© Scanpix

Tren opp intuisjonen din

Tør du å stole på magefølelsen? Slik kan du trene deg opp til å gjøre riktige valg!

25. juni 2014 av Kathrine Johns

Mange forbinder intuisjon med noe litt mystisk, men det er egentlig bare snakk om intuitiv tenkning.
- Noen tror at intuisjon er en slags kilde til visdom, som kun noen få utvalgte har tilgang til. Men vi har alle intuitive evner. Det finnes to måter å tenke på, forklarer Kirkebøen. Den ene er den analytiske som er reflekterende, bevisst og anstrengende. Den andre tenkemåten vår er intuitiv tenkning, som har motsatte karakteristika: assosiativ, ubevisst og uanstrengt, sier Geir Kirkebøen, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet boken “Hva er intuisjon” (2012), og er en mye brukt foredragsholder.
- Det aller meste av vår tenkning er intuitiv, og intuisjoner er resultat av slik tenkning. I dette ligger det at intuisjoner kan være svært mye forskjellig, sier han.

Slik åpner du opp for intuisjonen:

✓ Oppmerksomhetstrening (mindfulness)
✓ Avspenning, gjerne også i form av meditasjon
✓ Bevisstgjøring av egen bagasje, erfaring og fordommer
✓ Vær åpen for indre flyt, dagdrømmer og ideer
✓ Tenk i bilder, se ting for deg
✓ Gjør noe nytt
✓ Vær ute i naturen, og vær i bevegelse

Slik trener du intuisjonen:

✓ Tro at du har et høyere intellekt enn bevisstheten din
✓ Ha tillit til deg selv og bestem deg for å videreutvikle deg
✓ Stol på det du føler, bli oppmerksom på det som skjer rundt deg
✓ Velg ut teknikker og verktøy som fungerer for deg

 

Seneste

Kanskje er du også interessert i...