Mens vi venter på IKEA

Tara-peuten flytter fra Gravlunden til Grønland og oppdager at hun plutselig trenger gardiner...

2. september 2014 av Siri Høstmælingen

Kanskje er du også interessert i...