5 veier til optimisme

Optimister lever lenger, er mindre syke, har bedre immunforsvar, og lykkes i arbeidslivet.

29. november 2010 av Marit Lien

Forskning viser at de som er positive blir mindre syke enn andre, de har nære relasjoner til venner og familie, de trener jenvlig, og de sover bedre. De gjør det også bedre på skolebenken og i arbeidslivet.

Nøkkelen ligger i hvordan man takler og opplever motgang. Noen opplever motgang som så ubehagelig at de unngår å møte utfordringer av frykt for å mislykkes. Optimister tar flere sjanser fordi de forventer at utfallet blir bra. De ser muligheter heller enn begrensninger.

Når optimister møter motgang eller vanskelige situasjoner så tar de lærdom og benytter denne kunnskapen ved senere anledninger. Optimister fokusere ikke på manglende evner eller muligheter, men på den aktuelle situasjonen.

 

Slik blir du mer optimistisk

  • Bli bevisst hvordan du tenker. Hvilke forventninger har du til fremtidige hendelser, og hvordan tolker og forklarer du det som har skjedd? Optimistene kjennetegnes av at de forventer positive fremtidige hendelser. Negative hendelser forklarer de med årsaker ved selve situasjonen i stedet for å skylde på manglende personlige egenskaper. Og positive resultater tillegger de egne ferdigheter.
  • Forkuser på det du kan endre. Som ansatt kan du neppe endre på kravene fra kundene eller brukerne av dine tjenester, men du an gjøre mye med hvordan jobben utføres.
  • Husk at du har makt over egne tanker, og frihet til å bestemme hva du vil forandre slik at du blir fornøyd med deg selv.
  • Skriv ned en plan for å forandre måten du tenker på.
  • Hent frem minner fra konkrete situasjoner hvor du har lykkes. Beskriv detaljene i situasjonen og hvorfor du lyktes. Dette vil motovere deg til å tenke positivt.

 

Lei hverdagen? Her er 12 råd.

 

© tara.no

 

 

 

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...