© Getty

Slik rydder du i forsikringene

Gå igjennom forsikringene dine før ulykken inntreffer og det er for sent.

23. februar 2011 av Marit Lien

Slik rydder du i forsikringene

Det er ofte først når sykdom eller ulykke rammer at man tar seg tid til å lese igjennom forsikringspapirene. Å gjøre det i forkant kan spare en for mange bekymringer.

Forsikringer kan være kompliserte, og det kan være vanskelig å identifisere forsikringsbehovene man har. Men ønsker du et økonomisk sikkerhetsnett må du tenke igjennom disse tingene, og stille deg spørsmålene:

 • Hvilke levestandard kan du holde dersom du blir arbeidsufør?
 • Hva blir de økonomiske konsekvensene dersom du eller partneren din faller fra?
 • Er verdifulle gjenstander forsikret?
 • Og; er barna godt forsikret?

Ulike offentlige ordninger dekker det mest grunnleggende hvis det skjer noe med barna, men det offentlige vil neppe bidra med penger som gir økonomisk fleksibilitet senere i livet. Trygg økonomi må man selv ta ansvaret for.

Finn ut hva forsikringene dine faktisk dekker, og hvilke forholdsregler du må ta for å være innenfor dekning.
Mange forsikringer er like, men det er også betydelige forskjeller som mange ikke blir klar over før ulykken inntreffer. Husk derfor å sammenligne både forsikringsvilkår og priser hos de forskjellige forsikringsselskapene.

Mange er også overforsikret på enkelte områder. Noen har forsikringer gjennom jobben som de også har tegnet privat, og noen er på enkelte områder forsikret gjennom partneren.

Taras beste forsikringsråd

© Getty

 

 • Sjekk hvilke forsikringer du har gjennom jobben og vurder hvilke forsikringer du behøver i tillegg.
 • Sjekk om dine medlemsskap i foreninger og organisasjoner gir rimeligere forsikringer.
 • Etabler pensjons- og livsforsikring så tidlig som mulig - det blir billigst.
 • Sørg for at du kjenner innholdet i forsikringsavtalene dine.
 • Vær prisbevisst og hent gjerne inn flere tilbud årlig.
 • Vurder også andre kriterier enn pris når du sammenligner forsikringstilbud.
 • Tenk igjennom hvor stor egenandel det er hensiktmessig for deg å ha. Høy egenandel gir lavere forsikringspremie.
 • Sjekk om barna dine er skikkelig forsikret eller om det er behov for ekstra forsikring innenfor ulykke, sykdom og uførhet.
 • Vurder om du har noe å hente på å samle alle forsikringene i ett selskap slik at du får totalkunderabatt.

 

Seneste

Kanskje er du også interessert i...