© Hilde Brevig / Björg Thorhallsdottir

"Vi er alle ulike og har forskjellige verdier, men ikke sammenlign deg med andre"

Vær deg, vær sann mot deg selv! Men det er vanskelig å være sann mot en selv, når man ikke vet hvem man er.

11. mai 2023 av Björg Thorhallsdottir

Det er bare 10 prosent av befolkningen som har spurt seg selv «hva er mine grunnverdier?» Og det er bare når du vet hva som er viktigst for deg, at du får kalibrert kompasset ditt – og dermed vet hvor du skal gå. 

Vi har så ekstremt mange valg hver eneste dag. Det sies at vi har gjennomsnittlig 200 valg hver dag bare når det kommer til mat. Når du har grunnverdiene dine sortert, blir det så mye lettere å velge – og være tro mot deg selv. Det kan være vanskelig å velge når verdiene du har pålagt deg selv, egentlig er noen andre sine, basert på hvordan de tenker du skal oppføre deg, og hva de forventer av deg.

Sett deg ned og tenk nøye igjennom hva som virkelig stritter imot dine verdier. For eksempel om du skulle fortalt en løgn, rødmer du og går pulsen opp? Da er en av dine grunnverdier sannhet og ærlighet, og det vil være viktig for deg å ha mennesker rundt deg både på jobb og privat som er ærlige. 

Slik kan vi gå igjennom ulike ord, for eksempel frihet – hvordan har jeg det når andre bestemmer over meg, om jeg må være på et kontor mellom 09.00 og 16.00 og ha et par ukers ferie i fellesferien? For noen gir det trygghet, for andre gir det ufrihet fordi friheten er viktigere enn frykten. 

Vi er alle ulike og har forskjellige verdier, men ikke sammenlign deg med andre, for du klarer kun å finne dine verdier når du er ikke-dømmende mot deg selv.

Sett ord på verdiene dine, og skriv dem opp. Jeg har skrevet mine på en lapp jeg har i lommeboka, så når jeg blir usikker finner jeg lappen og går igjennom dem. 

For meg er kjærlighet utrolig viktig, så jeg tenker alltid etter hvilket av valgene det ligger kjærlighet i. Hvilket av valgene ligger det glede i og i hvilket ligger det frihet.

Og på den måten er det mye lettere for meg å være meg og ha det godt, for det er ikke noe godt å være i verden når du går på tross av verdiene dine. 

Vi er opptatt av å være en del av flokken, og velger derfor ofte det som flokken velger. Men det skal vi ikke dømme noen for, for i oss ligger det gode gamle steinalder-gener. 

Når vi tar et valg som kanskje er annerledes enn det flokken velger, får vi reell dødsangst, fordi den som fra gammelt av ikke hadde en flokk, døde. Så det er ikke så rart at det er lett å velge det samme som flokken. 

Men når vi blir bevisste på det, blir det lettere. For om du velger mennesker som har de samme grunnverdiene som deg, har du det godt. Og livet ditt er godt. Men om du velger mennesker rundt deg som har andre grunnverdier, og som går på tross av dine, sier det seg selv at det ikke blir et lykkelig liv. 

Så bruk tid på å virkelig kjenne etter hva som er dine grunnverdier. På den måten kalibrerer du kompasset ditt. Det styrer deg gjennom alle valgene du tar hver dag. 

For husk at livet ditt er summen av alle valg du har tatt – og fremtiden din er summen av alle valg du velger å ta. Du er kaptein på egen skute på livets hav, og passasjerene er alle de menneskene du er glad i. Du kommer til å gi dem en vakker reise på ditt skip – når du styrer det dit hvor det er godt å være deg.

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...