss med jevnaldrende

At vi lever i et likhetssamfunn, kan øke opplevelsen av misunnelse. Vi opplever det som riktig og "rettferdig" at vi skal kunne oppnå de samme godene og fordelene som andre på vår egen alder. Når det ikke er tilfelle, kan misunnelsen blomstre opp.

- At følelsen først og fremst er rettet mot ens jevnaldrende, gjør det nærliggende å anta at den har utgangspunkt i en underliggende oppfatning av ”rettferdighet”, eller tanken om lønn som fortjent, sier Risholm Liverød.

Kur mot misunnelse

Den beste kuren mot misunnelse er engasjere seg i sitt eget liv, og fokusere på sin egen innsats og mål, og ikke være så opptatt av å sammenligne seg selv med andre. 

- Om vi innser at den ubehagelige misunnelsen handler om oss selv, kan vi ta ansvar og bli friere mennesker. Det gjør oss sannere og mer sjenerøse, sier siviløkonom, journalist og forfatter Kathrine Aspaas (47).

Hun står frem med sin egen misunnelse i boken "Raushetens tid" fra 2012. Der forteller hun om sitt eget bunnpunkt, og hvordan det ble starten på et friere og sannere liv. For hun var slett ikke alene om å føle seg holdt tilbake av misunnelsen.

Les mer grundig om dette temaet: Fra misunnelig til fri

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...