Slik blir du kvitt sosial angst

Det er hjelp å få for deg som sliter med sosial angst, men da må du tørre å utfordre deg selv.

21. oktober 2015 av Kristine S. Henningsen

Du skal på fest og skrekkscenarioene manes frem i hodet. Du forestiller deg at ingen snakker med deg, at du blir stående alene med glasset ditt i kroken.

Hvordan kan du få bukt med din sosiale angst?

Blir en fobi

Sosial angst, eller sosial fobi, betyr å være redd for sosiale sammenkomster. Alle kan vi kjenne på spenning og ubehag før vi skal møte nye mennesker.

Det er når det blir livsbegrensende at man kaller det en fobi, når du opplever hver sosiale sammenkomst som et sammenhengende ubehag og heller velger å bli hjemme. Hva skyldes så denne fobien, og når oppstår den?

– Det er mange årsaker til og grader av sosial fobi, sier psykologspesialist Harald Holthe.

– Det vi vet er at den starter tidlig, gjerne i barne- og ungdomsårene. Foreldrene kan for eksempel stadig komme med formaninger om hvordan barnet skal oppføre seg med andre, og advarsler om hvordan de andre vil reagere hvis barnet ikke oppfører seg sånn og slik.

Ond sirkel

Barnet kan bli mer opptatt av å oppføre seg slik foreldrene har sagt, og uten at det føles naturlig, og hele situasjonen blir vanskelig.

Så begynner de å bekymre seg for neste lignende situasjon, og den onde sirkelen er i gang.

På skolen fortsetter kravene om å prestere, også sosialt, og usikkerheten og ubehaget kan utvikle seg til en fobi. 

Vonde erfaringer

Den sosiale angsten er ofte basert på tidligere vonde erfaringer. Hjernen skaper skrekkscenarioer ut fra disse erfaringene og lager bilder av at man blir ydmyket eller utstøtt.

– Hjernen maner frem bilder av det verste som kan skje. Enten at du får alt rampelyset på deg og så sier eller gjør du noe kjempedumt – eller at ingen ser deg i det hele tatt. Så ender det med at du piner deg gjennom hele selskapet, uten å ha glede av det, eller du velger å bli hjemme. Dermed forsterkes problemet og angsten vokser.

Kanskje står du med hendene på ryggen for å skjule at du skjelver på hendene, noen ser rart på deg, og så settes det rett i din egen virkelighetstolkning: Ja vel, så de ser rart på meg, det er ikke bare noe jeg innbiller meg.

Så unngår du sosiale situasjoner og fobien forsterkes, sier psykolog og medforfatter av «Angstens Røtter – eksistensiell forståelse og håndtering», Grethe Nordhelle.

Symptomangst

Nordhelle sier den sosiale angsten er en symptomangst, det vil si et symptom på en dypere angst.

– Sosial angst stammer gjerne fra et lavt selvbilde. Derfor hjelper det ikke bare å jobbe med den sosiale angsten, for den vil bare delvis fjerne symptomet, men ikke årsaken. Man bør jobbe med å bygge opp selvbildet, enten på egen hånd eller gjennom terapi.

Angsten kan bunne i en dypereliggende angst for ikke å være bra nok, og en redsel for å bli avvist og såret. Man sammenligner seg med andre og føler seg ikke like verdifull.

Man må ta tak i angstens røtter og stille seg spørsmålene: Hva er det jeg tenker som gjør meg så redd? Er dette i tråd med virkeligheten? Hva er det verste som kan skje når jeg drar på den festen?

Trene på sosialt liv

Parallelt er det viktig å trene seg på sosiale arenaer, gjennom såkalt eksponeringsterapi.

– Man kan trene seg på samme måte som man gjør med andre fobier, for eksempel flyskrekk. Man møter de farefylte situasjonene trinn for trinn, på en mest mulig trygg og kontrollert måte. Hvis man unngår situasjonene helt, vokser angsten seg større i kroppen. Det er viktig å få nye erfaringer som kan legge seg i lag oppå de gamle, vonde erfaringene, sier Nordhelle.

Holthe mener også eksponeringsterapi er veien å gå for å få bukt med den sosiale angsten.

– Det er viktig å tørre å utfordre seg selv til å gå i selskapet og på den måten få nye erfaringer, sier psykologen.

– Du må rette blikket utover og se det som virkelig foregår rundt deg, fremfor å bare fokusere på dine indre, kroppslige reaksjoner og hvordan du kan skjule disse. Kanskje er det noen der som viser at de virkelig liker deg? Eller du oppdager at andre ikke er så opptatt av deg som du tror?

REDD:
REDD:

Lar du være å gå på fest fordi du er redd for å bli sittende alene i en krok? 

Kanskje er du også interessert i...