Ensomhet

Vi snakker ikke om at vi er ensomme. Å være ensom er tabu og stigmatiserende.

27. desember 2014 av Marit Lien

Hva er ensomhet?

Ensomhet er å savne sosial kontakt. De som er alene, og som ønsker å være alene, karakteriserer seg sjelden som ensomme. Men har man ikke tilstrekkelig nær omgang med andre mennesker, kan man raskt føle seg ensom. Og man kan føle seg ensom selv om man har mange venner.

Mange føler at det å være ensom er ensbetydende med å være upopulær, "rar", eller sosialt klønete, og derfor blir det et skammelig nederlag å si det: Å si jeg er ensom blir for hudløst til at vi tør å si det høyt.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er 1 av 4 under 25 og over 80 år ensomme, mens andelen i aldersgruppen 25-80 er noe lavere. Rundt 20% av oss har opplevd ensomhet, og kvinner er mer utsatt enn menn.

Ensomme skjuler ensomheten

Fordi det er tabu å være ensom er det ofte enklest å skjule ensomheten sin. Det finnes mennesker som ikke tør få seg profil på Facebook fordi de er redde for ikke å få noen Facebook-venner slik at det skal bli synlig for hele verden hvor ensomme de er.
For de færreste har lyst til at folk skal synes synd på dem.
Og på denne måten fortsetter ensomheten i en vond runddans det kan være fryktelig vanskelig å komme seg ut av.

Andre som føler seg ensomme kan framstå som påtrengende eller aggressive, og noen jobber veldig mye, ruser seg, eller blir seksuelt løsslupne.

Løsninger

I vårt individualistiske samfunn er det ikke enkelt å komme seg ut av ensomhet, men det er lov å forsøke. Ett skritt på veien er å innrømme, overfor seg selv og andre, at man er ensom. De fleste vet hva ensomhet er fordi de fleste en eller annen gang i løpet av livet har kjent hva ensomhet er - selv om bare for et øyeblikk.

Men bøygen for å si det høyt kan fort bli for stor, så da er det andre ting man kan gjøre. Å snakke med fastlegen kan være et skritt i riktig retning da han/hun kan gi deg råd eller henvise deg videre. Dessuten har fastlegen taushetsplikt.

Å melde seg inn i en organisasjon eller på kurs er ofte en fin måte å bli kjent med nye mennesker på. Hvis du f.eks. melder deg på et begynnerkurs vil alle som deltar vær nye, og det sosiale utgangspunktet vil være likt for alle. Dessuten er felles interesser et godt samtaletema.
Å ønske seg, eller melde seg som, besøksvenn hos Røde Kors eller Kirkens Bymisjon kan også være en god løsning.

Hvordan du snakker om og til deg selv er også viktig - ikke bare for ensomme, men for alle. Tren tankene dine til å tenke godt som deg selv.

10 trinn til bedre selvfølelse.

Seneste

Kanskje er du også interessert i...